Ruh hakkında neler biliyoruz?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver 23-27 Ekim’de Antalya’da gerçekleşen Psikiyatri Kongresinde, insan ruhunu anlattı…

Ruh hakkında neler biliyoruz?

İşte Ünsalver’in açıklamaları:

‘Ruhtan bahsedilecek bu sunumda öncelikle bilinç ve bilinçdışının nasıl tanımlandığı belirtilecektir. Bilinç, Damasio’nun tarifindeki gibi bireyin kendi ve çevresindekilerin varlığına dair bilgi sahibi olduğu bir zihin durumu olarak tarif edilmiştir. Bilinçdışı ise, hem kişinin farkındalığı dışında işlem gören, hem de arzular, dürtüler, Freud’un tanımladığı mantıkdışı süreçler, emosyonlar, kognisyonlar ve anılar gibi kişinin kendiliğinin farklı yönlerini içeren dinamik ve kompleks bir zihin hali olarak tarif edilmiştir.

Searle (2004), dört farklı bilinçdışından bahseder. Bunlar: 1) bilinçöncesi (pre-conscious) 2) dinamik bilinçdışı 3) derin bilinçdışı 4) bilinç olmayan (non-conscious)

Bilinç öncesi bir süredir unutulmuş ama basitçe bazı ipuçlarına dikkati vererek uyandırılabilen bilgileri içerir. Dinamik bilinçdışı, bilinçdışı mental durumların bilinçdışındayken de nedensel olarak işlev gösterdiği durumları tanımlar. Bu, Freud’un kuramındaki represyonla şekillenen “dinamik ya da represe edilmiş bilinçdışı” tanımına eş denebilir. Dinamik bilinçdışının içeriği rüyalar ve psikanalizde serbest çağrışımlar üzerinden bilince çıkarılabilir. Derin bilinçdışı, ne bilinçlidir ne de bilince çıkarılabilir. Derin bilinçdışı bilinçli niyetlenilmiş bir durumun içeriğini içeriğini oluşturabilecek tarzda bir şey değildir. Derin bilinçdışı, konuşmaya başlamadan dilin kurallarını bilmek gibi doğuştan gelen mental becerileri içerir. Bilinç olmayan ise, sinaptik yarıktan serotonin sekresyonu gibi mental yaşantımızın kontrolü için elzem olan beyin işlevlerini içerir. Searle, ne derin bilinçdışının ne de bilinçolmayanın prensipte bilince çıkarılamayacağını varsayar.

Klasik fizik daha çok ölçülebilen şeyleri tanımlar

Bilinçdışı ve bilincin kaynağının ruh olduğunu öneriyoruz (Ceylan ve ark, 2017). Ruh, beyni dolduracak mental enerjiyi taşır, ama inhibe edilmemiş olduğundan beynin kognitif bir işlevi olabilmesi için indirgenmesi gerekir. Dolayısıyla, ruh önce Searle’in tanımladığı bilinçdışı tabakalarına indirgenir ve son adımda bilince indirgenir. Fiziksel olmayan ruh beyinde kognisyonlara döndükçe fiziksel nitelikler kazanır. Fiziksel olmayan ruh kuantum fiziği ilkeleriyle daha iyi tanımlanabilirken, fiziksel olan ruh klasik fiziğin ilkeleriyle anlaşılabilir. Klasik fizik daha çok ölçülebilen şeyleri tanımlar.

RUHUN FİZİKSEL KISMI GÖZLEMLENEBİLİR

Ruhun fiziksel kısmı gözlemlenebilir ve somut olması sebebiyle nörobilimcilerce daha fazla araştırılmaktadır. Ruhun fiziksel olmayan bir kısmı olduğunu ve bunun kuantum fiziğiyle anlaşılabileceğini öneriyoruz. Beynin kuantal bir bölümünün olduğunu söylüyoruz.

“Orchestrated objective reduction” (Orch OR) kuramı (Hameroff & Penrose 2014), bilincin her biri bir kuantum durumunu “objektif indirgenme” anları olduğu bir seri gizli olayların sekansı olduğunu, ve bu kuantum durumların birincil olarak nöronal mikrotübüllerde yürütülen kuantum hesapların bölümleri olduğunu kabul eder. Mekanizması henüz açık olmasa da, indirgenmemiş bir mental aktivite olarak ruhun bilinçdışı ve bilince indirgenmesini açıklamada kuantum fiziğinin bilimsel temeli sağladığını düşünüyoruz (Ceylan ve ark.2017).

Evren ruhu kuantumla doldurur, ve ruh beyni fizikle doldurur. Eğer ruh evrenin indirgenmesiyse bilinç de ruhun indirgenmesidir. Eğer kuantum bir indirgenme şekliyse, fizik de başka bir yoldur. Belirsizlik materyalize olamaz, öncelikle inhibe olmalı ve indirgenmelidir. Ruhun belirsizliği doğasında bulunan inhibe olmamış mental etkinlik ve uzay ve zaman bilgisi eksikliğinden gelir. Dolayısıyla, ölçülebilir bir hale gelebilmesi için kuantum fiziğinin kurallarıyla indirgenmesi gerekir. Ruh materyal değildir, daha çok enerjidir. Enerjetik formunda ruh kendisini sonsuzluğa genişletebilir. Ruh belirsizlik içerir ve birçok olasılığa açıktır. Fiziğin kuralları kullanılarak ruh kapalı ve öngörülebilir hale gelir. Biz fizikten daha öteyiz, ancak bunu algılayamıyoruz çünkü algının kendisi fiziğe bağlıdır. ‘

Kaynaklar

Ceylan ME, Dönmez A, Önen Ünsalver B, Evrensel A, Kaya Yertutanol FD. The soul, as an uninhibited mental activity, is reduced into consciousness by rules of quantum physics. Integr Psych Behav. 2017: 51:582-597.

Hameroff S, Penrose R. Consciousness in the universe: a review of the ‘Orch OR' theory. Phys Life Rev. 2014:11(1):39-78.

Searle JR. Mind: A Brief Introduction. 2004 New York: Oxford University Press

 

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Hayvana şiddet, anti-sosyal kişilik bozukluğunun habercisi…
  • Kadına yönelik şiddetin sadece maruz kalan kadınları değil, aileleri ve tüm toplumu etkilediğini belirten Uzman Klinik Psikolog Solin Çekin, şiddetin
  • Gelecekle ilgili bilgiye ulaşma isteği, takıntıya dönüşebilir.
  • Korku anında ‘Dur, Düşün, Eyleme Geç’ kuralı uygulanmalı. Krize önlem almak beceriye dönüşmeli.
  • Borsada yatırım yapan pek çok kişinin kararları, aldıkları olumlu ya da olumsuz haberler ve edindikleri bilgiler karşısında şekillenebiliyor.
  • Tükenmişlik sendromu ve değersizlik hissi, sessiz istifaya yol açabiliyor.
  • Randevu Al