Nöropazarlama Eğitimi artık Türkiye'de

Bu kavram 1990’lı yıllarda Harvard Üniversitesi tarafından tartışılmaya başlansa da ülkemizde nöropazarlama yeni yeni konuşuluyor.

Nöropazarlama Eğitimi artık Türkiye'de
Paylaş:

Tüketicinin neye, nasıl karar verdiğini, tüketim eğilimini bilimsel tekniklerle ölçmeyi hedefliyor nöropazarlama. Yani tüketicinin bir ürünü alma aşamasında ürünün hangi özelliklerine hangi refleksleri verdiğini, onu hangi özelliğinden dolayı nasıl tercih ettiğini anlamaya, tespit etmeye çalışıyor.

Daha somut ifadeyle kişinin beyninde yer alan satın alma düğmesini harekete geçiren dinamikler neler onu irdeliyor.

İletişim alanının duayenlerinden Prof. Dr. Nazife Güngör, nöropazarlamanın bugünün ve geleceğin alanlarından biri olduğunu söylüyor.

Dünyada pek çok marka bugün pazarlama stratejisini bu bilimsel verilerle oluşturuyor. Küresel markalar insan zihnini ve insanın hangi ürünü, şeklini, rengini, tadını, kokusunu, neden ve nasıl tercih ettiğini bu bilimle mercek altına alıyor, inceliyor. Ürün, marka, reklam filmi ve logo gibi pek çok şeyin tüketicinin beyninin farklı bölgelerinde hangi etkileri oluşturduğunu izliyor. Bilimsel ve Pazar araştırmalarında bu;

Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme ( fRMI), Elektrobeyin Grafiği (EEG), Ey-trcking gibi bilimsel yöntemler kullanarak yapılıyor. Bilimsel bir yöntem olan nöropazarlama tekniği sayesinde davranışları anlamlandırmamada daha somut veriler elde ediliyor.

Araştırmacılar uygulamada iki temel sebebi gerekçe gösteriyor.

Birincisi, geleneksel araştırma yöntemlerinin yanıltıcı olabilen sonuçlarını ortadan kaldırarak tüketici davranışlarını gerçekte neyin şekillendirdiğini somut veriler ile sunabiliyor olması diğeri ise müşterilerin akıllarından geçenleri ya da ne istediklerini önceden tahmin edip, ona göre ürün sunmayı hedefleyen pazarlama uygulamalarını olanaklı kılması.

Bu yönüyle aslında bu alan reklam verenler açısından oldukça önemli.

Nöropazarlama teknikleri ve uygulamaları ABD başta olmak üzere pek çok ülkede kullanılıyor. Türkiye’de ise GSM ve perakende sektörüne bağlı bazı markalar kampanya ve mağaza tasarımları için yöntemi kullanıyor.
İşte bu noktada Üsküdar Üniversitesi’nin nöropazarlama çalışmaları adına bu girişimi çok önemli. 2’inci yılında Nöropazarlama Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul etmesiyle kavramın ülkemizde yaygınlaşması ve bu alanda profesyonel çalışmalar ve araştırmalar yapılmasının da önünü açacak.

Tüketici davranışlarını inceleyen bu disiplinin bugün yirminin üzerinde ülkede lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimi verilirken ülkemizde kavramın konuşuluyor olmaya başlaması sevindirici bir gelişme.  Bir araştırma yöntemi olan nöropazarlama kavramının gerek akademik çalışmaları gerek tekniğe yeni uzmanlar kazandıracak olması ve yeni yöntem bulguların gelişmesini sağlayacak olması ise diğer sevindirici bir yönü. Üzerinde kesinlikle elzemle çalışılması gereken bir alan. Her işten anlayan değil yaptığı işi en iyi bilen ve doğru yapan insan gücü yetiştirme adına ise tavsiye edilecek bir alan. Özellikle de iletişim öğrencilerine duyurulur…

sabanozde@gmail.com
twitter/sabanozde