Kleptomani daha çok kadınlarda görülüyor

Kleptomani, psikiyatrik sınıflamada “Dürtü Kontrol Bozuklukları” arasında sıralanan bir hastalıktır. Kleptomani, İçlerinden gelen bu dürtüye karşı koyamayan kişilerdir.

Kleptomani daha çok kadınlarda görülüyor
Paylaş:

Kleptomani, psikiyatrik sınıflamada “Dürtü Kontrol Bozuklukları” arasında sıralanan bir hastalıktır. Kleptomani, İçlerinden gelen bu dürtüye karşı koyamayan kişilerdir.

Haber2Uzmanlar anlatıyor: Kleptomanlar, kendilerini zor durumda bırakacak, başkalarına zarar verecek şeyleri yapma konusunda kendilerini alıkoyamayan dürtülere sahiptirler. İçlerinden gelen dürtü ve itkilere karşı koyamazlar. İçlerinden gelen bu dürtülere karşı koymaya çalışsalar ya da çalma davranışını tasarlamasalar bile sonuç değişmez.

KLEPTOMANLARIN GÖZÜNDEN BAKACAK OLURSAK…

Kleptomanlar, eyleme geçmeden önce içsel olarak artan bir gerginlik yaşarlar. Bu durum onların uyarılmışlık duyumu hissetmelerine neden olur. Eylemlerini gerçekleştirdikten sonra, zevk aldıklarını hissederler ve doyum duygusu yaşarlar. Kendilerini özgür davranmış olarak hissederler. Yaptıkları nedeniyle suçluluk duygusu bazı bireylerde hissedilse de, bazı bireyler de ise herhangi bir suçluluk duygusu yaşanmaz.

KLEPTOMANİDE TANI ÖLÇÜTLERİ

- Kişisel gereksinim ya da ihtiyaç duyulmayan çeşitli şeyler için çalma dürtülerine karşı koyamama, - Hırsızlık için girişimde bulunmadan içsel olarak yükselen gerginlik hissi, - Hırsızlık davranışından haz alma duygusu yaşama, doyum sağladığını hissetme ve hırsızlık yaptıktan sonra rahatlama hissetme, - Hırsızlık girişiminin, herhangi bir öfke, hınç alma vb sebeplerden kaynaklanmaması, bu davranışın arkasında herhangi bir hezeyan veya hallüsinasyon duygusu söz konusu olmaması. - Bireyin çalma davranışını, “Manik Bozukluk” ya da “Antisosyal Kişilik Bozukluğu” ile açıklamanın mümkün olamaması, Kleptomani hastalığı, toplumun genelinde araştırıldığında, erkeklerde de görülmesine rağmen, daha çok kadınlarda ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Kleptomaninin de, diğer dürtü kontrol bozukluklarında olduğu gibi, genellikle kronik bir seyir izlediği rahatlıkla söylenebilir.

TERAPİ ŞART!

Kleptomaninin tedavisinde, ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte ve uzun soluklu olarak yürütülmesi gereklidir. Terapide özellikle, bireyi bu davranışa yönelten sebeplerin ve motivasyonların belirlenmeye çalışılması önemlidir. Kişinin dürtü denetimi sağlayabilmesi için terapide hastaya içgörü kazandırmaya çalışılır. Devamında, istenen davranış özelliklerini gösterebilmesi içinse davranış terapisi uygulamak yararlı olacaktır. Hürriyet Aile