KIZLAR DAHA ÇEKİNGEN

KIZLAR DAHA ÇEKİNGEN

A.A

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Üstün Özen'in, danışmanlığını yaptığı Meryem Burçin Korukçu tarafından  yapılan "Gençlerin İnternet Sohbet Ortamlarında Kurdukları Arkadaşlıklar: Sanal  Arkadaşlık Fenomeni Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezinde ilginç  sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmayı Doç. Dr. Özen, Atatürk, Erzincan,  Atılım, ODTÜ, TOBB ve Gazi üniversitelerinde önlisans, lisans ve lisansüstü  düzeyde öğrenim gören 397 erkek ve 320 kız öğrenciyle yapılan anket çalışmasının  bu konuda Türkiye;de yapılan az sayıda bilimsel çalışmalardan biri olduğuna  dikkatİ çekti.

Doç.Dr. Özen, "bu çalışmayla günümüzde yaşamın bir parçası olan  internetteki sanal sohbet ortamlarına katılımın, sanal sohbet ortamlarını  kullanmayı etkileyen faktörlerin, bu ortamların olumlu ve olumsuz etkilerinin ve  kurulan arkadaşlıkların incelenmesi ve analiz edilmesini amaçladık" dedi.

SANAL ARKADAŞLIK

Çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 64'ünün hiçbir sanal arkadaşlık  sitesine üyeliğinin olmadığını belirten Özen, öğrencilerin yüzde 15'inin bir,  yüzde 17'sinin birkaç, yüzde 4'ünün ise çok sayıda sanal arkadaşlık sitelerine  üyeliği bulunduğunu söyledi.

Sanal ortamda tanışıp gerçek arkadaşlık kuranların oranını yüzde 30  olarak belirlediklerini ifade eden Özen, şunları söyledi:

"Bu yüzde 30'luk kısmın yüzde 11'inin 1, yüzde 15'inin birkaç, yüzde  4'ünün de çok sayıda gerçek arkadaşlık kurduğu görüldü. Ayrıca ankete katılan erkeklerin yüzde 11'inin 1, yüzde 20'sinin birkaç  ve yüzde 7'sinin de çok sayıda sanal arkadaşlığı gerçek arkadaşlığa dönüştüğü,  kız öğrencilerin ise yüzde 11'inin 1, yüzde 8'inin birkaç ve yaklaşık yüzde  1'inin de çok sayıda sanal arkadaşlığı gerçek arkadaşlığa dönüştürdüğü  anlaşılmıştır."

Öğrencilerin yüzde 62'sinin İngilizce sohbet odalarına hiç girmediğini de  saptadıklarını kaydeden Özen, şöyle devam etti:

"Ankete katılan öğrencilerin yüzde 11'inin aynı ilgi alanlarını paylaşan  arkadaşlar bulmak için sanal sohbet ortamlarını kullandıklarını saptadık. Ayrıca  öğrencilerden yüzde 40'ı, karşı cinsten arkadaşlıklar kurmak için sanal sohbet  ortamlarını kullandığını ifade etti. Bu oranın yüzde 17,4'ü nadiren, yüzde  11,2'si ara sıra, yüzde 6'sı sıklıkla ve yüzde 6,3'ü de çok sık bir şekilde bu  amaçla sanal sohbet ortamlarını kullandığını belirtti."
        
SANAL SOHBETİ KULLANIŞ NEDENLERİ

Ankete katılan erkeklerin yüzde 63'ünün karşı cinsten arkadaşlıklar  kurmak için sohbet odalarına girdiğini, kızlarda ise bu oranın yüzde 14'te  kaldığını kaydeden Özen, oransal farkın büyüklüğüne işaret etti.

Doç. Dr. Üstün Özen, sanal sohbet ortamlarının kullanılış nedenlerinin  bazılarını şöyle sıraladı:

"Erkeklerin yüzde 36'sı, kızların ise yüzde 28'i konuşacak ya da beraber  olacak kimse olmamasının sanal sohbet ortamlarını kullanmada belli ölçüde etkili  olduğunu belirtmiştir. Ayrıca erkeklerin yüzde 23'ü kızların da yüzde 13'ünün,  kendilerini bir ölçüde sanal sohbet ortamlarına bağımlı hissettikleri  anlaşılmıştır.

Erkeklerin yüzde 23'ü, kızların ise yüzde 20'si kendilerini yalnız  hissettikleri için sanal sohbeti kullandıklarını belirtirken, sanal ortamda  kendilerini daha rahat hissettiklerini belirten erkeklerin oranı yüzde 35,  kızların oranı ise yüzde 25'tir.

Çarpıcı sonuçlardan biri de erkek öğrencilerin yüzde 73, kız öğrencilerin  yüzde 79'unun sanal sohbet ortamlarındaki tanımadıkları kişilerin dürüst  olmadığını düşünmeleridir.

Sanal sohbet, cinsel amaçlı olarak erkeklerin yüzde 28'i kızların yüzde  9'u tarafından kullanılmaktadır.

Yine ilgi çekici sonuçlardan bir diğeri ise erkeklerin yüzde 57, kızların  yüzde 37'sinin sanal sohbette yüz yüze sohbete oranla daha açık ve doğru sözlü  davrandığı fikrinde olmasıdır.

Erkeklerin yüzde 46'sı kızların ise yüzde 52'si sanal sohbet ortamlarında  cinsellik amaçlı arkadaş bulmanın kolay olmadığını düşünürken erkeklerin yüzde  37'si kızların da yüzde 75'inin sanal sohbette tanıştığı kişilerle gerçek hayatta  konuşmak için buluşmaktan çekindiği anlaşılmaktadır."
        
KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI

Ankete katılan erkek öğrencilerin sadece yüzde 9,3'ünün sanal sohbette  gerçek cinsiyetini söylemediğini bildiren Özen, kişisel bilgilerin paylaşımı  konusundaki diğer sonuçları da şöyle sıraladı:

"Erkek öğrencilerin yüzde 69'unun sanal sohbette gerçek cinsiyetini her  zaman söylediği görülmüştür. Gerçek cinsiyetini her zaman söyleyen kız  öğrencilerin oranı ise yüzde 30'da kalmıştır.

Erkek öğrencilerin yüzde 17'sinin çoğunlukla, yüzde 57'sinin ise her  zaman gerçek yaşını söylediği, kızların ise yüzde 21'inin çoğunlukla, yüzde  24'ünün ise her zaman gerçek yaşını belirttiği anlaşılmaktadır.

Sanal sohbette her zaman gerçek ismini söyleyen erkek öğrenci oranı yüzde  42 iken, kız öğrencilerde bu oran yüzde 11'de kalmaktadır.

Ayrıca erkeklerin yüzde 51'inin, kız öğrencilerin ise yüzde 34'ünün her  zaman nereli olduğu ya da nereden bağlandığı konusunda gerçeği söylediği  saptanmıştır. Nerede okuduğu konusunda ise erkek öğrencilerin yüzde 47, kız  öğrencilerin ise yüzde 13;ünün her zaman gerçeği söylediği görülmektedir."

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al