Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı - Manide TMS

Paylaş:

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005)   EKT'nin depresyonda olduğu kadar manide de etkili olmasından yola çıkılarak EKT benzeri etkileri nedeniyle TMS, manide kullanılmıştır. DSM-4 tanı kriterlerine göre mani tanısı konmuş hastalara sağ ve sol frontal olmak üzere TMS uygulanmış, sağ frontal loba TMS uygulanmasında manik epizodun şiddeti azalmıştır. Bazı araştırmacılar nöreleptik ile birlikte TMS'nin indüklediği konvülsiyonun risk olabileceğini ileri sürmüşlerse de yapılan çalışmalarda hastalarda herhangi bir nöbet gözlenmemiştir. TMS, EKT ve antikonvülzanlarda olduğu gibi nöbet eşiğini yükselttiğinden TMS'nin anti-bipolar etkinliğinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (18,19).