Duygudurum Bozukluğu Nedir?

Duygudurum bozukluğu grubundaki hastalıklarda temel bozukluğun duygulanımda olduğu kabul edilir. Duygudurum Bozukluğu Nedir? Duygusal dalgalanmalar Duygudurum bozukluğu mudur? Duygudurum bozukluğu hakkında her şey...

Duygudurum Bozukluğu Nedir?
Paylaş:

Duygudurum bozuklukları ile kastedilen iki temel durumdan bir tanesi duygudurumun neşe yönünde kaymasıyken (yükselmiş, çizginin üstüne çıkmış) diğeri de keder yönünde kaymasıdır (çökmüş, çizginin altına inmiş). Yükselmiş duygudurumun bulunduğu kişilerin manide (uçuşumda), çökmüş duygudurumu yaşayan kişilerin ise depresyonda (çöküntüde) olduğu kabul edilir.

İnsanların gün içinde bu şekilde duygusal dalgalanmalar yaşamaları bir hastalık olarak değerlendirilmeli midir?

Sağlıklı insanlar günlük hayatlarında yaşadıkları olaylar karşısında tepkisel olarak duygudurum dalgalanmaları yaşarlar. Eşiyle tartışan bir kişinin birkaç saatlik kederli olması veya çocuğunun başarısı nedeniyle annenin birkaç gün neşeli olması gibi tepkiler sağlıklı duyguduruma örnek olarak verilebilir, burada önemli olan duygudurumun denge içinde olmasıdır.

Duygudurum bozukluğu

Bozukluktan bahsedebilmek için gerekli ölçütler

Duygudurum bozukluğu, Şayet denge bozulursa ve duygudurum en az 2 hafta süreyle keder yönünde sürekli artış gösterirse depresif, en az 1 hafta süreyle neşe yönünde sürekli artış gösterirse manik duygudurumdan bahsedilir. Diğer taraftan duygudurumun azalması veya olmaması (düz çizgi çizmesi) da şizofreniye özgüdür.

Duygudurum Bozukluğu Tedavisi

Duygudurum bozukluğu, Normal dışı duygudurumdan söz edebilmek için: değerlendirilen kişinin o güne kadar olan normal halinden (hastalık öncesi durumundan) sapmanın olması, o kişinin yaşam (iş, aile, sosyal ve bireysel hayatı) kalitesinin bozulması ve hastalık tanımlamalarında kullanılan diğer belirtilerin olması ölçütleri kullanılabilir.

Duygudurum bozuklukları kapsamında değerlendirilen hastalıklar

Duygudurum bozuklukları başlığı altında "Depresif bozukluklar", "İkiuçlu (bipolar, manik-depresif) bozukluklar" ve "Diğer duygudurum bozuklukları" sınıflandırılır.

İkiuçlu bozukluk tek tip bir bozukluk mudur?

Dört farklı bozukluğu içerir: "İkiuçlu-I bozukluğu", "İkiuçlu-II bozukluğu", "Siklotimi" ve "Başka türlü adlandırılamayan ikiuçlu bozukluk".