Beyin ve bilgisayar bağlantısında önemli bir gelişme

Bilim insanları ilk kez bir maymun beyni ve bir makine arasında, çift yönlü veri alışverişi yapabilen bir bağlantı kurdu.

Beyin ve bilgisayar bağlantısında önemli bir gelişme
Paylaş:

Bilim insanları ilk kez bir maymun beyni ve bir makine arasında, çift yönlü veri alışverişi yapabilen bir bağlantı kurdu. eeeeeeNature dergisindeki makaleye göre Rhesus maymunları bu bağlantıyla sadece sanal bir kolu çalıştırmakla kalmayıp, objelerin yüzey yapısına da dokunabilmişler. Bilgisayar duyu algısını kablo bağlantısıyla doğrudan doğruya hayvanların beyinlerinde oluşturuyor. Beyin sinyalleriyle çalıştırılan protezler ve diğer aletler zaten vardı. Fakat ilk kez doğrudan doğruya elektro uyarılarıyla bir duyu algısını geri yansıtmaya başardık diyor Duke Üniversitesi’nden Miguel Nicolesis. Araştırmacılar bu teknolojinin birkaç yıl içinde engelli hastalara yepyeni ve bağımsız bir yaşam sunacağına inanıyor. Nitekim felçliler bu teknikle yalnızca kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekle kalmayıp, objelerin yüzey yapılarını hissedebilecek ya da yürüdükleri alandaki engelleri robotik dış iskeletle aşabilecek. Yeni geliştirilen arayüz için iki Rhesus maymununda, beynin çalıştırma merkezi beyne yerleştirilen elektrotlarla bir bilgisayara bağlanmış. Deney hayvanları, ekranda görülen sanal bir kolu önce joystick ile daha sonra ise bu elektrot bağlantısı üzerinden çalıştırılmışlar. Ekran üzerinde kolun dışında birbirine benzeyen üç yuvarlak biçim de görülüyordu. Bilgisayardan çıkan diğer kablolar, maymunun, dokunma duyusu uyarılarının işlendiği beyin bölgesine bağlıydı. Maymunlar sanal kolla ekrandaki nesnelere dokunduklarında, işlemci beyne elektrik sinyali gönderiyordu. Fakat sinyal objeye göre değişiyordu. Objelerden biri on hertz frekansında uzun atımlar, diğeri beş hertz frekansında daha kısa atımlar, üçüncüsü ise hiçbir sinyal motifi göndermiyordu. Maymunlar sanal kolla beş hertz atımlık objeye dokunduklarında ödül almışlar. Bu şekilde maymunlardan birisi dokuz diğeri ise dört denemeden sonra hangi objeye dokunacağını öğrenivermiş. Maymunların bu başarısı, insanların bu görevi yakın bir gelecekte çok daha kolay öğrenebileceklerini gösteriyor diyor uzmanlar. Bilim insanları için en önemlisi, maymun beyni ve bilgisayardaki sanal kol arasındaki etkileşimin hayvanın bedeninden tamamen bağımsız olarak gerçekleşmesiydi. Beynin gerçek beden ve sinirlerden alamadığı bilgileri gönderen bir tür sinyal kanalı üretmiş olduk diyor Nicolesis. Bu doğrudan arayüz bu nedenle gelecekte felçli olan ve duyuları körelmiş kişilere de yardımcı olabilecek. CUMHURİYET BİLİM TEKNİK EKİ