KADIN VE ERKEKTEKİ GENETİK ETKİLER ÇOK FARKLI

Biyologların "gen ekspresyonu" olarak adlandırdıkları süreç, gendeki bilginin proteine dönüştürülmesidir. Bu proteinler hücre yapılarını oluşturuyor, molekülleri taşıyor ya da önemli uyarı maddelerini tanıyorlar.

KADIN VE ERKEKTEKİ GENETİK ETKİLER ÇOK FARKLI
Paylaş:

Yani yaşam için olmazsa olmazlara dahiller. Söz konusu genlerden birinde meydana gelen işlevsel bozukluklar bu yüzden ağır hastalıklara yol açabilmekte.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Xia Yang yönetiminde çalışan ekip dişi ve erkek farenin beyninde, karaciğerinde, yağ ve kas dokusundaki 23.000'i aşkın geni inceledi. Farenin genleri insanınkiyle %99 örtüştüğü için, fareler insandaki genetik hastalıkları incelemek için uygun hayvan modelleridir.

Her ne kadar dişi ve erkek farelerdeki genlerin benzer fonksiyonları olmasına rağmen, incelenmiş olan doku türlerindeki genlerin yarısından fazlasında farklı ekspresyon motifi görülmüş. Gerçi daha önceki araştırmalarda da karaciğerde 1000, beyinde ise 60 kadar genin, cinsiyete göre farklı etkinleştiği ortaya çıkmıştı ama, son araştırmada farklı etkinleşen on misli gen bulundu.

Sonuçlarımız, kalıtım bilgilerinin proteine dönüşünü, cinsiyetimizin belirlediğini göstermekte diyor. Bu nedenle de hastalıkların ne şekilde gelişeceği ve bedenin ilaçlara ne tür tepkiler vereceği cinsiyete bağlı. Son bilgiler ışığında kalp ve diyabet hastalıkları ya da şişmanlığın daha iyi anlaşılması ve daha iyi terapilerin geliştirilebileceği sanılmakta.