Sağlıklı ofisler nasıl olmalı?

Sağlıklı ofisler nasıl olmalı?
Paylaş:

Ofis ortamının çalışan sağlığı açısından nasıl olması gerektiğini Prof. Dr. Nevzat Tarhan'a danıştık. Tarhan, çalışma ortamlarındaki ısı, aydınlatma, renk, gürültü, yorgunluk hissi ve mekan ilişkilerini anlattı.

Sağlıklı ofisler nasıl olmalı?Isı
 • Oda ısısı 18"ııin altına düştüğünde çevre damarları büzülüyor, vücut enerjisini savunma amacıyla kısıyor, zihinsel verim düşüyor.
 • 25°nin üzerinde veya terleme yapan bir ortamda damarlar genişliyor, beyne giden kan azalıyor, uykuya eğilim artıyor.
 • Odanın termal konforunun sağlanması için ısının homojen yayılması ve devamlılığına dikkat etmek gerekiyor.
Aydınlatma
 • Göz fizyolojisi açısından en çok önerilen aydınlatma, gün ışığı rengindeki floresan lamba.
 • Yaşlılarda aydınlanma yetersizliği daha önemli. 2ü yaşındaki bir çalışana göre 60 yaşındaki bir çalışan 2-5 misli daha fazla aydınlığa ihtiyaç duyuyor.
 • Aydınlığın çok fazla olması göz kamaşma tepkisini doğuruyor. Göz kamaşma tepkileri sık olursa göz yorulması ve göz ağrıları artıyor.
 • İşık kaynağının göze doğrudan gelecek şekilde koyulması, iş kazalarını arttırıyor.
 • Yetersiz aydınlatma gibi fazla aydınlatma da çalışma kapasitesini ve iş verimini azaltıcı etkiler ortaya çıkarıyor.
Renk
 • Zihin ve ruh sağlığı açısından ideal oda renginin nötr tonlarda olması gerekiyor. Beyaza yakın krem buz rengi nötr olarak kabul ediliyor.
 • Yeşil ve mavi koyuluk derecesi oranında sakinlikten sınırsızlığa, umursamazlıktan sorumsuzluğa kadar değişen spektrumda etki yapıyor.
 • Sarı ve kırmızı renkler uyarıcı, dinamik, tetikleyici özellik taşıyor.
 • Pembe çocuksu duygulan harekete geçiriyor.

Gürültü

 • Arzu edilmeyen yapay, rahatsız edici sesler dikkat ve kon­santrasyonu bozucu etki yapıyor.
 • 30-65 desibellik gürültüler psikolojik, 65-90 desibellik gürültüler ise psikofızyolojik bozulmalar yaparak organları etkiliyor ve zihinsel verimi düşürüyor.
 • Ofislerde, 60 dB den fazla gürültü olmamalı. 90 dB den fazla gürültü olan iş yerleri "gürültülü işletme" sayılıyor.
 • Kronik gürültü, zihinsel fonksiyonlarda yavaşlama, sinirlilik, yorgunluk, iş veriminin düşmesi ve iş kazalarının artmasına neden oluyor.
 • Kapı ve pencereler sesi ancak 25-30 dB azaltabiliyor. Bu nedenle çevre bilinci gürültünün azaltılmasında en büyük etken.
Sinirlilik, yorgunluğun mekanla ilgisi
 • Fiziki mekanın yetersizliğinin zararlarını ölçmek zor. Alışılmışın dışındaki sinirlilik ve yorgunluk yetersiz fiziki mekanla ilgili bir sonuç olabiliyor.
 • Kişinin kendisini güvende hissetmediği stres düzeyini yükselten mekan, fikir üretimi ve verimliliğini düşürüyor.
 • Çalışma ortamındaki olumsuz çevre, monotonluk, ruhsal nedenler, sosyal streslerle birleşirse kişiyi hasta edebilir. •Yaşanan fiziki mekanın yeterliliği ve kişinin kendini mutlu his­setmesinin sağlanması, iş verimi ve zihinsel üretkenliğin artması için ön koşullar.
KAYNAK: Kariyer Dergisi