Manik atağın ölçütleri

Paylaş:

Mental bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV)'e göre manik atağın ölçütleri

 1. En az 1 hafta süreyle (ya da hastane yatışı gerekiyorsa süreye bakılmaksızın) anormal ve sürekli bir şekilde yükselmiş, coşkulu (öforik) ya da öfkeli (irritabl) ayrı bir duygudurum döneminin var olması
 1. Bu dönemde aşağıdaki belirtilerden en az 3'ünün (duygudurum yalnızca irritabl ise 4'ünün) önemli bir derecede ve sürekli var olması
 1. Abartılı yükselmiş benlik değer duygusu ya da grandiyözite
 2. Uyku gereksiniminde azalma
 3. Daha konuşkan olma ya da basınçlı konuşma
 4. Düşünce uçuşması ya da düşüncelerin çok hızlandığını hissetme
 5. Dikkatin dağılması (distraktibilite)
 6. Amaca yönelik etkinlik artışı ya da psikomotor aktivitede artma
 7. Önemli zararlara neden olabilecek zevk verici etkinlikler aşırı girme
 1. Belirtilerin karışık (mikst) tip epizoda uymaması
 2. Duygudurum bozukluğunun iş yaşamı, sosyal etkinlik ve ilişkilerde önemli bozulmaya yol açacak, kendine veya başkalarına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırılmasını gerektirecek ağırlıkta ya da psikotik özellikte olması
 3. Bu dönem madde (alkol, uyuşturucu gibi) kullanımının doğrudan etkilerine veya genel tıbbi bir hastalığa (hipertiroidi gibi) bağlı olmamalı
Not: Belirgin şekilde bir psikiyatrik tedavi (ilaçlar gibi)ile ortaya çıkması kolaylaştırılan manik epizodlarda ikiuçlu-1 bozukluk tanısı konulmaz. Psikotik boyut: Hezeyan ve hallüsinasyon varlığında psikotik boyuttaki bir manik sendromdan bahsedilir. Duygudurumla uyumlu psikotik özellikler, megalomanik temalı hezeyan ve hallüsinasyonları kapsar. Duygudurumla uyumsuz temalar ise, bunların dışındakileri (bizar hezeyan gibi) içerir. Uzm.Dr. Hasan Basri İzgi