Deprem Travma Psikolojisi

Sosyologlar Üsküdar'da yetişecek

Üsküdar Üniversitesi toplum sorunlarıyla savaşacak sosyologlar yetiştirecek.

Sosyologlar Üsküdar'da yetişecek

Üsküdar Üniversitesi toplum sorunlarıyla savaşacak sosyologlar yetiştirecek.

uskudaruniİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan sosyoloji bölümüne bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan Üsküdar Üniversitesi, multidisipliner eğitim anlayışıyla toplumsal davranışın dinamikleri alanında önemli projeler de geliştirecek.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TOPLUM SORUNLARIYLA SAVAŞACAK SOSYOLOGLAR YETİŞTİRECEK

İçinde bulunduğumuz küresel şartlar çerçevesinde toplumsal sorunlarda hızlı bir artış yaşanıyor. Göç, kentleşme, suç, terör, yoksulluk, boşanma, aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarı ile okullarda artan şiddet olayları bu sorunlardan bazıları. İşte bu sorunların çözümünde sosyologlara ciddi ihtiyaç var.Çözümün merkezinde buluncak, aileden başlayarak eğitim, hukuk, ekonomi, siyaset, din vb. kurumlardaki sosyal davranış örüntülerini inceleyen, toplumda var olan problemlerin nedenlerini anlamaya, bunları çözümlemeye ve böylece ileriyi görerek geleceğe yön vermeye çalışacak meslek grubu olan sosyologlar için bireyin ve bireyin içinde bulunduğu toplulukların davranışlarının etkisinin incelenmesi çok önemli. Temelinde insan olan ve insanı anlamaya her daim adım atmaya ihtiyacı olan sosyoloji bilim dalının yeni kürsülerinden biri de Üsküdar Üniversitesi’nde kuruldu. Davranış bilimleri odaklı, multidisipliner eğitim veren Üsküdar Üniversitesi şimdi de İnsan ve Tplum Fakültesi’ndeki Sosyoloji bölümünde insanı anlayan dolayısıyla geleceği de anlayan sosyologlar yetiştirecek. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abulfez Süleymanov, “Öngördükleri sosyoloji eğitimin temel amacı sosyolojik anlamda bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, olayları, olguları, kuramları eleştirel ve bağımsız bir bakışla değerlendirebilen, sosyal olaylara yönelik esnek çözümler geliştirebilen, ihtiyacımız olan sosyal bütünleşmemizi, dayanışmamızı güçlendirecek, geleceğe daha da güvenle bakan bir toplum olmamıza katkıda bulunacak, sosyoloji bilim dalına işlevsellik kazandıracak, kariyerinde farklı alanlarda çalışabilecek, evrensel etik değerleri önemsemiş ve ülkemizin değerleri ile bütünleşmiş Sosyologlar yetiştirmek” olduğunun söyledi. Süleymanov; Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “öngörülen eğitim programı bilimsel araştırmalar yapabilecek beceriye sahip, özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen, küresel ve yerel dinamiklere dair farkındalığı olan, sürekli değişen dünya şartlarıyla birlikte değişen sosyoloji akımlarını da görmelerine imkan tanıyan, veri toplama ve veri çözümleme teknik, bilgi ve becerisine vakıf uzmanlar yetiştirecek şekilde tasarlandığını” ifade etti.

ÜSKÜDAR’DA SOSYOLOJİ BİR FIRSAT…

Dünyanın önemli üniversiteleriyle Erasmus, Farabi gibi farklı öğrenci değişimi programları üzerinden yapılan anlaşmalar sayesinde öğrencilerine uluslararası deneyim kazanma imkânı sunacaklarını ifade eden Süleymanov, dünyanın en dinamik metropollerinden biri olan İstanbul’daki zengin kültürel hayatı ve inanılmaz çeşitliğinin sosyoloji okuyan öğrenciler için laboratuar niteliği taşıdığının altını çizerek; İstanbul’un merkezinde yer alan bir üniversitede sosyoloji okumanın fırsat olabileceğini belirtti.

MULTİDİSİPLİNER BİR SOSYOLOJİ EĞİTİMİ OLACAK…

Doç. Dr. Süleymanov, Üsküdar Üniversitesi sosyoloji bölümü eğitimi hakkında şu değerlendirmelerde bulunuyor; “Sosyoloji, toplumsal hayatın farklı boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek ele alan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla bu süreç içerisinde felsefe, psikoloji, iletişim, siyaset bilimi, tarih, antropoloji gibi sosyal bilimlerle de yakın dirsek teması vardır. Bu anlamda Üsküdar Üniversitesinin multidisipliner eğitim yaklaşımı benimsemiş olması toplumsal sorunların tespiti ve çözümlenmesi noktasında sosyoloji bölümünde öğrenim görecek öğrencilere önemli bir avantaj sunmakta, öğrencinin içinde yer aldığı disiplinin temel sorunlarını en kuşatıcı anlamda kavramasına fırsat vermektedir. Üniversitemizin multidisipliner eğitim yaklaşımı aynı zamanda toplumsal sorunların tespitine ve çözümlenmesine ilişkin yürütülen projelerde eşgüdümlü çalışma için iyi bir zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda üniversitemizde yürütülen toplumda şiddet eğiliminin azaltılması, aile içi sorunların tespiti ve çözülmesi, cezaevlerinde suçlunun toplumsallaşma sürecindeki eksikliklerinin saptanması ve karşısına çıkan sorunlara çözüm bulması gibi projelerde sosyologlarla birlikde psikologlar, psikiyatristler, sosyal çalışmacılar, felsefeciler koordineli bir şekilde çalışmaktadırlar. Çünkü toplumun ruh sağlığı ile kişinin ruh sağlığı bir bütün olarak etkileşim içindedir. Birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Günümüzde bireyin içinde bulunduğu yaşam tarzı, toplumsal çevre bireyin ruh sağlığıni etkilemektedir. Aynı şekilde kişilerin ruh sağlığı toplum sağlığını doğrudan etkilediğinden dengeli ve uyumlu bir yaşam sürdürmek önemlidir. Örneğin kişilerin mutlu ve uyumlu bir evlilik sürdürmesi ruh sağlığını olumlu etkiler. Mesleğinde ve aile yaşamında doyuma ulaşan kişiler sağlıklı bireylerin yetişmesinde de rol oynarlar. Bu anlamda sosyolojinin toplumun ruh sağlığının korumak vizyonuna önemli katkıları olduğu aşikardır. Özellikle toplumun ruh sağlığını ayakta tutan manevi dinamiklerin güçlenmesinde sosyoloji müstesna bir öneme haizdir. İşte tam bu noktada Üsküdar Üniversitesi sosyoloji bölümü, manevi dinamiklerimizin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı kendine önemli bir misyon olarak belirlemiştir. Sosyoloji eğitim ve araştırmalarımızın böyle bir çerçevede yapılmakta olması, öğrencilerimizin de kendi değerlerine ve bilgi kaynaklarına olan güvenlerini arttırmakta ve sosyal araştırmalara farklı bir ivme kazandırmaktadır.”
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi’nin araştırma ve eğitim faaliyetlerindeki başarısı uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından b
  • 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi ‘ne rekor katılımla gerçekleşti.
  • 10. Uluslarası İletişim Günleri uluslararası bilgi şölenine dönüştü.
  • Emperyalizm ve antiemperyalizm mücadelesinin yeni versiyonu: “Dijitalleşme”
  • 19. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi Üsküdar Üniversitesi’nde başladı.
  • Üsküdar Üniversitesi’nden girişimcilere Startup İdea Yarışması ile destek.
  • Randevu Al