Huzursuz aile ortamı şiddete yöneltiyor

Tartışma ortamında büyüyen çocuklarda şiddete ve suça eğilim sıkça görülen bir durum. Huzursuz aile yaşantısının çocukları nasıl etkilediğini uzmanlar anlattı.

Huzursuz aile ortamı şiddete yöneltiyor
Paylaş:

Tartışma ortamında büyüyen çocuklarda şiddete ve suça eğilim sıkça görülen bir durum. Huzursuz aile yaşantısının çocukları nasıl etkilediğini uzmanlar anlattı.

Haber4Bir çocuğun gelişiminde ilk sosyalleştiği yer aile ortamıdır ve ilk iletişimi kurduğu kişiler aile bireyleridir. O yüzden çocuğun doğumundan itibaren kazanılmış her türlü düşünce ve davranışlarda anne ve babanın rolü çok büyüktür. Bu düşünce ve davranışlar onun kişiliğini ve ruhsal yapısının temelini oluşturacak.

SIK YAŞANAN KAVGALAR ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Anne ve baba arasında zaman zaman mutlaka çatışmalar ve tartışmalar yaşanabilir fakat bunların sıklığı ve eşlerin birbirini sözel veya fiziksel olarak incitmesi çocuğun psikolojisini olumsuz bir şekilde etkiler. Çocuk bu durumdan kendisini sorumlu tutup, anne-babasının onu sevmediği hissine kapılabileceği gibi kendi sosyal ilişkileri içerisinde ve kişiliğin oluşum sürecinde de bu tarz düşünce ve davranışları benimseyip onlara göre hareket eder. Hayata karşı isteksizlik, insanlara düşmanca hisler geliştirmek, hayvanlara eziyet etmekten zevk almak, yalancılık, hırsızlık, çeşitli tikler edinmek, özgüven eksikliği, çekingenlik gibi birçok psikolojik rahatsızlığın temelinde huzursuz aile ortamında yetişmek etkilidir. Okul çağı çocuklarında ise dikkatlerini yeterince toparlayamadıkları için ders başarılarında düşme, okulda arkadaşlarına agresif davranma veya kendi içine kapanıp yalnız kalma gibi problemler ortaya çıkıyor.

ÇOCUKLARIN ETKİLENMEMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Eğer çocuk evdeki tartışmaya şahit olmuşsa, ebeveynlerin tartışmayı çözüme ulaştırmaya özen göstermesi gerekir. Bu şekilde problemlerin çözüme kavuşturulması çocuk açısından da olumlu bir mesaj olup bazen çatışmalarında yapıcı yönlerinin olabileceği gösterilmelidir. Herhangi bir tartışma esnasında ya da sonrasında taraflar birbirlerini çocuğa karşı kötülememeli, taraf tutması için ona baskı yapmamalılar. Eşlerin birbiriyle olan problemleri olabildiğince çocukların gözü önünde halledilmemeli ve tarafların çözüme kendi aralarında ulaşamadıkları konularda bir uzmandan yardım almalılar. Formsante