Deprem Travma Psikolojisi

Obez anneler çocuğunuzu koruyun

Obez annelerin çocukları ölümcül kalp hastalıkları riski altında.

Obez anneler çocuğunuzu koruyun

Obez annelerin çocukları ölümcül kalp hastalıkları riski altında.

obezannelerBJM’de yayımlanan bir çalışmada, obez ve kilolu kadınların çocuklarının erişkinler gibi daha yüksek erken kardiyovasküler ölüm riskine sahip olduğu gösterildi. Yazarlar, bulguların, doğurganlık yaşındaki kadınlarda obezitenin önlenmesi için acil stratejilere olan ihtiyacı ve obez annelerin yeni doğan çocuklarının kardiyovasküler riskleri için değerlendirilmeleri gerektiğini vurguladığını söylediler. Son yirmi yılda maternal obezite oranlan hızla arttı. ABD ve Avrupa’da doğurganlık çağındaki kadınların %64’ü kilolu ve %35’i ise obez, bu durum doğacak çocuklar için önemli bir risk faktörü olarak gösteriliyor. Pek çok çalışma maternal obezite ve yaşamın ileriki dönemindeki hastalıklar arasında bir bağlantı göstermiştir, ancak maternal obezitenin çocuklarda kardiyovasküler nedenlerden artan ölümle ilişkili olup olmadığı hala açık değildir. 1950’den günümüze doğum ve ölüm kayıtlarını kullanarak, İskoçya’daki bir araştırmacı ekibi 28.540 kadın -doğumdan önceki ilk vizitlerinde vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedilen - ve onların 37.709 çocuğunu tanımladı. VKİ, zayıf (VKİ 18.5 veya daha düşük), normal kilolu (VKİ 18.5-24.9), fazla kilolu (VKİ 25-29.9) ve obez (VKİ 30 veya yüksek) olarak tanımlandı. Gebelikle hakkında annenin doğumdaki yaşı, önceki gebelik sayısı, sosyal statüsü ve infantın cinsiyeti, doğum ağırlığı ve gebelik süresi ile ilgili ayrıntılar harmanlandı. Annelerin %21 ’i fazla kilolu ve %4’ü obezdi. 37.709 çocuktan 6.55l'i herhangi bir sebepten öldü. Çeşitli faktörler için ayarlamadan sonra, araştırmacılar obez annelerin erişkin çocuklarında erken ölüm riskinde %35 artış buldu. Ayrıca normal VKİ olan annelerin çocukları ile kıyaslandığında obez annelerin çocuklarında bir kardiyovasküler olay için hospitalizasyonl riskinde %29 artış buldular. Fazla kilolu annelerin çocukları da yaşamlarının ileriki dönemlerinde daha yüksek advers olay riskine sahipti. Gebelikte faza kilolu olmanın, çocuğun yaşamının ileriki dönemlerinde daha yüksek kalp sorunları riskine öncülük eden, iştah kontrolü ve enerji metabolizmasında kalıcı değişikliklere neden olabileceği düşünülmektedir. Yazarlar, bulgularının aşırı kilolu gebe kadınların artan oranlarının ‘majör bir halk sağlığı sorunu’ olduğunu ve obez annelerin çocuklarının kardiyovasküler risk için değerlendirilmesi gereken yüksek riskli bir grup olduğunu ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeleri için aktif olarak teşvik edilmelerinin gerekliliğini işaret ettiğini belirttiler. Araştırmada “İngiltere’de her beş kadından birinin doğum öncesi kayıtlarda halihazırda obezdir, gebelikten önce kilonun optimum hale getirilmesi için stratejilerin acil olarak gerekli olduğu” sonucuna varıldı. Kaynak: Maternal obesity during pregnancy and prematüre mortality from cardiovascular event in adult offspring: fol!ow-up of 1 323 275personyears. R. M. Reynolds, K. M. Allan, E. Raja, G. McNeill, P. C. Hannaford, N. Sanvar, A. J. Lee, S. Bhattacharya, J. E. Norman. BMJ, 2013; 347 (augl3 1): f4539 DOl: 10.1136/bmj.f4539. P. Factor-Litvak. Maternal obesity and lıeart disease in the offspring. BMJ, 2013; 347 (aug!3 1): f4960 DOI: 10.1I36/bmj.f4960
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çoğu zaman olumlu olmayan bir durum gibi algılansa da aslında herkesin eleştiriye gereksinimi olduğunu söyleyen uzmanlar, eleştirinin dozu ve ne şekil
  • Yetersizlik duygusunun bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar rahatsızlık verdiği noktada bir özgüven sorununa dönüşebileceğinin altını
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Seçim döneminde medya kullanımını kısıtlamak ruh sağlığı için önemli.
  • Nevrotik bozukluk güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.
  • Randevu Al