Deprem Travma Psikolojisi

Kristof Kolomb gibi geldiler

Kristof Kolomb 1492'de Yeni Dünya'ya ulaştığında, su kabakları dünyanın büyük bir kısmını zaten fethetmiş durumdaydı.

Kristof Kolomb gibi geldiler

Kristof Kolomb 1492'de Yeni Dünya'ya ulaştığında, su kabakları dünyanın büyük bir kısmını zaten fethetmiş durumdaydı.

kolomb11.000 yıl önce Lagenaria Siceraria türü, Afrika'da evrim geçirdikten sonra Doğu Asya'ya kaçmaya çalıştı ve nihayet Kolomb devri öncesi evcilleştirilmiş en yaygın bitki unvanını kazanarak Polinezya, Çin, Peru ve daha ötelere yerleşti. Su kabakları alabi ldiğine faydalıdır; kuruduğunda kap olarak, tıbbi araç ve müzik aleti olarak ve hatta dekoratif kuş evi olarak kullanılabiliyor. Hemen her yerde bulunur olmalarına karşın onların da gizemini koruyan yanları var. Arkeolojik bulgular Florida ve Meksika'da yaşamış eski insanların onları en az 10.000 yıl önce kullanmaya başladığını gösteriyor. Ancak su kabaklarının Amerika'ya nasıl ulaştığı bilinmezliğini koruyor. Daha önce, DNA'nın kısa parçaları Kuzey Amerika türlerinin Afrika kabaklarından ziyade Asya kabaklarıyla ortak özellikler taşıdığını ortaya koymuştu. Belki de Bering köprüsünü geçen sömürgeciler 10.000 yıl önce su kabağı tohumlarını da beraberlerinde taşımışlardı. Bugün ise Ulusal Bilimler Akademisi'nin tutanaklarındaki bir çalışma, su kabaklarının Amerika'ya Asya'dan değil, direk Afrika'dan geldiğini bildiriyor. Araştırmacılar DNA dizileme isimli yeni bir genetik analiz metodu kullandı. Bitkinin soy ağacını yeniden oluşturmak için tüm dünyadaki su kabaklarından ve Amerika'da dokuz yerleşim yerinde bulunan eski su kabaklarından DNA aldılar. Buldukları Kolomb dönemi öncesi eserler direkt Afrikalı akrabalarıyla bağlantılıydı. Yani su kabakları Amerika'ya kendi kendilerine yüzdüler. Bu sonucu tekrar kontrol etmek için ekip, bir su kabağının Batı Afrika'dan Kuzey veya Güney Amerika'ya ortalama dokuz ayda yol aldığını onaylayarak, Atlantik Okyanusu akıntısının bir bilgisayar modelini oluşturdu. Doğru koşullar sağlandığında tohumlar gayet iyi kök salabildiler. Hala gizemini koruyan şeyler var. Örneğin su kabakları Yeni Dünya'nın kıyılarından tüm kıtaya nasıl yayılabildi veya niçin Amerika kıtasında artık yabani kabak yetişmiyor? Hipotez büyük hayvanların tohumları yaymış olabileceği yönünde; hayvanların soyu tükendiğinde yabani kabakların da soyu tükenmiş oldu. THE NEW YORK TIMES

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çoğu zaman olumlu olmayan bir durum gibi algılansa da aslında herkesin eleştiriye gereksinimi olduğunu söyleyen uzmanlar, eleştirinin dozu ve ne şekil
  • Yetersizlik duygusunun bir noktaya kadar sağlıklı olduğunu belirten uzmanlar rahatsızlık verdiği noktada bir özgüven sorununa dönüşebileceğinin altını
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Sanal ilişkilerin kurulmasıyla mutsuz eden yalnızlıkların arttığını belirten uzmanlar, insanların bazen de yalnızlığı seçtiğini söylüyor. Prof. Dr. N
  • Seçim döneminde medya kullanımını kısıtlamak ruh sağlığı için önemli.
  • Nevrotik bozukluk güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak, plansızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan bir duygu durum bozukluğudur.
  • Randevu Al