Yaşadıklarından öğrendiği bir şeyler var!

Çocuğunuzun öğrenme sürecinde ona yardımcı olmanızda yarar var. İşte öneriler.

Yaşadıklarından öğrendiği bir şeyler var!
Çocuğunuzun öğrenme sürecinde ona yardımcı olmanızda yarar var. İşte öneriler.  Dr. Özlem Mestçioğlu Gökmoğol Bebeğim Dergisi Ekim sayısında anlatıyor… gokmogol Çocuğunuz dünyaya geldiği ilk günden itibaren adeta öğrenmeye programlanmış gibidir. Ama yine de öğrenme sürecinde ona yardımcı olmanızda yarar var. Her gün yeni bir şeyler öğreniriz. Kimi zaman büyüklerimizden, kimi zaman ise küçücük bir çocuktan... Öğrendikçe şekillenir, değişir hayatımız. Öğrenmenin sonu yoktur. Çocuklar bazen öğrenme konusunda sıkıntılar yaşayabilir, çünkü karşısındaki kişi çok sıkıcı olabilir. Oysa öğrenmek, çocuklar için her zaman büyük bir eğlenceye dönüşmelidir. Öncelikle her çocuğun farklı bir öğrenme biçiminin olduğu, unutulmaması gereken önemli bir nokta. NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Etiler Polikliniği'nden Psikiyatrisi Özlem Mestçioğlu Gökmoğol, çocukların nasıl öğrendiğini anlattı ve onlara öğrenmeyi sevdirmeniniz için önerilerde bulundu. Doğru öğrenme ve öğretme biçimleri, aslında çocukların hayatına yön verecek kadar önemlidir, Yaşadıklarından öğrendiği şeyleri ifade etmesinde onlara her zaman destek olunmalıdır. ÇOCUKLAR DOĞAL ÖĞRENCİLER Öğrenmenin amacı; gereksinimi karşılamak, etkinliği arttırmak, koşullara daha İyi uyum sağlamak, potansiyelini tam olarak ve bilgiyi iyi kullanmaktır. Gözlem-algılama-anlama, yorumlama-uygulama, sınama ve' son aşamada yansıtma süreçlerini izleyerek öğreniriz. Öğrenme sürecinde konuyu görsel simgelerle birleştirmek, yaratıcı ve mantıksal işlevlerin birbirini desteklemesini sağlamak, aşırı genellemelerden kaçınmak, sürece aktif katılmak, sık geribildirim almak, öğrenme abusunu sürekli canlı tutmak için etkileşim ve mizahı kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırır. Çocuklar doğal öğrencidirler. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye meraklıdırlar, İlgili, İstekli ve coşkuludurlar. Çocuklara bir şey öğretirken her birinin ayrı bir öğrenme stili olduğuna dikkat etmek ve bu konuda duyarlı olmak çok önemlidir. ÇOCUKLAR NASIL ÖĞRENİR? YAŞAYARAK Ünlü bir Çin atasözü der ki; "Duyarım unuturum, görürüm hatırlarım, yaparım anlarım. Bir tehlikeyi anlayabilmesi ve tehlike olduğunu öğrenebilmesi için çocuğun o tehlikeye çok yakınlaşması gerekebilir. Duyu organları yoluyla Ne kadar çok duyu organları devreye girerse öğrenme süreci de o kadar kolaylaşır ve hızlanır. Öğrenilen bilgiler de daha kalıcı olur. Dil yoluyla Çocukların edindikleri deneyimler hakkında konuşmaları, düşündüklerini, hissettiklerini söylemeleri ve bu konuyla İlgili büyüklerin düşünce ve duygu paylaşımlarını duymaları bu deneyimden bir şey öğrenebilmeleri İçin çok önemlidir. Heyecanla eve gelen ve yaşadığı günü anlatan çocuğunuzu mutlaka dikkatle dinleyin ve yaşadıklarından bir şey öğrenmesini istiyorsanız duygularını ve düşüncelerini İfade etmesi için onu teşvik edin. Soru sormalarına olanak tanıyın ve olabildiğince sorularını yanıtlamaya çalışın. Çevredeki nesneleri adlandırmaları da öğrenme süreci açısından değerlidir. Hareket ederek Özellikle bazı çocuklar öğrenme sürecinde daha hareketlidirler. Ancak bütün çocuklar hareket halindeyken çevrelerini yakından İzler ve kaydederler. Hareket onlar için bir tür öğrenme aracıdır, sadece enerjilerini boşaltmazlar, yeni şeyleri fark eder, dener ve öğrenirler. Motive edilerek Çocuklar takdir-ödül yoluyla öğrenirler. Olumlu deneyimler yaşama, yaptıklarından dolayı tebessüm, sırt sıvazlama, aferin tarzı takdir sözleri duyma hem öğrenme isteğini hem de özgüveni arttırır. TAKLİT EDEREK Çocuklar çevresindeki insanları model alarak öğrenirler, Çocukların öğrenme sürecinde anne-babalara bu nedenle çok büyük rol düşer. Çocuklar söyleneni değil, doğrudan davranışı taklit ederler ve o davranışı doğru, işe yarar kabul ederek benimserler. Tekrar etme yoluyla Çocuklar deneme-yanılma yoluyla öğrenirler. Çocuklara denemeleri, seçim yapabilmeleri için özgür bir alan bırakmak, cesaret vermek öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak açısından değerli ve önemlidir. Çocuklarınızın hata yapmasına izin verin. Hata yaptıktan sonra bir değerlendirme yapılıp hata yaptığı için yargılanmazsa çocuklar hatalarından çok şey öğrenir. Eleştiri yerine geribildirimi kullanmak, eleştiriyi yapıcı tarzda yapmak çocukların öğrenme sürecini kolaylaştırır. İLETİŞİM KURARAK   Sosyalleşmeye 3 yaşından sonra başlayan çocukların arkadaş olan ortamlarda zaman geçirmeleri pek çok davranışı geliştirmelerini sağladığı gibi öğrenme süreçlerini de hızlandırır. Bu yüzden yaşıtlarıyla zaman geçirmesi önemlidir. POZİTİF ÇEVRE ETKİSİYLE Sevildikleri, korundukları, güvende olduklarını hissettikleri yerlerde çocuklar çok daha kolay öğrenirler. FİZİKSEL GEREKSİNİMLERİ KARŞILANDIĞINDA İyi beslenen, uykusunu almış, sosyal desteği olan çocuklar daha kolay ve hızlı öğrenirler. HER ÇOCUĞUN KENDİNE ÖZGÜ BİR ÖĞRENME BİÇİMİ VAR! Okuduklarımızın yüzde 10'unu, İşittiklerimizin yüzde 20'sini, gördüklerimizin yüzde 30'unu, hem işitip hem gördüklerimizin yüzde 50'sinl, söylediklerimizin yüzde 80'ini ve sözlerimize davranışları eklediğimizde yüzde 90'ını hatırlarız. Öğrenme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalardan biri de her çocuğun kendine özgü bir öğrenme biçimi olduğudur. Öğrenme biçimleri genellikle şöyle sınıflandırılır: Dokunsal öğrenme: Bu çocuklar daha yavaş hareket eden, oldukça duygusal, az ve öz konuşan, dokunmaya çok önem veren çocuklardır, Çalışırken müzik dinlemeyi severler, plan yapmayı pek sevmezler, somut şeyleri daha kolay kavrarlar. Dokunsal öğrenenler; ders çalışırken sık ara vermelidirler. Sözel bilgileri öğrenirken hareket etmek, not tutmak veya yazı yazmak dikkatlerini daha iyi toparlamalarına yardımcı olur. Onları bir masada çalışmaya mahkum etmek doğru olmaz. Ayrıca deneylerle çok daha kolay öğrenirler. İşitsel öğrenme: Bu çocuklar kelimeleri seçerek kullanırlar, ritimli konuşurlar, sözlerinin kesilmesinden hiç hoşlanmazlar. Grup çalışmalarına yatkındırlar, gürültüden çok rahatsız olurlar, İşitsel öğrenenler; ses olmayan yerde daha rahat ederler, yüksek sesle ders çalışmak onlar için daha öğretici olur, ayrıca arkadaşlarla çalışmak daha verimli sonuçlar elde etmelerine yol açar. Görsel öğrenme: Bu çocuklar hızlı konuşurlar, özel yaşamlarında titiz ve düzenlidirler, okumaya düşkündürler. Görsel öğrenenler; düzenli not tutarlarsa ve ortamları derli-toplu olursa daha rahat öğrenirler. Sessizliği tercih ederler. Renkli materyallerden hoşlanırlar. ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIN! • Çocukları standartlara göre değil, onların becerilerine göre yetiştirin, • Çocuğunuzun öğrenme biçimlerini öğrenip, ona ders çalıştırırken bu biçimlere uygun hareket edin. •Hata, eksik ve farklılıklarından dolayı onları eleştirmek ve gözden çıkarmak yerine, zekalarına nasıl güveneceklerini ve kendilerini nasıl keşfedebileceklerini öğretin. •Yeteneklerini geliştirmek için beceri kazanmasını sağlayın. •Pozitif yönde bile olsa baskı yapmayın. •Neleri yapamadıklarına değil, neleri yapabildiklerine odaklananın, Olumsuzlardan çok olumlulara yönelin. •Doğal düşünme süreçlerini, bilgi edinme yöntemlerini ve kendilerini ifade etme biçimlerini eleştirmeyin ve görmezden gelmeyin. •Sınıflandırmalardan, karşılaştırmalardan, etiketlemelerden kaçının. PSİKİYATRİST ÖZLEM MESTÇİOĞLU GÖKMOĞOL: “Öğrenme biçimi doğuştan gelen bir özelliktir. Çocuğun öğrenme biçimini bilmek ve ona göre hareket etmek; bilgiye en kolay yoldan ulaşılmasını sağlar. Öğrenme biçimini bilen çocuklar, sorunları daha etkin şekilde çözer, kendine daha çok güvenir, benlik saygısı artar ve daha başarılı olurlar. Ayrıca çocukların oyun yoluyla öğrendiğini unutmayın. Yaşamın küçük bir yansımasıdır çocuklar için oyun. Duygularını İfade edebilmeleri ve öğrendiklerini yaşantılarına yansıtabil-meleri açısından bir sahnedir. Oyun aynı zamanda yaşam dinamiklerini, kurallarını, iletişim kurma yollarını ve başkalarının duygularını anlayabilmeleri için bir araçtır.” BEBEĞİM DERGİSİ /EKİM
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al