KADINLAR SUSKUN KALIYOR

KADINLAR SUSKUN KALIYOR

A.A

Kamu emekçisi kadınlar kamusal alanda olumsuz davranışla ve şiddetle karşılaşıyor. Ama sessiz kalıyor.

 


KESK'ten yapılan açıklamaya göre, KESK AR, Ekim 2010'da 15 ilde Kamusal  Alanda Kadına Yönelik Şiddet Araştırması gerçekleştirdi.

Araştırma kapsamında 972 kamu emekçisi kadınla yüz yüze görüşmeler  yapıldı. Kadınlara, kamusal alan olarak tanımlanan işyeri, sokak ve kamusal  güç-kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kadınların şiddete ilişkin deneyimlerini,  şiddete maruz kalıp kalmadıklarını ve şiddetle baş etme yollarını, kullandıkları  dayanışma ağlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen sorular yöneltildi.

“İş yerinde aşağıdaki davranışlardan herhangi biriyle karşılaştınız  mı?” sorusuna karşılık kadınların yüzde 30'u amirleri tarafından takdir  edilmediklerini, yüzde 25'i iş yükünün fazla olduğunu, yüzde 24'ü amirlerinin  kendilerine bağırdığını, yüzde 22'si kendisine saygı gösterilmediğini, yüzde 13'ü  dinlenilmediklerini, yüzde 11'i aşağılayıcı davranışlarla, tavırlarla  karşılaştıklarını ifade etti. Kadınların 16'sı amirlerinin giyimlerine, yüzde  7'si saçlarına ve makyajlarına karıştığını belirtti.

Mesai arkadaşlarına ilişkin verilen cevaplarda kadınların yüzde 17'si  mesai arkadaşlarının kendilerine saygı göstermediklerini, yüzde 11'i takdir  etmediklerini dile getirdi. Fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilecek  eylemlerin yapılma oranı ise hem amirlerde hem de mesai arkadaşlarında yüzde 2-3  arasında olarak ifade edildi.

Araştırmada, olumsuz davranışlarla ya da şiddetle karşılaşan kadınların  baş etme yollarına bakıldığında ise bu tür davranışlarla karşılaşan kadınların  yüzde 60'ından fazlası herhangi bir şey yapmıyor, olayı suskunlukla  geçiştiriyor.

Sendika üyesi kadınların iş yerinde şiddet ya da olumsuz davranışlar  karşısında sendika üyesi olmayan kadınlara göre daha aktif bir tavır aldıkları  görülüyor. Üst mercilere şikayet etme, konuşarak halletmeye çalışma,  arkadaşlarından destek isteme ve benzeri tüm baş etme mekanizmalarını sendika  üyesi kadınlar daha fazla kullanıyor.

SOKAKTA ŞİDDET
        
“Sokakta aşağıdaki davranışların herhangi biriyle karşılaşıyor  musunuz/karşılaştınız mı?” sorusuna kamu emekçisi kadınların dörtte biri sokakta  fiziksel taciz ve sarkıntılığa maruz kaldığını ifade etti. Kadınların yüzde  24.7'si izlenilip takip edildiğini, yüzde 22.1'i aşağılayıcı küçümseyici davranış  ve tavırlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Kadınların sokakta uygulanan şiddete karşı geliştirdikleri karşı koyma  mekanizmalarına bakıldığında “bağırmanın” başta geldiği görüldü. Kadınların  yüzde 33'ü ise sokakta karşılaştıkları şiddete karşı hiçbir şey yapmıyor ya da  yapamıyor.

"Kamusal gücün-devletin kolluk kuvvetlerinin aşağıdaki davranışlarından  herhangi birini maruz kaldınız mı?” sorusuna karşılık kamu emekçisi kadınların  yüzde 16.2'si kolluk kuvvetlerinin kendilerine bağırdığını ve azarladığını, yüzde  11.9'u ise aşağılayıcı ve küçümseyici tavırlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade  etti.

Sendikalı ve sendikasız olarak bakıldığında sendikalı kadınların kolluk  kuvvetlerinin şiddetine daha fazla maruz kaldıkları görülüyor. Sendikalı  kadınların yüzde 20'si aşağılayıcı tavırlarla karşılaştığını, yüzde 17'si taciz  edildiklerini ve sarkıntılık yapıldığını, yüzde  15.3'ü polislerin politik görüşleri ile alay ettiğini belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddete karşı gösterilen tavırlara  bakıldığında üst mercile şikayet etme başta geliyor. Sendikalı kadınların yüzde  36'sı sendikasından yardım aldığını, yüzde 34'ü bir üst merciye şikayet ettiğini,  yüzde 36'sı karşılık verdiğini kaydetti. Sendika üyesi olmayan kadınların ise  yüzde 38'i üst mercilere şikayet etmekte, yüzde 26'sı ise karşılık verme yoluna  gittiğini dile getirdi.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al