GENÇLER UMUTSUZ BAKIYOR

Paylaş:

Mlllliyet

İngiliz telefon şirketi O2’nin araştırması, gençlerin dörtte birinin geleceğe umutsuz baktığını ortaya koydu.

 


Araştırmada, 16 ile 24 yaş arasındaki 1500 gence gelecekle ilgili hissettikleri soruldu. Katılımcıların yarısından fazlası iş bulma konusunda aldığı desteğin yetersiz olduğunu ve işte ayrımcılığa uğrayacağına inandığını söyledi. Gençlerin dörtte biri ise, ileride iyi bir iş bulamayacağını düşündüğünü ifade etti.