ÇOCUKLARA EL UZANIYOR

ÇOCUKLARA EL UZANIYOR

A.A

SERÇEV, SP'li çocukların ailelerini beyin felci konusunda bilinçlendirme çalışması başlattı.

 


Serebral Palsili Çocuklar Vakfı (SERÇEV) Muş, Bitlis ve Şanlıurfa'daki Beyin Felçli (SP'li) çocukların aileleriyle biraraya gelerek, çocukların topluma kazandırılması ve ailelerin beyin felci konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma başlattı.

SERÇEV, Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programları çerçevesinde Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, Pediatrik Ortopedistler Derneği ile Muş ve Bitlis Belediyelerince Doğu'daki beyin felçli çocukların da büyük kentlerde engellilere sunulan imkanlardan yararlanmalarını sağlamak ve ailelerinin engelli çocukları konusunda neler yapabileceklerini anlatmak için ortak bir proje başlattı.

Muş, Bitlis ve Şanlıurfa'da yaşayan SP'li çocuklar ve aileleri için eğitim seminerleri verilecek proje çerçevesinde, kendilerinin de SP'li çocukları olan SERÇEV yöneticileri ile fizyoterapistler aileleri ziyaret ederek onlarla birebir görüşmeler yapacak. SERÇEV yöneticileri, 90 SP'li çocuğun ailesiyle biraraya gelecek ve onlara çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği, sosyal ortamda SP'li çocuklar için neler yapılabileceği, SP'li çocukların eğitimi ve erken fizyoterapinin önemi gibi konularda bilgi verecek. Yöneticiler yaklaşık 240 kişiye SP hakkında eğitim programları düzenleyecek.

Harran Üniversitesi ile illerin valilikleri ve Şanlıurfa Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında, söz konusu illerde seminerler de düzenlenecek. Proje sonunda, ayrıca konuyla ilgili çalıştayın da hazırlanması planlanıyor.

SP'li çocukların topluma kazandırılması ve sosyalleşmelerine imkan sağlanmasının hedeflendiği projenin en büyük katkısı SP'li doğumun bu illerde bir yıl içerisinde yüzde 3 oranında azaltılmasını sağlamak olacak.

Beyin felçli çocukların erken fizyoterapi ve eğitimle önemli başarılar elde edebileceğinin ailelere anlatılacağı projede, aileler, SP konusunda destek alabilecekleri kurum, kuruluş ya da sivil toplum örgütlerine nasıl ulaşabilecekleri konusunda da bilgilendirilecek.