Erotomani Nedir

Erotomani Nedir; Erotomani platonik aşk ve karşılıksız aşk olarak bilinmektedir. Erotomani; kişinin yüksek statü sahibi bir kişi tarafınca sevildiğine inanmasına yönelik duygular ve düşünceler içerisinde barındıran bir sendromdur. Erotomani hastaları birilerinin onlarla aşık olduğundan emindir.

Erotomani Nedir

EROTOMANİ NEDİR?

Erotomani platonik aşk olarak bilinmektedir. Erotomani; Halk arasında “Karşılıksız Aşk Sendromu” ve “Eros Hastalığı” olarak biliniyor. Erotomani; kişinin yüksek statü sahibi bir kişi tarafınca sevildiğine inanmasına yönelik sanrıları içerisinde barındıran bir sendromdur. Çoğunlukla erotomanik kişi kadın olmakla birlikte kişi tarafından kendisine aşık olduğuna inanılan erkek, sosyal ve ekonomik yönden yüksek pozisyona sahip; genellikle kendisine nazaran daha yaşlıdır. Erotomanik kişi açısından sözde kendisine aşık olan taraf, evli olduğu için veya farklı sebeplerden ötürü ulaşılmazdır. Karşı tarafın kendisine yönelik “sözde” var olan aşkına dayalı kendince kanıtları mevcuttur. Bu kanıtların içeriğini zaman zaman karşı tarafın güya anlamlı bakışları zaman zamansa gazetelerden geldiği varsayılan mesajları oluşturur. Oysaki erotomanik kişinin gündelik yaşantısı içerisinde kendisine aşık olduğuna inandığı kişi ile teması en fazla tesadüfidir ve ufak tefek temaslardır.

EROTOMANİ BELİRTİLERİ

- Karşı cinse karşı hayaller kurmak ve o hayalleri gerçekte yaşar gibi hissetmek
-  Yüksek statü sahibi bir kişi tarafınca sevildiğine inanmak
- Yüksek statü sahibi bir kişiyle yaşanmamış durumları yaşar gibi anlatmak ve hissetmek
- İlgi duyulan kişinin kendisine aşık olduğunu düşünmek
- Yaşanmamış olayları yaşanmış gibi anlatmak ve buna inanmak
- Gerçekleri yok saymak
- Aşık olunan kişi ile temas kurma çabaları
- İlgi duyulan kişiyi sürekli takip etme
- İlgi duyulan kişiyi taciz etmek
- İlgi duyulan kişinn kendisine aşık olduğunun düşünülmesi

EROTOMANİ NEDENLERİ

- Alkol Bağımlılığı
- Bipolar Bozukluk
- Kişilik Bozuklukları
-
Takıntılar
- Ruh Sağlığı Bozuklukları
- Şizofreni
- Antisosyal kişilik özellikleri
- Kontrolsüz antidepresan kullanımı

EROTOMANİ KİMLERDE GÖRÜLÜR

Erotomani, Karşı taraf ile temasın hiç yaşanmadığı durumlar da söz konusudur. Erotomanik kişiler, mesleki ve sosyal işlevsellik açısından başarısız olmakla beraber yalnızlardır. Erotomani, Kişi karşı tarafa yönelik mevcut hezeyanlarını bir yandan gizleme konusunda çaba sarf etse de bir yandan çiçekler, hediyeler, telefon mesajları ziyaretler gibi yollar vasıtasıyla aşık olunan kişi ile temas kurma çabalarını sürdürmektedir. Erotomanik kişi zaman zaman karşı tarafı gizlice takip etme gibi yollara da başvurarak temas kurma çabalarını devam ettirir. Bu noktada yeni bir kategori olarak ele alınan takipçi tacizci (stalking) ile erotomaniyi ayrıştırmak yerindedir. Erotomani,burada mağdur konumunda olan kişi takıntılı bir şekilde takip ve beraberinde taciz edilmektedir. Erotomani'de, Buradaki motivasyonun kaynağı hezeyanlar değildir ve kişilerde antisosyal kişilik özellikleri belirgin oranda mevcuttur.

EROTOMANİ TEDAVİSİ

Erotomani, Kişilerde erotomani sendromunun birbirinden farklı ortaya çıkış sebepleri mevcut olsa da genellikle bu sendromun başlangıcı anidir ve kronik seyirlidir. Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilmektedir. Ek olarak; erotomani sendromunda yer alan erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozuklukların varlığından kaynaklı mevcuttur. Mevcut semptomlar, kişinin antidepresan kullanımıyla ilişkili olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca erotomaniye ait semptomlar, alkol kullanım bozukluğuyla birlikte de meydana çıkabilmektedir. Erotomani'nin ortaya çıkış nedenleriyle ilişkili olarak tedavi kişinin kendisine özgü olarak tasarlandığında en iyi sonuçları doğuracaktır. Psikoterapi süreci ile beraber kişiye uygun ilaçların tedaviye dahil edilmesi kişi açısından süreci etkin ve işlevsel kılacaktır. Tedaviye yönelik süreç içerisinde kişi var olan sanrılarından kurtulabilmektedir. Ek olarak erotomanin altında bipolar bozukluğunun varlığı söz konusu ise farklı bir tedavi sürecine başlanarak tedavi desteklenebilmektedir.

EROTOMANİ TEDAVİSİ

Erotomani'de rıuh sağlığıyla ilgili çok çeşitli tetkikler yapılması gerekmektedir. Erotomani'nin altında bipolar bozukluk, şizofreni, şizofreni, kişisel bozukluklar, alkol bağımlılığının oluşturabileceği durumlar yatabilir. Erotomani Tedavisinde ilk olarak terapi ile başlar ve ihtiyaç duyulursa ilaçla da desteklenilebilir. Erotomani Tedavisinde Normalde terapi süresine bağlı olarak bireyler bu sanrılardan kurtulabilir. Fakat erotomaninin altında aslında bipolar bozukluk yatıyor ise farklı bir tedavi ya da ilaç kullanılabilir.

EROTOMANİ HAKKINDA

Erotomanik kişi çok sevildiğini ve sevdiğini ama çeşitli nedenlerle aşığının bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür. Erotomani'e aşığının kendisini delice sevdiğine inanır ve bir türlü aşığının bu duygularını açıklayamayıp, sadece ima ettiğini, ona fırsatlar tanımasına karşın açıkça söyleyemediğini ama kendisinin anladığını ve emin olduğuna dair takıntı geliştirir, aşığının itirafını nasıl sağlayacağı konusunda kafa yorar ve aşığının kendisiyle gizlice iletişim kurduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir.

Erotomani, Aşkının yalan olduğunu söyleyen herhangi bir açıklamayı da asla kabul etmez, aşığının naz yaptığını düşünür ve bu nedenle de çoğu zaman yasak aşkını herkesten saklamaya karar verir. Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. İkincil erotomanide, erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Erotomani'de Semptomlar ayrıca alkolizm ve antidepresan kullanımıyla da ortaya çıkabilir.

Erotomani, Hastalığın temel semptomu, acı çeken kişinin, başka bir kişinin gizlice ona âşık olduğuna dair sarsılmaz bir inanca sahip olmasıdır. Bazı durumlarda, acı çeken kişi aynı anda birkaç kişinin "gizli hayran" olduğuna inanabilir. Çoğu zaman, birey, genellikle bir tanıdık olan ulaşılamaz bir kişi veya bu kişinin hiç tanışmadığı biri tarafından sevilmek gibi sanrılara sahiptir. Hasta aynı zamanda erotomani ile eşzamanlı olarak başka türden sanrılar da yaşayabilir.

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Hayvana şiddet, anti-sosyal kişilik bozukluğunun habercisi…
  • Zor kişiliklerin genellikle aile başta olmak üzere hem kişisel hem de toplumsal ilişkilerde güçlük çıkaran, agresif, her şeye itiraz eden kişiler oldu
  • Borderline olarak da adlandırılan sınır durum kişilik bozukluğunda kişinin davranışlarının çoğu zaman kestirilemediğini belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd
  • Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi halk arasında istifçilik ya da çöp toplama hatalığı olarak bilinmektedir. Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi, h
  • Hayatın her alanında karşılaşılan öfke kontrolsüzlüğü sorunu, toplumsal yaşamı etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde suç işleyenlere empati eğitimi verildiğin
  • Çoklu Kişilik Bozukluğu; Kimliğin iki ya da daha fazla kişiliğe bölünmesi bir psikoloji hastalık olan çoklu kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedi
  • Randevu Al