Stres altında doğan bebekler….

Stres altında yeni doğan beyinleri acıya daha büyük tepki veriyor.

Stres altında doğan bebekler….

Yeni doğan bebekler stres altında iken, beyinleri de acı ve ağrıya artırılmış tepkiler üretiyor. Daha fazla acı tepkisinin bebek beyninde oluşması ve üretilmesini inceleyen araştırma, 30 Kasım 2017 tarihinde Current Biology’de yayımlandı.

Ne var ki, çalışmaya göre bu nörolojik koşulu yeni doğanların davranışlarından asla anlayamıyoruz, kısacası acıya karşı artan tepki yeni doğanların davranışlarına yansımıyor. Çalışmada elde edilen bu sonuçlar, bebeklerin beyin aktiviteleri ile davranışları arasındaki bağlantı ve doğrudan ilişkinin stres ile bozulduğu, bebeğin maruz kaldığı stresin bu bağıntıyı bozduğu anlamına geldiği şeklinde yorumlandı. University College London’dan Laura Jones’a göre, bebekler acılı bir ameliyata veya prosedüre maruz kaldığında, beyin aktivitelerinde anlaşılabilir bir koordine artış gözlemleniyor, örneğin ağlamak veya yüzünü buruşturmak gibi. Yine Jones’a göre, bu acılı prosedürlerden sonraki stres altında beyinleri çok daha büyük tepkiler üreten yeni doğmuş bebeklerin, beyin aktivitesi artışı artık davranışları ile eşleştirilemez hale geliyor.

Elbette yeni doğan bebeklerin acı hissettiklerinde bunu dile getiremiyor olmaları, doktor ve araştırmacıların dolaylı tetkik ve ölçümler yapmasına neden oluyor, ki bunlar da çoğunlukla davranışsal temelli oluyor. Bu ölçümler bazen hastanelerde, bebeklerin ağrı kesici veya daha fazlasına ihtiyaç duyup duymadıklarını veyahut daha fazla rahata gereksinim duyup duymadıklarını tespit etmek için kullanıyorlar. Jones ve Maria Fitzgerald önderliğindeki araştırma ekibi stres altında yetişkin bireylerin daha fazla acı hissettiklerini bildirdiklerini biliyordu. Ne var ki, bunun yeni doğan bebekler içinde aynı olup olmadığını araştırmak için mevcut çalışmayı koordine ettiler. Araştırmada 56 yeni doğmuş erkek ve kız bebek üzerinde inceleme yapıldı. University College Hospital bünyesindeki Elizabeth Garrett Anderson Obstetric Wing özel bakım ünitesinden ve doğum sonrası bakım biriminden araştırmaya dahil eden bebeklerin, kortizol stres hormonu salgı seviyelerinden ve kalp atımı paternleri üzerinden stres seviyeleri ölçüldü.

Zorunlu topuk kanı alınması işlemleri dahilindeki prosedürlerden hem önce hem de sonra alınan bu ölçümlere ek olarak, EEG (elektroensefalogram) kullanılarak bebeklerin acı tepkisi beyin aktiviteleri ve yüz ifadeleri ölçüldü ve de gözlemlendi. Verilere göre daha yüksek arkaplan stresi olan bebekler daha büyük beyin reaksiyonları üretiyor. Ancak bu yüksek veya artmış aktivite herhangi bir şekilde bebeklerin davranışına yansımıyor. Fitzgerald laboratuvarında hali hazırda daha önce, her beyin aktivitesinin yeni doğan davranışı ile ilişki olmadığı veya yansımalarının aynı olmayabileceği tespit edilmişti. Şimdi ise bunun sebeplerinden birisi daha iyi anlaşılmış oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre bebeklerin bakımı ve yeni doğanlara uygulanan prosedürlerde bebeklerin çektiği acıyı daha iyi varsayımlara dayandırabileceğimiz ve buna göre uygulama değişimleri veya modifikasyonları yapmanın doğru olabileceği gösterildi.

BİLİMFİLİ

 

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Disleksi ve disgrafi gibi özgül bir öğrenme bozukluğu olan diskalkuli, matematiksel bilişin dahil olduğu beynin belirli bölümlerinde oluşan bozukluk n
  • Yaz tatili dönemlerinde olduğu gibi kısa tatil dönüşlerinde de çocukların okula uyum sorunu yaşayabildiğini belirten uzmanlar, kaygı yaşayan çocuklard
  • Hayır demenin sonradan öğrenilen bir beceri olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu becerinin erken yaşlardan itibaren kazanılmas
  • Kitaplar çocuğun gelişimini destekliyor. Hikâyeler ve masallar beyne bilişsel esneklik kazandırıyor.
  • Dijital cihazların çocuk gelişimindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle 0-3 yaş arasındaki dönemde çocu
  • Ara tatille beraber çocukların sanal ortamlarda geçireceği sürenin artabileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle sanal şiddet ve zorbalığa karşı dik
  • Randevu Al