TAKINTILAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR

TAKINTILAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYOR
Paylaş:

TAKINTILAR EN ÇOK KİMLERİ ETKİLİYORHealthDay News Çeviri:Ayda Çayır/NP GRUP

Obsesif kompülsif bozukluğun (OKB) dört yaşa kadar indiği ortaya çıktı.

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry'ye göre 200 çocuk ve ergenden birinde OKB gelişebiliyor. OKB kişide istenmeyen, sıkıntı verici ve tekrarlayıcı düşüncelere (obsesyon) ve/veya yineleyici davranışlara (kompülsiyon) sebep oluyor. El yıkama, sayı sayma, kontrol etme veya temizleme şeklindeki bu kompülsiyonlar çoğu zaman obsesif düşüncelerin önüne geçme veya bertaraf etme umuduyla yapılıyor. Bunları yapmak sadece kısa süreli rahatlama sağlarken, yapmamak anksiyeteyi belirgin düzeyde arttırıyor.  

Yaşları 4 ila 8 arasında değişen, OKB'u olan 58 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada, beşte birinde OKB aile öyküsü saptandı. Ayrıca çocukların beşte birine yakın kısmı dikkat-eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB) veya jeneralize anksiyete bozukluğu tanısı aldı.  

Katılımcıların % 75'i birden fazla obsesyon bildirdi. Bunlardan en yaygın olanlar kirlenme endişesi ve ölüm korkusu veya kendilerine veya sevdiklerine zarar verme şeklindeki korkulardı. Katılımcıların neredeyse tümünde çocuk başına ortalama dört mültipl kompülsif davranış söz konusuydu. Yıkama, kontrol etme ve tekrarlama en yaygın olanlarıydı.

OBSESİF KOMPÜLSİF NEDİR?

Sürekli el yıkama, sayı sayma, kontrol etme veya temizleme isteği. Obsesif Kompülsif bozuklukta erken tanı ve müdahale semptomların şiddetini azaltmada ve yaşam kalitesini arttırmada etkin bir role sahip.