ALKOL KİŞİLİĞİ BOZUYOR

ALKOL KİŞİLİĞİ BOZUYOR
Paylaş:

DR. ADNAN ÇOBAN
PSK. ORHAN GÜMÜŞEL

Kişilik bozukluğu alkol bağımlılığına, alkol de kişilik bozukluluğuna sebep olmaktadır.

Alkol bağımlılarında %22-81 oranında kişilik bozukluğu görülmektedir. En sık görülen kişilik 'Antisosyal kişilik'tir. Alkol Bağımlılılarının %79'unda Antisosyal Kişilik özellikleri görülmektedir. Ancak antisosyal kişilik bozukluğu %30 civarındadır. Antisosyal kişilikler, toplumda "Psikopat" diye tanımlanan kişilerdir. Davranışları toplumsal yasalara ters düşmektedir ve suç işleme eğilimleri yüksektir. Toplum kurallarına uymadıkları ve öfkelerini kontrol edemedikleri için sık sık karakollara düşerler ve tutuklanırlar. Rahatsızlıkları ile ilgili içgörüleri olmadığı için aldıkları cezaları kendilerine haksızlık olarak algılarlar. İnsanlara verdikleri zarar karşısında suçluluk duymadıkları gibi kendilerini haklı bile görmektedirler. Sorumluluk duyguları hiç yoktur. Antisosyal Kişiliklerin %80’inde de Alkol Bağımlılığı görülür.

Yine alkol bağımlılarının %4-66’sında sınır kişilik özellikleri gözlenmektedir. Sınır kişilikler, cinsel, mesleksel ve toplumsal kimliklerinde derin güvensizlik ve dengesizlik gösterirler. Sağlam bir kimlik geliştirememişlerdir. Sıklıkla boşluk ve anlamsızlık duygusundan yakınırlar. Çoğu ağır narsistik eğilimler gösterirler. Reddedilmeye ve terkedilmeye karşı aşırı duyarlıdırlar. Kendilerine zarar verme ve intihar eğilimleri yüksektir.