Deprem Travma Psikolojisi

Şizofrenik bozukluklar iyileşir mi

Bir pratisyen hekim şizofrenik bozukluk tanısı koyabilir mi? Şizofrenik bozukluklar iyileşir mi?

Şizofrenik bozukluklar iyileşir mi

Bir pratisyen hekim şizofrenik bozukluk tanısı koyabilir mi? Şizofrenik bozukluklar iyileşir mi?

PROF. DR. ORHAN DOĞAN, ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARI 500 SORU - 500 YANIT EL KİTABINDA ANLATTI...

SORU: Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlara şizofreni hastaları başvurur mu? YANIT: Şizofreni hastaları bozukluğun başlangıç dönemlerinde bir bedensel yakınma ile, ilerleyen dönemlerinde ilaç yazdırmak için başvurabilir. SORU: Bir pratisyen hekim şizofrenik bozukluk tanısı koyabilir mi? YANIT: Bir pratisyen hekim şizofrenik bozukluk tanısı koyabilir. Bunun için şizofrenik bozukluğun bilinmesi ve düşünülmesi gerekir. Tipik bir hastada tanı koymak güç değildir. Gerekirse tanı koydurucu ölçekler kullanılabilir. Tanı konu-lamayan, kuşkulanılan hastalar bir uzmana ya da hastaneye gönderilmelidir. SORU: Bir pratisyen hekim tanı koyduktan sonra neler yapabilir? YANIT: Akut bir nöbet varsa, ilk girişimleri yaptıktan sonra bir uzmana ya da bir merkeze göndermelidir. Bu hastaların tedavisi uzun sürdüğü, çeşitli yaklaşımları gerektirdiği için ayaktan izlense bile, bir uzmanla işbirliği yapması uygun olur.   SORU: Tanısı konmuş kompanse hastalarda pratisyen hekim ne yapabilir? YANIT: Böyle hastaların tedavisi düzenlenmiş ve halen sürdüğünden, hastanın tedaviye uyumu için düzenli kontroller yapabilir, aileyle ilişkide bulunabilir, destekleyici bir yaklaşım gösterebilir. Bunlar relaps oranını düşürebilir, düzenli kontroller bir alevlenmenin erken saptanmasını ve erken tedavisini sağlayabilir. SORU: Bir pratisyen antipsikotik, antiparkinson ilaç reçetesi yazabilir mi? YANIT: Yeni düzenlemelerle bu ilaçları ilgili uzmanlar yazabilir. Ancak hastanın sürekli ilaç kullanma raporu varsa, yazabilir. SORU: Şizofreni hastalarının kullandıkları ilaçlar bağımlılık yapar mı? YANIT: Hastalar ve aileleri bu tür sorular sorabilir. Antipsikotik ilaçlar uyuşturu-cu değildir, bağımlılık yapmaz. Biperidenin bağımlılık yapma potansiyeli vardır. Yerinde ve uygun dozda kullanılır, kötüye kullanım olmazsa bu olasılık düşer. SORU: Şizofrenik bozukluklar iyileşir mi? YANIT: Bu da sık sorulan bir sorudur. Bu konuda hastalara ve ailelerine bu bozuklukların iyileşebileceği, tedavi sonuçlarının beklenmesi söylenebilir; gidiş ve sonlanmasıyla ilgili bilgiler verilir. Doğru bilgi verilirken, sonlanmayla ilgili kesin anlatımlardan kaçınmak gerekir. SORU: Evlendirirsek iyileşir mi? YANIT: Toplumda şizofreni hastalarının evlendirildiklerinde iyileşecekleri gibi bir yanlış kanı vardır. Bir şizofrenik hasta evlendirilmekle iyileşmez. Ailelere genetik yatkınlık konusunda, evliliğin ek bazı sorumluluklar gerektirdiği ve stres yarattığı konularında bilgi verilmelidir. SORU: Bu hastalar bir işte çalışabilir mi? YANIT: Bir şizofreni hastası işbirliğine yatkın, kompanse ve toplumsal destek sistemleri yeterliyse, bir işte çalışabilir. Rezidüel şizofreni ise, girişim yetersizliği, boşluk duygusu, toplumsal soyutlanma, isteksizlik gibi belirtiler çalışmayı önler.

ŞİZOFRENİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

SORU: Hocaya, yatıra götürelim mi, muska yazdıralım mı? YANIT: Bu tür girişimlerin yararının olmayacağı kesin bir dille anlatılmalıdır. SORU: Bu hastalık zekayı etkiler mi? YANIT: Şizofreni temel olarak zekayı etkilemez. Ancak, ağır hastalarda, yıkıma uğrayanlarda zeka yeterince ortaya konamaz, zeka geriliği izlenimi edinilebilir. SORU: Bu hastalık bizim hatalarımıza bağlı olabilir mi? YANIT: Hastaların aileleri kendilerini suçlama eğilimindedir. Ailelere etiyolojik etkenlerle ilgili bilgi verilerek suçluluk duyguları giderilmeli, hastanın tedavisine etkin biçimde katılmaları sağlanmalıdır. SORU: İlaçları ne zaman keselim? YANIT: Hastanın ilaçlarının kullanılacağı en az süre belirtilerek hekimlerinden habersiz kesmemeleri vurgulanmalıdır. SORU: İlaçlar konusunda hastaya ve ailesine neler söylenebilir? YANIT: Hastaya ve ailesine anlaşılır bir dille ilaçlardan neler beklediğimiz, dozları, yan etkileri, yan etkiler görüldüğünde neler yapabilecekleri, ne zaman hekimi ya da hastaneyi arayabilecekleri anlatılmalıdır. SORU: Hastaya ve ailesine ayaktan izlemeyle ilgili neler söylenebilir? YANIT: Hastaya ve ailesine hangi aralıklarla kontrole gelmelerinin gerektiği, hangi durumlarda kontrol gününü beklemeden başvurabilecekleri açıklanmalı; acil durumda başvurabilecekleri yer ve kişiler, telefon numaraları verilmelidir. SORU: Hekimin hastaya ev telefonunu vermesi doğru mudur? YANIT: Hastanın ve ailesinin içinde bulunduğu durum ya da karşılaşabilecekleri göz önüne alındığında, yaşayabilecekleri çaresizliği anlamak güç değildir. Heki-min sorumlulukları bu durumla bir araya gelince, telefonun verilmesi doğru gibi görünmektedir. ŞİZOFRENİDE FİZİKSEL TEDAVİLER HAMİLELERDE ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ ŞİZOFRENİDE İLAÇ KULLANIMI ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARDA KLİNİK GİDİŞ VE SONLANMA ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARDA AYIRICI TANI ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR ARASINDAKİ FARKLAR ŞİZOFRENİDE NÖROLOJİK BELİRTİLER ŞİZOFRENİ OLAN KİŞİNİN ÇOCUĞU ETKİLENİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN ETİYOLOJİK ETKİLERİ ŞİZOFRENİ HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ HER ŞEY ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİLERİ ŞİZOFREN KİŞİYİ NASIL TANIRSINIZ ŞİZOFRENİDE KONUŞMA VE DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI ACABA ŞİZOFREN MİYİM TANI VE ŞİZOFRENİK BOZUKLUK TİPLERİ  PROF. ORHAN DOĞAN’IN ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR EL KİTABI’NDAN ALINMIŞTIR…  
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Şizofreni nedir? Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır.
  • İşte şizofrenik bozukluklarda ayırıcı tanı ve şizofrenik bozukluklarla ilgili bilgiler...
  • Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri Nelerdir? Paranoid Bozukluklar Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?
  • Panik havası paranoid düşüncelerini artırabilir. Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor! Önlemler gerçekçi ancak sakince anlatılmalı…
  • Şizofreniye ilişkin merak edilen tüm soruları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi hazırladığı "Şizofreni Psikoeğitim" kitapçığıyla cevap veriyor.
  • Şizofreni, zor bir hastalıktır. Hastalık; paranoya, dağınık düşünce ve sanrılar da dahil olmak üzere çeşitli bilişsel ve duygusal sorunlara neden olu
  • Randevu Al