SEVGİ BEYİNSEL BİR İHTİYAÇ

SEVGİ  BEYİNSEL BİR İHTİYAÇ

Şaban Özdemir (NP GRUP)

Beden nasıl giyeceğe ihtiyaç duyuyorsa beyin de sevgiye ihtiyaç duyuyor. Prof. Dr. Tarhan anlatıyor:

 


Prof. Dr. Nevzat Tarhan sevgi olmadığı zaman beyinin boşluk hissi yaşadığı, kişinin depresif bir psikolojiye girdiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Timaş yayınlarından okuyucusuyla buluşan "Evlilik Psikolojisi" isimli kitabında sevgi ve beyin arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Sevginin beyinde önemli bir işlev gördüğüne vurgu yapan Rektör Tarhan sevginin beyinsel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Konuya ilişkin bölümde Tarhan;

"Sevgiyi yaşama biçimi kadın ve erkekte fıtrata göre değişir. Erkek sevgisini cinsellikle birlikte yaşamak isterken, kadın daha çok cinsellik olmadan fiziksel ya da göz temasıyla yaşamak ister.

Erkeğin, cinsellik olmadan eşine sarılarak yatması, onunla göz teması kurması, "seni seviyorum" demesi ona iltifat etmesi ve güzelliğini övmesi eşler arası iletişimde sevginin canlı tutulması için önemlidir. Çünkü insanın fıtratında bulunan sevgi beslenmezse, eşler arasındaki uyum ve iletişim ne kadar sağlıklı olursa olsun, zamanla körelir.

Eşlerin birbirlerine duydukları sevgiyi canlı tutmaları beyinsel ihtiyaçları için de gereklidir. Bedenin nasıl ki giyeceklere ihtiyaçları varsa, beynin de duyguları düzenleyen alanlarının sevgiye ihtiyacı vardır. Bu alanlar sevgiyle beslendiği için sevgi olmadığı zaman beyin bir boşluk hissi ve kişinin sevilmediği şeklinde bir duygu oluşturur. Bu da kişinin yanlış adımlar atmasına, depresif bir psikolojiye girmesine ve farklı arayışlara yönelmesine neden olur.

Buna evlilikte duygusal ihmal diyoruz.

Örneğin erkek eşini sevdiği halde ona sürekli ters davranıyor, bağırıp çağırıyorsa kadında sevilmediği şeklinde bir düşünce gelişmeye başlar. Kadın sevildiğini bilse bile zamanla güvensizlik duygusunun oluşması kaçınılmazdır."