Şizofrenide nörolojik belirtiler

Şizofrenide nörolojik işaret ve belirtilerin önemi nedir? İşte cevaplar.

Şizofrenide nörolojik belirtiler

Şizofrenide nörolojik işaret ve belirtilerin önemi nedir? İşte cevaplar.

PROF. DR. ORHAN DOĞAN, ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARI 500 SORU - 500 YANIT EL KİTABINDA ANLATTI...  SORU: Nörolojik işaret ve belirtilerin önemi nedir? YANIT: Bu işaret ve belirtiler bozukluğun ciddiyeti, duygusal küntlük ve kötü sonlanmayla korelasyon gösterir. SORU: Şizofreni hastalarında en sık görülen nörolojik işaret ve belirtiler nelerdir? YANIT: Şizofrenik hastalarda en sık görülen nörolojik işaret ve belirtiler disdia-dokokinezi, astereognozi, ilkel refleksler, beceride azalma, tikler, stereotipiler, grimas, ince motor becerilerde bozukluk, anormal hareketlerdir. SORU: Şizofreni hastaları arasında madde kötüye kullanımı (substance abuse) görülür mü? YANIT: Şizofrenik bozukluklarla madde kötüye kullanımı arasındaki ilişki bilin-memekle birlikte, bu hastalarda madde kötüye kullanımı yaygındır. SORU: Şizofreni hastalarının en sık kötüye kullandıkları/bağımlı oldukları maddeler nelerdir? YANIT: Birçok çalışmada şizofreni hastalarının 3/4'ünden çoğunun sigara içtiği, %30-50'sinin alkol kötüye kullanımının/bağımlılığının olduğu, %15-25'inin kana-bis, % 5-10'unun kokain kullandığı bulunmuştur. SORU: Şizofreni hastalarında madde kötüye kullanımı oranı neden yüksektir? YANIT: Hastalar bu maddeleri zevk almak, anksiyetelerini ve depresif belirtile-rini azaltmak için kullandıklarını belirtmektedir. SORU: Şizofrenik bozukluklarda pozitif (tip I) ve negatif (tip II) belirtiler nedir? YANIT: Sınıflandırmalarda yer almasa da, şizofrenik bozuklukların kliniğinde sık kullanılan, psikiyatrik araştırmaları önemli ölçüde etkileyen kavramlardır.   SORU: Pozitif belirtiler nelerdir? YANIT: Pozitif belirtiler şizofreni hastalarındaki çağrışım çözülmesini, sanrıları, varsanıları, konuşmada artmayı ve bozuklukları, garip davranışları gösterir. SORU: Pozitif belirtili hastaların özellikleri nelerdir? YANIT: Pozitif belirtili hastalar tomografi bulgularına göre normal beyin yapıla-rına sahiptir. Tedaviye görece daha iyi yanıt verirler ve görece daha iyi sonlan-ma gösterir. SORU: Negatif belirtiler nelerdir? YANIT: Negatif belirtiler kötü görünüşü, duygusal küntleşmeyi, konuşmanın ya da içeriğinin azlığını, düşünce içeriğinin yoksullaşmasını, bloğu, anhedoniyi, enerji azlığını, hareketlerde yavaşlamayı, girişim kaybını, toplumsal çekilmeyi gösterir. SORU: Negatif belirtili hastaların özellikleri nelerdir? YANIT: Negatif belirtili hastalar tomografi bulgularına göre anormal beyin yapılarına sahiptir, tedaviye kötü yanıt verme eğilimindedir ve görece daha kötü sonlanma gösterir. ŞİZOFRENİDE NÖROLOJİK BELİRTİLER ŞİZOFRENİ OLAN KİŞİNİN ÇOCUĞU ETKİLENİR Mİ ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN ETİYOLOJİK ETKİLERİ ŞİZOFRENİ HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ HER ŞEY ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR HANGİ YAŞLARDA BAŞLAR ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLARIN BELİRTİLERİ ŞİZOFREN KİŞİYİ NASIL TANIRSINIZ ŞİZOFRENİDE KONUŞMA VE DÜŞÜNCE BOZUKLUKLARI ACABA ŞİZOFREN MİYİM  PROF. ORHAN DOĞAN’IN ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR EL KİTABI’NDAN ALINMIŞTIR…
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Toplumun güvenliğinden sorumlu kişilerin hem kendilerinin hem diğer insanların şiddete yönelten zayıf yönlerini bilmeleri önemlidir. Böylece doğru kar
  • Şizofreni nedir? Şizofreni, alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır.
  • İşte şizofrenik bozukluklarda ayırıcı tanı ve şizofrenik bozukluklarla ilgili bilgiler...
  • Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri Nelerdir? Paranoid Bozukluklar Paranoya (hezeyan, sanrı, delüzyon) nedir?
  • Panik havası paranoid düşüncelerini artırabilir. Virüs stresiyle onlar da başa çıkmakta zorlanıyor! Önlemler gerçekçi ancak sakince anlatılmalı…
  • Şizofreniye ilişkin merak edilen tüm soruları NPİSTANBUL Beyin Hastanesi hazırladığı "Şizofreni Psikoeğitim" kitapçığıyla cevap veriyor.
  • Randevu Al