DOĞULU ERKEK DAHA KISKANÇ

DOĞULU ERKEK DAHA KISKANÇ
Paylaş:

A.A

Araştırmaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan her 2 erkekten biri, eşinin her zaman nerede olduğunu bilmek istiyor.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ)  Nüfus Etütleri Enstitüsünce yapılan araştırmaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde  yaşayan her 2 erkekten biri, eşinin her zaman nerede olduğunu bilmek istiyor.

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı  ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve  TÜBİTAK'ın iş birliğiyle HÜ Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından beş yılda bir  yapılan "Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması"nın 2008'deki son saha çalışması,  önemli sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmanın, "Kadını Kontrol Etmeye Yönelik Davranışlar" başlıklı alt  bölümünde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 15-49 yaş arasındaki 1151 evli  kadına, eşleriyle ilişkilerinde kadının davranışlarını kontrol etmeye yönelik  bazı davranışları yaşayıp yaşamadıkları soruldu.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 50'si, eşlerinin kendilerinin nerede  olduğunu her zaman bilmek istediğini ifade etti.

Araştırmanın bölgelere göre dağılımında ise Türkiye ortalamasında, her  evli 4 erkekten biri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise her 2 erkekten birinin,  "eşinin her zaman nerede olduğunu bilmek istediği" ortaya çıktı.