Deprem Travma Psikolojisi

Kimyasallar zeka geriliğine neden oluyor

Amerikan HealthDay News’de yayınlanan bilimsel çalışma sonuçları; yaygın olarak kullanılan kimyasallara doğum öncesinde maruz kalmanın daha düşük IQ değerleri ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Kimyasallar zeka geriliğine neden oluyor

Amerikan HealthDay News’de yayınlanan bilimsel çalışma sonuçları; yaygın olarak kullanılan kimyasallara doğum öncesinde maruz kalmanın daha düşük IQ değerleri ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

zekageriligiABD’de üç tür fitalatın çocuk oyuncaklarında ve çocukların kullandığı malzemelerde yüzde 0,1 oranının üzerinde kullanılmasını yasaklandı. Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden, “En yüksek oranda maruz kalan annelerin çocuklarının IQ değerlerinin 7 puan daha düşük çıktı.” dedi.

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Yeni bir araştırma, anne karnında plastik maddelerde yaygın olarak kullanılan yüksek miktarlarda iki kimyasala maruz kalmış olan çocukların daha düşük IQ seviyesine sahip olma riskinin yüksek olduğunu gösterdi. Di-n-bütil fitalat (DnBP) ve di-izobütil fitalat (DiBP) bileşikleri fitalatlar adı verilen bir kimyasal maddeler sınıfındadır ve çeşitli ev eşyalarının üretiminde kullanılmaktadır. New York’ta yapılan çalışma, çocukların doğum öncesinde fitalatlara maruz kalmaları ve sonraki gelişimleri arasında bağlantı kuran ve sayıları artmaya başlayan önemli araştırmalardan biridir. Tüp Bebek, Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Halit Fırat Erden, “Bu doğum öncesinde fitalatlara maruz kalma ve okul çağındaki çocuklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkaran ileriye yönelik ilk çalışmadır.” dedi ve şunları ekledi.

7 PUAN DAHA DÜŞÜK ZEKA SEVİYESİ “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre fitalatlar plastik malzemeleri daha esnek yapmak ve kolaylıkla kırılmalarını önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Fitalatlar plastiği daha esnek yapmak için, yapıştırıcı ve kozmetik katkı malzemeleri olarak, hava temizleme ve temizlik ürünlerinde, spreylerde kullanılır. Factor-Litvak ve çalışma arkadaşları, hamileliklerinin son döneminde idrarlarında fitalat testi yapılan 328 annenin 7 yaşındaki çocuklarına IQ testi yaptı. Araştırmacılar, DnBP ve DiBP maddelerine en yüksek düzeyde maruz kalan annelerin çocuklarının IQ seviyelerinin en düşük düzeyde maruz kalan annelerin çocuklarına göre ortalama yedi puan daha düşük olduğunu buldu. Bulgular ayrıca, bu iki kimyasala yüksek düzeyde maruz kalan çocukların bilgiyi işleme hızlarının, işler belleklerinin ve algısal muhakemelerinin daha düşük seviyelerde olduğunu gösterdi.

Algısal muhakeme, kişinin sözel olmayan bilgiyi gözünde canlandırabilme ve anlama yeteneğidir. Bunun yanı sıra, DiBP maddesine en yüksek düzeyde maruz kalan çocuklarda sözel kavrama becerisinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar ayrıca bütilbenzil fitalat (BBP), di-2-ethilheksil fitalat (DEHP) ve dietil fitalat (DEP) olmak üzere üç farklı fitalata maruz kalmanın etkilerini de incelediler – ancak BBP maddesine maruz kalma ile bağlantılı olan daha düşük algısal muhakeme dışında bir fark göremediler. Sonuçlar, 10 Aralık’ta PLOS ONE dergisinde yayınlandı. Buradan fitalatların çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerden sorumlu olduğu gibi kesin bir sonuca varılmıyor. Ancak sayıları gün geçtikçe artan araştırmalar fitalatların daha önce düşünüldüğü kadar güvenli olmadığını ve bu kimyasallara maruz kalma seviyelerini düşürmek için ülke geneline önlemler alınması gerektiğini göstermektedir. MİLLİYET
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çocuğunuz evin küçük hükümdarı olmasın!
  • Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nilgün Sarp depremin, çocuğun ruh sağlığı üzerine yapabileceğ
  • Güven ve sevgi dolu bir baba-çocuk ilişkisinin çocuğun kendini değerli hissetmesini sağladığını belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, çocukluğ
  • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
  • Çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir.
  • Kâbuslar, uyku terörü, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor.
  • Randevu Al