Deprem Travma Psikolojisi

Yoğun bakımlara seviye

Kamu ve özel sektöre ait tüm hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri Temmuz ayına kadar yatak kapasitesi, kabul edilecek hastaların özelliği ve klinik durumu, fiziki şartlar, tıbbi araç-gereç ve donanım gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelendirilecek.

Yoğun bakımlara seviye

Kamu ve özel sektöre ait tüm hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri Temmuz ayına kadar yatak kapasitesi, kabul edilecek hastaların özelliği ve klinik durumu, fiziki şartlar, tıbbi araç-gereç ve donanım gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelendirilecek.

yogun_bakimSağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl, kuruma bağlı hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin seviyelendirilmesi ve tesciliyle ilgili genelge yayımladı. Genelgede, yataklı sağlık tesislerindeki yoğun bakım hizmetlerinin çağın gereklerine, günün ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak geliştirilmesi amacıyla personel ve hizmet, fiziki şartlar, malzeme ve tıbbi teknolojik imkanlar bakımından standartlarının belirlenmesinin ve seviyelendirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca seviyelendirmenin 20 Temmuza kadar yapılması gerektiğini hatırlatan Çağıl, bununla ilgili nihai ve kesin sorumluluğun il sağlık müdürlüklerine ait bulunduğunu, hükümlerin uygulanmasıyla ilgili sorumluluğun da il sağlık müdürlüklerinin yanı sıra hastane başhekimleri ve yoğun bakım sorumlusu hekimlerde olduğunu belirtti. Genelge doğrultusunda il sağlık müdürlüğünün koordinesinde yoğun bakım tescil komisyonları kurulacak. Komisyonlar için diğer hastanelerden de uzman hekim ve personel desteği sağlanacak.

SEVİYELENDİRME NASIL YAPILACAK?

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, yoğun bakım servisleri yatak kapasitesi, kabul edeceği hastaların özelliği ve klinik durumu, ilgili uzmanlık dallarının ağırlıklı oranı, sahip olduğu fiziki şartlar, bulundurulması gereken tıbbi araç-gereç ve donanım ile personelin niteliği, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak seviyelendirilecek. Yoğun bakım servislerine birinci, ikinci ya da üçüncü, çocuk yoğun bakım servislerine ise ikinci ya da üçüncü seviye verilecek. Özel sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım servislerinin tescilinde ise faaliyet izin belgesinde belirtilen yoğun bakım yatak sayısı esas alınacak. Seviye tespiti tebliğle belirlenen asgari standartlar çerçevesinde komisyon marifetiyle yerinde inceleme ve raporlama yöntemiyle yapılacak. Yoğun bakım servisinin branşı, yatak sayısı ve seviyesini belirten valilik onayı alınarak Sağlık Bakanlığı'na bildirilecek. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Trol nedir, kime denir? Anlayalım, öğrenelim, saptayalım, ayıklayalım ve tabii ki kurtulalım. Peki nasıl? İşte rehberiniz...
  • Bu depresyonun sıklığı %5-20 olarak bildiriliyor. Peki Postpartum depresyonu nedir? Kadınlar doğum sonrası ilk yıl içinde, psikiyatrik hastalıklar (an
  • Ağustos böceğinin ötüşü doğanın en hoş seslerinden biri olarak görülür. Bu böceğin sesi gizemli olduğu kadar yüksektir de.
  • Kirazın gut hastalığından kaynaklanan ağrıları dindirdiği bildirildi.
  • Cep telefonları ve diğer elektronik cihazların hassas elektronik sistemleri etkileyebileceği söyleniyor. Ama bunu kanıtlamak neden bu kadar zor?
  • Vişne nelere iyi geliyor?Kırmızı meyvelerden vişnenin ekşi tadının yanında çok tatlı, sağlığa yararlı etkileri var.
  • Randevu Al