NP'NİN EFNS'YE KATKILARI

NP'NİN EFNS'YE KATKILARI

NP Grup

İşte kongreye ilgili ilgili izlenimler ve NPİstanbul Hastanesi'nin kongreye katkıları...

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nde Dr. Oğuz Tanrıdağ cevapladı:

SORU:  (European Federation of Neurological Societies) kongrelerinin dünya ve Türkiye nörolojileri açısından konumu nedir?

O. Tanrıdağ : Floransa'da yapılan kongre 13 üncü EFNS kongresiydi ama Avrupa'da nörolojinin tarihi bundan çok eskidir. Nöroloji bilim dalı 1880'lerde Avrupa'da ortaya çıkmıştır. İlk nöroloji dersi 1882 tarihinde nörolojinin kurucularından biri kabul edilen Charcot tarafından anlatılmıştır. Bu tarihlerden sonra nörolojideki bir çok gelişme Fransa, Almanya ve İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Dünyada bugün okutulan nöroloji ders kitaplarının içinde ilk kez Avrupa'da ortaya konulan gelişmelerin bir çoğu yer almaktadır. Kısacası, Avrupa dünya nörolojisi için çok önemlidir. Türkiyedeki nöroloji çalışmaları da 19.yüzyılın sonlarında Avrupadaki gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkmış,o dönemin belli başlı Türk nörologları eğitimlerini Avrupa'da yapmışlardır. Dünyada bu gün nörolojide başı çeken ABD dışında en güçlü nöroloji odağı Avrupa'dır. Türkiyeli nörologlar EFNS kurulduğundan beri Avrupa nöroloji faaliyetlerinin içinde olmuşlardır ve olmaya devam etmektedirler. Avrupadaki kongrelerin mekanlarının Türkiye'ye yakınlıkları her yıl bir çok Türkiyeli nöroloğun bu kongrelere katılımını olanaklı hale getirmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin içinde olduğu Avrupa Birliğine katılım süreci temasları daha da kolay hale getirmektedir. Türkiye EFNS içinde bir çok Avrupa Birliği üyesi gibi ayrıcalıksız yer almaktadır. Bu gelişmelerin sonucu olarak EFNS'nin 2014 yılı kongresinin organizasyonu İstanbul'a verilmiştir.

SORU: EFNS Kongrelerine NP bünyesinden katılım nasıldır?

O. Tanrıdağ : NPiSTANBUL Hastanesi bünyesinde çalışan nörologlarla EFNS faaliyetlerine katılmaktadır. Bu katılıma yakından bakacak olursak önemli gelişmelerle karşılaşırız. Örneğin ben ve çalışma arkadaşım Dr. Başar Bilgiç iki yıldan beri EFNS'nin Kognitif Çalışma Grubu faaliyetlerinde aktif biçimde görev almaktayız. Ben bu grubun başkanlığını, Başar bey'de sekreterliğini yürütüyor. Her yıl kongre programında yer almak için gönderilen bilimsel özetlerin değerlendirmesini birlikte yapmaktayız. Bu özetlerin kabul edilenleriyle bilimsel program şekillenmektedir. Bu yıl yeni bir gelişme olarak Demans ve Kognitif Nöroloji Grupları birleştirildi ve bana bu grubun eş-başkanlığı görevi verildi. Bu vesileyle 13 Eylül günü Floransa'da yapılan iki grubun ilk ortak toplantısında Türkiye'yi temsil ettim. Dr. Bilgiç de bu iki faaliyet alanıyla ilgili olarak kongrede takdim edilen bildirilerin değerlendirme jürisi içinde yer aldı. EFNS'nin gelecek yılki 14 Kongresi Cenevre'de yapılacak. Bu kongrede de benim başkanlığımda bir çalıştay düzenlenecek.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al