Deprem Travma Psikolojisi

Mesnevi psikoterapide kullanılabilir mi?

Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Mevlana'nın bazı sözlerini hepimiz duymuşuzdur; bazılarımız daha çok bilgi sahibiyizdir.

Mesnevi psikoterapide kullanılabilir mi?

Mevlana'yı, Mesnevi'yi, Mevlana'nın bazı sözlerini hepimiz duymuşuzdur; bazılarımız daha çok bilgi sahibiyizdir.

Yurt dışında Mevlana'nın hem kendisinin, hem de felsefesinin ülkemizden daha iyi bilindiğini ve değer verildiğini söylemek de yanlış olmaz. Toplumumuzu hiç değilse biraz tanıdığını  düşünen biri olarak okumak ve anlamak yerine, kulaktan dolma bilgilerin yaşamımızda daha önemli bir yerinin olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan küreselleşmenin, iç göçün, kentleşmenin, kapitalizmin insanlar ve toplumlar üzerindeki olumsuz etkisi insanları hem yalnızlaştırmakta, hem de kendine ve yaşadığı topluma yabancılaştırmaktadır. Bu olumsuz durum farklı boyutlarda diğer toplumlarda da görülmektedir. İnsanlar böyle bir ortamda yönünü bulmak istemekte, çıkar yol aramaktadır. Yaşadığımız koşullarda insanlara bir çıkış yolu olarak sunulan öğretilerle ilgili bir kitap yayımlandı: Mesnevi Terapi. Prof.Dr. Nevzat TARHAN'ın kitabının birinci baskısı Timaş Yayınları'ndan Mayıs 2012'de çıktı. Büyük bir ilgi gören ve olumlu yankı uyandıran kitabın ikinci baskısı (50000) bir ay sonra, Haziran 2012'de yayımlandı. Kitabın ilk önemli özelliği, Mevlana'yı ve felsefesinin özünü, Mesnevi'den aldığı sözlerle okuyucuya tanıtmak/hatırlatmaktır. Yüzyıllar öncesindeki öğretiyi günümüz koşullarında yaşayan insanların sorunlarında nasıl bir çıkış yolu olarak kullanabileceğimizi gösteriyor. Önsöz bölümünde açıklandığı gibi, Mesnevi bibliyoterapi açısından çok iyi ve çok önemli bir kaynaktır. Burada önemli bir başka nokta, yazarın açıklamalarında hemen herkesin bildiği örnekleri de kullanmasıdır. Prof.Dr. TARHAN, kitabı yazarken hem mesleksel bilgilerini, hem de yaşamından edindiği değer yargılarını da eklemiş. Bu da, kitabın salt bir alıntılar kitabı olmasını önlemiş, yazar kendi dünya görüşünü, değer yargılarını da aktararark yorumlamış. Kitabın toplumda büyük bir ilgi görmesinin nedenlerinden biri de, hiç kuşkusuz kolay okunabilir olmasıdır. Bazı eski sözcükler kullanılmış olmakla birlikte, yazar bunların anlamlarını da açıklayarak okuyucuya kolaylık sağlamıştır. Prof.Dr. TARHAN'ın günlük yaşamdan ve hemen herkesin bildiği olay örneklerine veya anekdotlara yer vermesi okuyucuyu kitapla ve içeriğiyle bütünleştirmekte, okuyucuyu kitabın içine almaktadır. Örneğin, ayı ile dostluk, papağan öyküsü, güzellik bakan gözdedir, Manhattan'da dört fast food işletmesi (bizde aynı sokaktaki berberler), fil öyküsü hem çok bilinen, hem de kıssadan hisse çıkarılacak örneklerdir. Prof.Dr. TARHAN, okuyucuya birikimlerini aktarırken, bir yandan genel kültür bilgisi de vermektedir. Örneğin, kriz sözcüğünün Çincedeki iki anlamını herkes bilmeyebilir, fakat kitabı okuyan herkes öğrenmiş olacaktır. Yukarıdaki açıklamalar Mesnevi Terapi'nin hem bilgi, hem genel kültür yönünden yararlarını göstermekte; hem de okuyucuya kendisi ve olaylarla ilgili yeni ufuklar açmaktadır. Psikoterapide insanın yeterli-yetersiz, olumlu-olumsuz yönleriyle kendini tanıması, olaylara ve sorunlara çok yönlü bakabilmeyi öğrenmesi, olumsuz kalıplaşmış yargılardan olumlu düşünme biçimine geçebilmesi, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, stresle baş etme yetisinin artırılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi, kişilerarası ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesi gibi çok yönlü amaçlar vardır. Mesnevi Terapi bunları gerçekleştirmekte kullanılabilecek iyi bir araç olarak sunulmaktadır. Bu tür öğretilerin ve olay örneklerinin insanların kendilerini tanımada ve çözüm yolu bulmada önemi büyüktür. Mesnevi psikoterapide kullanılacak bir araç olabilir mi? İlk bakışta iddialı bir görüş gibi olsa da, kanımca, evet. Mesnevi'nin yetkin ve yararlı biçimde kullanılabilmesi için üzerinde biraz daha çalışılıp yapılandırılmış bir biçime getirilmesi, bu alanda çalışanların görüş ve önerilerinin alınması uygun olur. Psikoterapideki hedeflere ulaşılınca insanın daha dengeli, daha doyumlu, daha başarılı, daha sağlıklı ve sonuçta daha mutlu olması beklenir. Mesnevi Terapi'de de bütün insani değerleri gözden geçirince, işlenen konuların ve olumsuz kalıplaşmış yargıların iyi insan yetiştirmeye, mutlu insan yetiştirmeye, bilge insan yetiştirmeye, sağlıklı ve mutlu bir toplum yetiştirmeye yönelik olduğu görülür. Bu açıdan topluma yaptığı ve yapacağı katkılar nedeniyle yazarı kutlarım. Kitap eleştirilerinde önemli bir paragraf genellikle dil ve anlatıma ayrılır. Kitabın kolay okunması, yazım (imla) hatalarının önemsenmeyecek kadar az olması olumlu bir özelliktir. Bu da, editörlerin özenle çalıştığını, kitaba önem verdiklerini gösterir. Bu nedenle editörleri de kutlarım. Bu kitabın bireysel yeterlilik ve toplumsal huzur açısından yararlı; Mesnevi'nin bir terapi aracı olarak sunulmasının bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkesi kutlar, teşekkür ederim.
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • İlköğretim Çağındaki Çocuklara Deprem Sonrası Yardım Nasıl Yapılır? Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Prof. Dr. Sırrı AKBABA anlatt
  • Psikolojik Travmanın Bellek Üzerine Etkisini Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Prof. Dr. Hıdır İlyas Göz anlattı...
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzm. Kl. Psk. Merve Umay CANDAŞ DEMİR anlattı.
  • Deprem sürecinde etkilenen gruplar arasında özel gereksinimli çocuklarda yer almaktadır. Deprem Bölgesinde ki Özel Gereksinimli Çocuklarda Süreç Yöne
  • Ruh sağlığı sorunları içerisinde en yaygın görülen depresyon, kişinin yaşam kalitesini, ailesi ve çevresiyle olan ilişkilerini de olumsuz yönde etkile
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU anlattı. Deprem gibi doğal afetler insan hayatında zorlayıcı etkilere sahi
  • Randevu Al