ALIŞVERİŞKOLİK MİSİNİZ?

 ALIŞVERİŞKOLİK MİSİNİZ?

Şaban Özdemir (NP GRUP)

Alışveriş bağımlılık mı?  Son yıllarda neden alışverişe bu kadar bağımlı hale geldik? Tüm merak edilenler bu kitapta...

 


Memory Center Nöropsikiyatri Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver bu alanda önemli bir çalışmayı hayata geçirdi, alışveriş üzerine merak edilenleri yazdı. Ünsalver, Timaş Yayınlarından tüketirken tükettiren takıntı "ALIŞVERİŞKOLİK" kitabını okuyucusuyla buluşturdu.

Alışverişkolik olmak; ilk anda insana keyif veren ama arkasından suçluluk hissini davet eden bir alışkanlık, belki de bir tür bağımlılık. Peki neden son yıllarda alışverişe bu kadar bağımlı hale geldik?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver, sürekli tüketimin pompalandığı bir zamanda bizi alışverişe bu kadar tutkun hale getiren psikolojik sebepleri, kişilik tipleriyle alışveriş arasındaki ilişkiyi, alışverişkolik tiplerini, aşırı alışveriş davranışına eşlik eden psikiyatrik durumları ve alışveriş yapma güdüsünü nasıl dizginleyebileceğimiz! yazdı.

Ünsalver'in kitabı bugün itibariyle raflardaki yerini aldı. Kitap daha ilk günden gerek tasarımı gerek içeriğiyle okuyucunun beğenisini kazandı. Başucu kitabı olarak değerlendirebileceğiniz kitabı kitapçılardan temin edebilirsiniz…

SAĞLIKLI ALIŞVERİŞ /17 ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI NEDİR? /19
Takıntılı Alışverişin Dört Aşaması / 26 Takıntılı Alışverişin Emareleri / 26 Alışveriş ve Borca Batmak / 28 Dürtü Kontrolü ve Bozulması / 29
AŞIRI ALIŞVERİŞ NASIL BAŞLAR? / 34
Açık ve Gizli Mesajlar / 34 Ailenin Etkisi / 35
TAKINTILI ALIŞVERİŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİ / 40
Cinsiyet Özellikleri / 41 Takıntılı Alışverişçi Tipleri / 44 Takıntılı Alışverişçi / 44
Başkalarına Görüntü Verme Çabasındaki Alışverişçi / 48
Pazarlıkçı Alışverişçi / 50
Başkalarına Bağımlı Alışverişçi - Vericiler / 51
Bulimik Alışverişçiler / 55
Biriktiriciler / 57
AŞIRI ALIŞVERİŞ YAPMANIN NEDENLERİ / 58
Sosyal Sebepler / 59
Kredi Kartları / 60 Biyolojik Sebepler / 61
Dürtü Kontrolü ve Frontal Loblar / 61 Davranışsal Bağımlılık Olarak Alışveriş, Dopamin ve Mezolimbik Yollar / 65
Striatum - Nucleus Accumbens / 68
Ventromediyal ve Ventrolateral Prefrontal Korteks (vmPFK) / 70 Insular Korteks / 70
Her Taşın Altındaki Serotonin Alışverişte / 71 Opioid Sistemi / 72 Psikolojik Nedenler / 72
Başarısızlık Korkusu, Başarma Baskısını Karşılamak / 76 Önemli Bir Şeyle Karşılaşmaktan Kaçınmak / 79 Öfkeyi İfade Etmek / 80 Terk Edilme Kaygısını Azaltmak / 82
Kendini Sakinleştirme, Duygudurumu Onarma ve
Sevgi ve Şefkat İhtiyacını Karşılama / 84
Güç ve Zenginlik Görüntüsü Verebilmek / 89
Topluma Uyum Sağlayabilmek ve Aidiyet İhtiyacını Karşılamak / 91
Bağımlılığın Bir Parçası / 94
Kayıplarla ya da Travmayla Başa Çıkabilmek / 96
Kontrol İhtiyacını Karşılamak / 98
Ölümü İnkâr Etmek ya da Hayata Anlam Katmak / 100
Faaliyet Olarak Alışveriş / 101
Spontanlık - Doğaçlama Davranma İhtiyacı / 101
Dinlenmek, Rahatlamak, Gevşemek / 102
Entelektüel Bir Uğraş / 102
Keşif Duygusunu Tatmin Etmek İçin Alışveriş / 103
BEŞ DUYU ALIŞVERİŞTE / 105
Görme/105 Koku / 106 Tat / 107 İşitme / 108 Dokunma / 109
AŞIRI ALIŞVERİŞ DAVRANIŞININ EŞLİK ETTİĞİ PSİKİYATRİK ve NÖROLOJİK HASTALIKLAR / 110
Depresyon / 110
İki Uçlu Mizaç Bozukluğu - Mani ya da Hipomani Dönemi /İli Obsesif Kompülsif Bozukluk / 112 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu / 113 Parkinson Hastalığı ve Huzursuz Bacak Sendromu / 114 İstifçilik / 114
Yeme Bozuklukları ve Aşırı Alışveriş Davranışı / 118
Beden imgesinde Bozulma ve Yeme Bozuklukları / 118
Anoreksia Nervoza / 119
Bulimia Nervoza / 120
Yeme Bozuklukları ve Aşırı Alışveriş / 121
ALIŞVERİŞ SORUNUNUN YAKIN İLİŞKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / 126
Bağımlı Eşle Evlilik / 128
İki Tarafta da Alışveriş Takıntısı Varsa / 130
Alışveriş Sorunu Olmayan Eşin Yapabilecekleri / 131
ALIŞVERİŞE ÇEKEN MIKNATISLARA DİRENMEK MÜMKÜN MÜ? / 132
İlk Adım: Reklamlar / 132
Yaşam Alanınız Burada: Alışveriş Merkezi Deneyimi / 134 Saadet Sadece Bir Tık Ötede: İnternette Alışveriş / 136
ALIŞVERİŞ TAKINTISININ TEDAVİSİ / 139
Biyolojik Tedavi Yöntemleri / 139 Psikoterapiler / 140
Psikodinamik Terapi / 141 Bilişsel-Davranışçı Terapi / 141
ALIŞVERİŞ SİZİN İÇİN BİR SORUN MU? KENDİNİZİ TEST EDİN / 143
TAKINTILI ALIŞVERİŞ DAVRANIŞINI TEST ETMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇEKLER / 144
Takıntılı Alışveriş Ölçeği / 144
Edwards Takıntılı Alışveriş Ölçeği / 146
Satın Alma Davranışıyla İlgili Soru Formu / 148
Yale-Brown Obsesif Kompülsif Ölçeği-Alışveriş Versiyonu / 151
TETİKLEYİCİLER VE SONUÇLARI / 156
a.    Alışverişi tetikleyerı durumlar / 157
b.    Alışverişi tetikleyerı yaygın inanışlar, düşünceler / 158
c.    Alışverişi tetikleyen kişilerarası durumlar / 158
d.    Alışverişi tetikleyen duygular / 159
e.    Alışverişi tetikleyen bedensel durumlar / 159
AŞIRI ALIŞVERİŞİN SONUÇLARI / 160
a.    Mali sonuçlar / 160
b.    İlişkilerle ilgili sonuçlar / 161
c.    Duygusal sonuçlar /16 i
d.    Mesleki sonuçlar / 162
e.    Tıbbi sonuçlar / 162
f.    Kişisel gelişimle ilgili sonuçlar / 162
g.    Manevi sonuçlar / 163
ALIŞVERİŞ PORTRENİZ / 164
ALIŞVERİŞ SORUNUNU ÇÖZERKEN: DUYGULAR VE DÜŞÜNCELER / 169
Duygular ve Alışveriş / 169
Beden ve Duygular / 172
Bedenin Sözlerini Okumak İçin Bir Egzersiz / 172
Düşünceler ve Alışveriş / 174
ALIŞVERİŞ DAVRANIŞINI SINIRLAMAK İÇİN BAZI PRATİK ÖNERİLER / 177
Alışveriş Kuralları / 177
Alışveriş Günlüğü / 179
SONSÖZ/ 181 KAYNAKLAR / 183

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
  • Bebeklerin geçiş dönemlerinde, babaların rolü nedir? Nasıl bir baba olmalı? Yoksa sizin bebeğinizde babasına çok mu düşkün?
  • Eşinizin veya sevgilinizin arkasından ne kadar yas tutabilirsiniz? NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar anlattı...
  • Lösemi ile mücadelede ailenin tutumları tedavi sürecinde çok etkili.
  • Aşk herkese göre değişen kavram; kimine göre süresi, kimine göre şekli önemli. `Aşk olmazsa meşk olsun` diyen de var, aşkın platoniğini seçen de.
  • Okyanusta karaya en uzak nokta Nemo Noktası olarak biliniyor.
  • Randevu Al