DNA dizilemede illumina yöntemi nedir?

Illumina dizileme, çok sayıda genomu dizilemek için kullanılmış ve hastalıkların anlaşılması amacıyla DNA dizilimlerinin karşılaştırılmasını sağlamıştır.

DNA dizilemede illumina yöntemi nedir?

Yüksek doğruluklu milyonlarca okuma üreten Illumina dizileme yöntemi, diğer yöntemlere kıyasla hızlı ve ucuzdur.

ILLUMİNA DNA DİZİLEME NASIL İŞLİYOR?

•Bu dizileme tekniğinde ilk adım, DNA’yı daha kolay ele alınabilecek olan 200 ilâ 600 bazlık parçalara bölmektir.

•Uyumlayıcılar (İng. adaptors) adı verilen kısa DNA dizilimleri, bu DNA parçalarına iliştirilir.

•Uyumlayıcılara tutturulan DNA parçaları, daha sonra tek iplikli hâle getirilir. Bunu sağlamak için parçalar sodyum hidroksite yatırılır.

•Hazır olunca, DNA parçaları akış küvetinde yıkanır. Bütünleyici DNA, akış küvetinin yüzeyindeki primerlere bağlanır ve bağlanmayan DNA’lar yıkanıp gider.

•Akış küvetine bağlı kalan DNA, daha sonra aynı dizilime sahip küçük DNA öbekleri oluşturacak biçimde kopyalanır. Dizilendiklerinde, DNA moleküllerinden oluşan her öbek, kamera ile algılanabilecek güçte bir sinyal yayar.

•Etiketlenmemiş nüklotit bazları ve DNA polimeraz eklenir ve akış küvetine bağlı DNA ipliklerine bağlanırlar. Böylece akış küvetinin yüzeyindeki primerler arasında çift sarmallı DNA “köprüleri” oluşur.

•Ardından çift sarmallı DNA, ısı yardımıyla tek iplikli DNA’ya parçalanır ve milyonlarca özdeş DNA dizilimi öbekleri bırakır.

•Primerler (başlatıcılar) ve flüoresan etiketli terminatörler (sonlandırıcılar) akış küvetine eklenir. Terminatörler, DNA sentezini durduran nükleotit baz çeşitleridir.

•Primer, dizilenecek DNA’ya bağlanır.

•Sonra DNA polimeraz primere bağlanır ve ilk flüoresan etiketli terminatörü yeni DNA ipliğine ekler. Bir baz eklenir eklenmez, terminatör baz DNA’dan kesilip atılana dek, DNA ipliğine başka baz eklenemez.

•Nükleotit baz üstündeki fluoresan etiketi etkinleştirmek için akış küvetine lazer tutulur. Flüoresan kamera ile algılanır ve bilgisayara kaydedilir. Sonlandırıcı bazların her biri (Adenin, Guanin, Sitozin, Timin) farklı bir renk verir.

•Fluoresan etiketli sonlandırıcı grup, daha sonra ilk bazdan sökülür ve bir sonraki flüoresan etiketli sonlandırıcı bazın eklenebilmesi sağlanır. Bu işlem, milyonlarca öbek dizilenene dek sürdürülür.

•DNA dizilimi, Illumina dizileme sırasında her seferinde bir baz şeklinde çözümlenir. Bu da yöntemin yüksek doğruluklu olmasını sağlar. Üretilen dizilim daha sonra referans dizilime göre hizalanır ve benzerlikler ile farklılıklar karşılaştırılır.

 YOURGENOME

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
  • Bebeklerin geçiş dönemlerinde, babaların rolü nedir? Nasıl bir baba olmalı? Yoksa sizin bebeğinizde babasına çok mu düşkün?
  • Eşinizin veya sevgilinizin arkasından ne kadar yas tutabilirsiniz? NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar anlattı...
  • Lösemi ile mücadelede ailenin tutumları tedavi sürecinde çok etkili.
  • Aşk herkese göre değişen kavram; kimine göre süresi, kimine göre şekli önemli. `Aşk olmazsa meşk olsun` diyen de var, aşkın platoniğini seçen de.
  • Okyanusta karaya en uzak nokta Nemo Noktası olarak biliniyor.
  • Randevu Al