Buzulların geri çekilmesi etkiliyor

Alplerdeki buzulların geri çekilişi hayvanların ve bitkilerin yaşam koşullarını da etkiliyor.

Buzulların geri çekilmesi etkiliyor

Alplerdeki buzulların geri çekilişi hayvanların ve bitkilerin yaşam koşullarını da etkiliyor.

Viyana Üniversitesi bilimcileri mikroorganizmaların bu değişikliklere tepki gösterdiklerini saptadı. 26 buzuldan alınan örnekleri inceleyen araştırmacılar, her ne kadar çok fazla mikroorganizma buldularsa da, tür çeşitliliğinin azaldığını da fark etmişler. buzullarDünya genelindeki dağ buzulları dikkat çekici bir hızda erimeye devam ediyor. Özellikle de buzul derelerindeki çevre koşulları hızla değişiyor. Daha gelişkin canlıların değişimlere reaksiyon gösterdikleri zaten biliniyordu, fakat Tom Battin ve ekibi, şimdi mikropların değişen yaşam koşullarıyla nasıl başa çıktıklarını inceledi. İlk kez buzullardaki mikrop çeşitliliği bu kadar ayrıntılı bir şekilde incelendi diyor Battin. Örneklerde ne tür mikro canlıların bulunduğu yüksek çözünürlüklü gen analiz yöntemleriyle saptanmış. Buzulların çekilmesi çeşitlilik motifini de değiştirmiş. Buna bağlı olarak da “mikrop gruplarının” birleşimi de değişmiş. Buradaki uç koşullar çok özel mikroorganizmalar için yaşam alanları sunuyorlar. Fakat buzulların çekilmesiyle bir anlamda yaşam alanları da yok oluyor ve türler birbirine benzemeye başlıyor. Özel yaşam alanları azaldığı için vadilerdeki biyoçeşitlilik de azalıyor. Bu da bölgesel bir biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor. Bu etki şimdiye dek mesela böcek gibi daha gelişkin canlılarda gözlemlenmişti. Benzer süreçlerin mikroorganizmalarda da işlediği kanıtlandı. BİLİM TEKNOLOJİ EKİ