Bunları yapıyorsanız psikopatsınız!

Amerikan Psikiyatri Derneği, “psikopat” olmanın 10 şartını belirlemiş. Bunları yapıyorsanız psikopatsınız!

Bunları yapıyorsanız psikopatsınız!
Paylaş:

-Kanunları, kuralları ve toplum değerlerini hiçe saymak!

-Başkalarının haklarını ihlal etmek!

-Empati kuramamak!

-Hatalarını kabul etmemek.

-Aniden beliren saldırgan davranışlar sergilemek!

-Hissetmediği halde duygusallaşmış rolü yapmak!

-Suç işleyeceği zaman çok önceden zekice planlar kurarak kendi gibileriyle ekipleşmek!

-Doğa ve özellikle hayvan sevmemek ve fırsat bulduğunda direkt ya da dolaylı yoldan zarar vermek!

-Kinci ve intikamcı olmak!

-Kendine göre kurallar oluşturarak çevresindekilere uymaları için baskıda bulunmak.