HASTA ODAKLI YAKLAŞIM

HASTA ODAKLI YAKLAŞIM
Paylaş:

APA Headlines/New York Times- Çeviri: Ayda Çayır - NP Grup

Doktor Pauline W. Chen, MD, NewYork Times'daki köşesinde, hasta odaklı sağlık sistemini savunarak, sağlık hizmetlerinin bütün alanlarında ortak karar almanın gerekli olduğuna dikkat çekti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda yetkili bir ağız olan Harvard Üniversitesi'nden pediatr Dr. Donald Berwick, klinisyenlerin etrafında oluşturulan bu sistemin tıbbi bakımı gereği gibi hastalara uyarlamayı imkansız kıldığını kaydetti. Yapılan çalışmalarda proaktif olma yönünde eğitilen kişilerin kendilerini daha güçlü hissettikleri ve daha başarılı oldukları ortaya çıktı.

Dr Berwick şunları söyledi:

"Bir hastanın tercihi kanıt temelli tıbba dayandırılan tavsiyelerle çelişiyorsa, doktorlar bilgilendirici ve eğitici rolünü üstlenmek zorundadırlar. Hastalar kendi yaşantılarını nasıl optimize edeceklerini ve vücutlarında neler olup bittiğini daha iyi bilebilirler. Bu tarz bir sistem hastayla doktoru daha eşit bir düzeyde ele almaktadır. "