Çalışan nüfusun yüzde 3'ü yeni iş arıyor

Türkiye'deki çalışan nüfusun yüzde 3'ü mevcut işinden memnun değil ve yeni iş arayışlarına devam ediyor.

Çalışan nüfusun yüzde 3'ü yeni iş arıyor
Paylaş:

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) raporunda, iş arayan çalışan sayısının 2013 itibarıyla 757 bine yükseldiği belirtildi.

2011 ve 2012 yıllarında iş arayan çalışan sayısında kayda değer oranda düşüş yaşandığı belirtilen raporda, 2013'le birlikte oranın tekrar artışa geçtiği ifade ediliyor. Raporda, 2013'te toplam istihdamın 700 bin artarken, yeni iş arayanların sayısının 157 bin artarak 757 bine yükseldiği ifade ediliyor.

Bu artışın bir trendin işareti olup olmadığı konusunda ise raporda, "2014 verileri henüz açıklanmadığı için bir trendden söz edilemez" deniyor. Ancak raporda 2012'den itibaren ekonomide büyümenin önemli ölçüde hız kestiği ve işsizlik oranının da yükseldiği hatırlatılıyor ve budurumun çalışanlar için de huzursuzluk yaratmış olabileceği yorumu yapılıyor.

Raporda yeni iş arayışlarının en önemli nedeninin ise daha yüksek maaş arzusu olduğu vurgulanıyıor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına dayandırılan raporda, TÜİK anketine katılan iş arayan çalışanların yüzde 38'inin daha yüksek maaş hedeflediği ifade ediliyor.

2009'da işyeri memnuniyetsizliğinin yeni iş arayışlarında sadece yüzde 10 oranında etkili olduğu belirtilen raporda, bu oranın 2013'te yüzde 20'yi aştığı belirtiliyor. İş değiştirmek isteyenler arasında mevsimsel işçiler ile işyeri ortamından memnun olmayanların oranı ise yüzde 11 düzeyinde. Raporda, düşük gelirlilerin iş memnuniyetsizliğinin de 2013'te önceki yıllara göre arttığı vurgusu yapılıyor.

Raporda yer alan bir diğer veri ise iş arayan çalışanların ücret gruplarına göre sınıflandırılması. Buna göre iş arayanların yarısından fazlası 1000 TL ya da altında maaş alıyor ve "Bariz bir şekilde ücret arttıkça yeni iç arama oranı da düşüyor" deniyor. Raporun bir diğer bulgusu ise iş arayan çalışanların büyük kısmının kayıt dışı istihdam edildiği yönünde.

Raporda, 2013'te "Yeni bir iş arıyorum" diyen çalışanların yüzde 54'ünün kayıt dışı istihdam edildiği ifade ediliyor.

DHABu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı: