KAYGININ BİYOLOJİK KÖKENLERİ

Paylaş:

PSK.DR. AYŞEGÜL ERAY

Kaygı Bozukluklarında kalıtımın rolü gittikçe önem kazanmaktadır. Panik bozukluk gibi kaygının yoğun yaşandığı durumlarda birinci dereceden akrabalarda panik nöbetlerin, majör depresyonun ve alkolizmin daha sık görüldüğü bilinmektedir.

Eş zamanlı hastalanma oranının tek yumurta ikizlerinde % 4-9 arasında olduğu bilinmektedir. Birinci dereceden akrabalarda kaygı bozukluğu olasılığı % 15-18 arasında iken, ikinci dereceden akrabalarda   % 6'dır. Kaygı bozukluklarında otonom sinir sistemine bağlı kalıtsal bir geçişin ve çevresel koşulların da birlikte etkisi olduğu düşünülmektedir.