Deprem Travma Psikolojisi

Sosyal çevre çocukların beyin gelişimini etkiliyor

Boston Çocuk Hastanesinde yapılan bir çalışmaya göre psikolojik ve fiziksel ihmal çocukların beyninde önemli değişik­liklere yol açıyor. Çalışmada, olumlu mü­dahalelerin bu değişiklikleri kısmen de olsa tersine çevirdiği de belirtiliyor.

Sosyal çevre çocukların beyin gelişimini etkiliyor

Boston Çocuk Hastanesinde yapılan bir çalışmaya göre psikolojik ve fiziksel ihmal çocukların beyninde önemli değişik­liklere yol açıyor. Çalışmada, olumlu mü­dahalelerin bu değişiklikleri kısmen de olsa tersine çevirdiği de belirtiliyor.

Hastanenin Bilişsel Sinir Bilimi Laboratuvarı'ndan Dr. Margaret Sheridan ve Dr. Charles NelsonProceedings of theNational Academy of Sciences dergisinde yayımladık­ları çalışmada, çocukluk çağında yaşanan sıkıntıların beyin gelişiminde olumsuz etki­lerinin olduğuna dair kanıtlar bulduklarını ifade ediyorlar. Bu sonuç sadece yetimhane­lerde kalan çocuklar için değil istismara ve şiddete maruz kalan ya da aşın yoksulluk gibi olumsuz koşullarda yaşayan çocuklar için de geçerli.

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Sheridan, Nelson ve meslektaşları 8-11 yaşlan arasındaki üç grup çocuğu karşılaş­tırmış yirmi dokuzu yetimhanede büyümüş, yirmi beşi 6-9 yıl önce, sıradan bir yetimha­neden daha kaliteli bir bakımevine yerleşti­rilmiş çocukların arasından rasgele, yirmisi de ailesiyle yaşayan çocuklardan seçilmiş. Yetimhanede kalan çocukların beyinlerinin manyetik rezonans görüntüleri incelendiğin­de, korteks bölümündeki gri maddenin aile­siyle veya daha kaliteli bir bakım evinde veya koruyucu aile yanında yaşayanlarınkinden önemli derecede küçük olduğu görülmüş. Aynı şekilde beyaz madde hacminin de ai­lesiyle yaşayan çocuklarınkinden az olduğu tespit edilmiş. Daha kaliteli bir bakımevinde ya da koruyucu aile yanında kalan çocukla­rın beyinlerinin beyaz madde hacminin ise ailesiyle yaşayan çocuklarınkinden farksız olduğu görülmüş. Beyindeki bağlantılar için gerekli olan beyaz madde, zaman geçtikçe daha yavaş gelişiyor ve koşulların iyileşti­rilmesindenolumlu etkileniyor. Nelson,çocukların ilk iki yılının hassas bir dönem olduğunu, çocukların bu dönemde koruyu­cu bakım altında olmasının bilişsel gelişim­lerine çok fazla olumlu etkisi olacağını ve çocuğun beyin gelişimi açısından daha iyi sonuçlar alınacağını vurguluyor. BİLİM VE TEKNİK
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nilgün Sarp depremin, çocuğun ruh sağlığı üzerine yapabileceğ
  • Güven ve sevgi dolu bir baba-çocuk ilişkisinin çocuğun kendini değerli hissetmesini sağladığını belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, çocukluğ
  • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
  • Çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir.
  • Kâbuslar, uyku terörü, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor.
  • Solaklara yapılan baskı, disleksi ve kekemeliğe yol açabilir.
  • Randevu Al