Hekim de hasta da aynı şeyi istiyor

Hasta hakları ile hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımının sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Sur, hekimin de hastanın da aslında aynı şeyi istediğini söyledi.

Hekim de hasta da aynı şeyi istiyor

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Haydar Sur, hasta haklarının insan haklarının sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade ettiğini söyledi.

İnsanın insan olarak doğmaktan gelen, vazgeçilemez ve devredilemez hakları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Haydar Sur, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden tutun ülkemizdeki birçok yasa ve yönetmelikte ısrarla gözetilen temel insanlık hakları arasında sağlık hakkı da vardır. Hasta hakları, insan haklarının sağlık hizmetlerine uygulanmasını ifade etmektedir. Hastalar ile sağlık profesyonelleri ve sağlık hizmet kuruluşları arasındaki hukukun düzenlenmesinde temel hasta haklarıdır. 1970’li yıllara kadar Hasta-Hekim ilişkisi karşılıklı “güven” kavramı ile yürütülürken, sınırları tıbbi etikle belirlenmekteydi. Tıp bilimi ve tıp teknolojisindeki gelişmeler hastaya uygulanan girişim ve müdahalelerin sayısındaki ve şeklindeki artışlar, hastaların desteklenmesi ihtiyacını doğurdu. Burada öngörülen ‘otonomi ve kendi yaşamını belirleme’ hakkıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Haydar Sur, “Bu hakların savunulmasında amaç hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımının sağlanması, hastaların kaliteli sağlık hizmeti almaları, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir” dedi.

HASTA HAKLARI-HEKİM HAKLARI KARŞIT KAVRAMLAR DEĞİLDİR

Hasta haklarının, hekim ve diğer sağlık profesyonellerinin hakları ile karşıt kavramlar olarak görülmemesi gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Haydar Sur, “Çünkü hasta kendine yeterli süre ayrılmasını ister. Hekim de hastasına yeterli süre ayırmak ister. Hasta kolay ulaşabileceği, temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister. Hekim de, hastaların kolay ulaşabileceği, temiz ve çağdaş sağlık tesislerinde çalışmak ister. Hasta, tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister. Hekim bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni teknolojileri sunmak ister. Hasta, saatlerce poliklinik sırasında beklemek istemez” diye konuştu.

HASTA HAKLARI İLE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI BİRBİRİNİ DESTEKLEMEKTEDİR

Hasta ve hekim haklarında sayılan koşulların sağlanmasını sağlık profesyonellerinin de istediğine dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Sur, “Hiç bir hekim kapısında hastaların kuyruk olmasından memnun olmaz. Hiç bir hemşire hastasının ne yapacağını bilmez halde ortalıkta kalakalmasını arzulamaz. Hasta hakları ile sağlık çalışanlarının hakları birbirini destekleyen unsurlardır. Birisinde ilerleme olmadan öbüründe de ilerleme sağlanamaz” dedi.

Bugün için hasta haklarına yönelik iki önemli dokümanın 1994 Amsterdam Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi ve 1995 Uluslararası Hasta Hakları Bali Bildirgesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haydar Sur, Bali Bildirgesi’nde hasta haklarının 11 başlık altında ifade edildiğini belirterek şöyle sıraladı:

1. Kaliteli tıbbi bakım hakkı

2. Seçim yapma özgürlüğü

3. Kendi kaderini belirleme hakkı

4. Bilinci kapalı hasta

5. Yasal ehliyeti olmayan hasta

6. Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler

7. Bilgilendirme hakkı

8.Gizlilik hakkı

9. Sağlık eğitimi hakkı

10. Onur hakkı

11. Dini destek hakkı

ÜLKEMİZDEKİ HASTA HAKLARI

Prof. Dr. Haydar Sur, ülkemizde halen geçerli bulunan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 1 Ağustos 1998 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek burada ele alınan hasta haklarının da 18 başlıkta açıklandığını söyledi. Bu başlıklar şöyle:

Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma

Bilgi isteme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme 

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme 

Öncelik sırasının belirlenmesini isteme

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım 

Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme

Bilgi verilmemesini isteme

Mahremiyete saygı gösterilmesi

Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama

Bilgilerin gizli tutulması

Tedaviyi reddetme ve durdurma 

Tıbbi araştırmalarda rıza 

Güvenliğin sağlanması

Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma

İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret 

Refakatçi bulundurma 

Müracaat, şikâyet ve dava

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Hayatın iyi, güzel ve keyifli yanları olduğu gibi bazen de zorlayıcı, baş etmekte zorlanılan durumları olabiliyor.
  • Korku anında ‘Dur, Düşün, Eyleme Geç’ kuralı uygulanmalı. Krize önlem almak beceriye dönüşmeli.
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Savaşlarda kurşun değil, bilgi kullanılıyor”
  • Psikiyatrist-yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Psikolojik savaşın “hem savaşta hem barışta insanların duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirmek maksad
  • Yaşadıkları olumsuz duyguları karşı tarafa yansıtıyorlar.
  • Telepsikiyatri terapilerde zaman ve mesafe sorununu çözüyor. 8 bin 900 danışan telepsikiyatri uygulamasından faydalandı.
  • Randevu Al