Geç Konuşmanın Sırrı Tabii ki Beyinde

Miami Çocuk Hastanesinde yapılan bir araştırmada zamanında konuşan ve konuşmada geç kalan çocukların beyinleri incelenmiş

Dün gazetelerde BBC-Londra çıkışlı bir haber yer aldı. Haberin başlığı “Geç Konuşmanın Sırrı Beyinde” . Haberde Miami Çocuk Hastanesinde yapılan bir araştırmanın verilerine yer verilmiş. Araştırmada zamanında konuşan ve konuşmada geç kalan çocukların beyinleri  incelenmiş. Normal konuşan çocuklarda sözcüklerin algılanmasında sol beyin yarısı hareketlenirken, geç konuşan çocuklarda sol beyinde bir hareketlenme gözlenmezken, sağ beyin hareketlenmiş. Bu araştırmanın sonuçları öteden beri hakkında tartışmalar olan geç konuşma ve geç konuşmayla birlikte ortaya çıkan kekemelik ve otizm gibi durumların nedenleri konusunda ilginç çağrışımlar yapıyor. Her şeyden önce, çok yaygın olan bir inanışın artık söz konusu olamayacağını bize gösteriyor. Bu inanış, bilindiği gibi, geç konuşma, kekemelik gibi durumları çocuklukta geçirilmiş bir korkuya bağlayan inanış. Her çocuk korkuyor, korkutuluyor ama bir bölümünde bu sorunlar yaşanıyor. Ayrıca bu çocukların aileleri sorgulandığında yakınlar arasında büyük oranda benzeri yakınmalara rastlanıyor. Geç konuşan çocuklarda sözcüklerin sol değil de sağ beyin tarafından algılanması bazı anlamlar içeriyor. İnsanların çok büyük çoğunluğunda sözcükler sol beyin tarafından algılanıyor ve ifade ediliyor. Bunun nedeni konuşma ve anlama merkezlerinin bu beyin yarısında olması. Buna karşın, sağ beyin daha çok kelimesel olmayan ses ve şekillerle ilgili. Araştırmanın bulguları sözcüklerin geç konuşan çocuklarda dille ilgili olmayan beyin yarısı tarafından algılandığını, sol beyinde ise bu konuda bir gecikme olduğunu gösteriyor. Bu da bu çocuklarda beyin organizasyonunda bir terslik, bir farklılık olduğunu gösteriyor. Kekemelikte de çoğu kez konuşmanın geç başlaması öyküsü var. Dolayısıyla aynı neden kekemelik için de söz konusu olabilir. Bütün bunların oluşumunda eskiden inanıldığı gibi dış şartların etkisinden çok artık beyinle ilgili genetik ve gelişimsel nedenlerin üzerinde duruluyor. Bu tür problemlerin araştırılmasında beyin gelişiminin hem işlevsel olarak hem de elektriksel olarak incelenmesi önem taşıyor. Bu tür incelemeler merkezimizde yapılıyor. Ayrıca uygun çocuklarda kekemelik için terapiler ve manyetik yoldan beyin uyarılması deneniyor. Evet, geç konuşma ve bununla birlikte giden problemlerin sırrı beyinde. Bu tür problemlerin incelenmesi, tanısı ve tedavisi de beyinle ilgili yaklaşımlardan geçiyor. 4 Aralık 2003

Geç konuşmanın sırrı, beyinde 

BBC - LONDRA

Geç konuşan çocukların, dili beynin sol tarafıyla değil, sağ tarafıyla algıladığı ortaya çıktı.

ABD'de Miami Çocuk Hastanesi doktorları, geç konuşan çocuklarla zamanında konuşan çocukların beyinlerini karşılaştırdı. Araştırmada annelerinin sesi dinletilen çocukların beyin aktiviteleri ölçüldü. Geç konuşan çocukların beyinlerinin sağ bölgesinde, diğer çocukların ise beyinlerinin sol bölgelerinde hareketlenme olduğu görüldü. Çocuk normalde bir yaş civarında ilk kelimeleri söylüyor, 30-36'ncı aylarda kısa cümleler kuruyor.

Doğum komplikasyonları, davranış, duygu ve gelişim bozukluğu, yarık dudak-damak, çevresel uyarı yetersizliği ve işitme zorluğu, konuşmayı geciktirebiliyor.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Kekemelik “kişiden kişiye farklılıklar gösterebilen bir akıcılık bozukluğu” olarak tanımlanıyor.
  • Telefonda vakit geçiren çocuklarda klip sendromu ortaya çıkıyor. Klip sendromlu çocuklar konuşmayı öğrenemiyor!
  • Kekemelik bir hastalık değildir. Kekemelikte erken ve doğru müdahale önemli... Kekemelik, psikolojik boyutuyla da etkiliyor.
  • Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu görülmektedir.
  • Çocuğun dil gelişiminde ailenin önemine vurgu yapan uzmanlar, aile içi şiddet ve benzer travmaların dil gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı
  • Kekeme çocuğa nasıl davranmalı, çocuğa nasıl yaklaşmalı? Uzmanlara göre, kekeme çocuğun konuşmasına müdahale etmeyin!
  • Randevu Al