İşyerindeki stres enfarktüs riskini artırıyor

İşyerinde çok fazla gergin olan ve çalışma süreçlerinde neredeyse hiç karar verme yetisi bulunmayanlarda kalp enfarktüs riski yüzde 23 daha yüksek.

İşyerindeki stres enfarktüs riskini artırıyor
Paylaş:

Sonuç, bu konuyla ilgili en kapsamlı araştırmayla elde edildi. Araştırma çerçevesinde yedi ülkeden 200.000 kişinin verileri değerlendirilmiş. Sonuçlarımız iş stresinin daha yüksek bir kalp enfarktüs riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi, diyor College London Üniversitesi’nden Mika Kiviä, The Lancet dergisinde.

İş stresinin sağlık ve kalp-dolaşım sistemi hastalıkları üzerindeki etkisi defalarca incelenmiş olmasına rağmen, araştırmaların metodik olarak yetersiz olması nedeniyle farklı sonuçlar elde edilmişti. Bilim insanları daha kesin verilere ulaşabilmek için 1985-2006 yılları arasında yedi Avrupa ülkesinde katı kurallara göre gerçekleştirilen on üç uzun vadeli araştırmayı değerlendirirken bu çalışmaya daha önce yayımlanmayan araştırmaları da dahil etmişler. Değerlendirme sonuçlarına göre araştırmaya katılanların yüzde 13-22’sinin işyerinde çok fazla stres altında bulundukları ortaya çıkmış. Ayrıca 7,5 yıl kadar devam eden araştırma sırasında da 2.356 kişi kalp enfarktüsü geçirmiş.

Bu kişilerin arasında stresli bir iş yaşamına sahip olanların oranı daha fazlaydı diyen bilim insanları buna göre iş stresinin kalp enfarktüs riskini yüzde 23 arttırdığını hesaplamışlar. Bu oran yaş, cinsiyet, gelir, sigara veya şişmanlık gibi risk faktörlerinin dikkate alınması halinde de değişmemiş. Bununla birlikte işyerindeki stresin kalp sağlığı üzerindeki rolü yine de sigara, aşırı kilo ve yetersiz hareket gibi diğer risk faktörlerinden çok daha az diyor araştırmacılar. Bu nedenle işyerindeki stresle savaşırken, sağlıksız yaşam biçiminden de uzaklaşılması önerilmekte.

CUMHURİYET BİLİM TEKNOLOJİ EKİ