Yaşlıların sayısı artıyor

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaşta 6 milyon 495 bin 239 kişi bulunuyor. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı, 2014'te yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 8,2’ye yükseldi.

Yaşlıların sayısı artıyor
Paylaş:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014'te yüzde 8 iken geçen yıl yüzde 8,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,8‘ini erkek nüfus, yüzde 56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.

Dünya nüfusunun 2015'te yüzde 8,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30,4 ile Monako, yüzde 26,6 ile Japonya ve yüzde 21,5 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014'te yüzde 11,8'ken, bu oran geçen yıl yüzde 12,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il geçen yıl da bir önceki yıl olduğu gibi Sinop oldu. Sinop'ta yaşlıların oranı geçen yıl yüzde 18,1 iken bunu yüzde 16,8 ile Kastamonu ve yüzde 15,7 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,1 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri yüzde 3,6 ile Van ve yüzde 3,7 ile Şanlıurfa takip etti.

100 YAŞIN ÜZERİNDE EN FAZLA YAŞLI İSTANBUL'DA

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, geçen yıl 5 bin 293 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 675 kişiyle İstanbul, 236 kişiyle İzmir ve 234 kişiyle Ankara olurken, en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 3 kişiyle Ardahan, 6 kişiyle Bayburt ve 7 kişiyle Bilecik olarak kayıtlara geçti.

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusa bakıldığında, 2013'te yaşlı nüfusun yüzde 41,2’si ilkokul, yüzde 4,1’i ortaokul veya dengi okul, yüzde 4,9’u lise veya dengi okul, yüzde 4,7’si yüksekokul veya fakülte mezunuyken, 2014'te ilkokul mezunları yüzde 42,1’e, ortaokul veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 4,3’e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 5,2’ye, yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise yüzde 5,1’e yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2015'te yüzde 1,2’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,2’sinin resmi nikahla evli, yüzde 2,8’inin boşanmış, yüzde 12,9’unun eşi ölmüş olduğu kayıtlara geçti.


A.ABu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı: