Deprem Travma Psikolojisi

Otizmli gencin şikayeti

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 15 yaşındaki otizmli lise öğrencisinin, girdiği yetenek sınavında özel sınav şartlar sağlanmadığı için eğitim hakkının engellendiği iddiasıyla yaptığı şikayeti haklı buldu.

Otizmli gencin şikayeti

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 15 yaşındaki otizmli lise öğrencisinin, girdiği yetenek sınavında özel sınav şartlar sağlanmadığı için eğitim hakkının engellendiği iddiasıyla yaptığı şikayeti haklı buldu. otizmMilli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği'nde, engelli bireylerin özel durumlarına uygun sınav ve eğitim imkanı sağlanacak şekilde değişiklik yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verildi.

Üç yaşında otizm teşhisi konulan, beş yıldır piyano eğitimi alan bir genç, özel yetenekleri doğrultusunda orta öğretimini güzel sanatlar lisesinde sürdürmek için okulun yetenek sınavına başvurdu. Çocuğun ailesi, okul yönetiminden, otizmli olması nedeniyle çocuklarının durumuna özel sınav şartlarının sağlanmasını okul yönetiminden talep etti. Talepler, okul yönetimi tarafından dikkate alınmadı.

OTİZM HAKKINDA HER ŞEY

Çocuğun ailesi, uygun sınav koşullarının sağlanamamasına bağlı olarak çocuğun yetenek sınavında potansiyelini gösterme fırsatı bulamadığını ve başarısız kabul edildiğini ileri sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Buradan da sonuç alınamaması üzerine, yetenek sınavında özel sınav şartlarının sağlanmadığından şikayet eden 15 yaşındaki otizmli lise öğrencisi, sınav komisyonu tarafından ayrımcılık yapılarak eğitim hakkının engellendiği iddiasıyla Kamu Başdenetçiliğine şikayette bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİMİN AÇIKLAMASI İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilgili yapılan açıklamada ise yetenek sınavının, ilgili yönetmelik ve konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi hükümlerine uygun yapıldığı, öğrenci adayın okula müracaat evrakında öğrencinin engelli olduğuna dair herhangi bir doktor raporu, RAM raporu veya İl Özel Eğitim Kurulu Raporu gibi belgenin sunulmadığı belirtildi. Rapor sunulmuş olsa bile ilgili mevzuata göre özel koşul uygulanacağına dair bir hüküm bulunmadığından engelli öğrenciye yönelik özel koşullar sağlanamayacağı kaydedildi.

ÖZEL DURUMLARA UYGUN ŞARTLAR SAĞLANSIN Şikayeti kabul eden Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği'nde, engelli bireylerin özel durumlarına uygun sınav ve eğitim imkanı sağlanacak şekilde değişiklik yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Tavsiye kararında, Anayasa'ya göre, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu hatırlatıldı. Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilen kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine yer verildi. Kararda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nde, taraf devletlerin, engelli çocukların öteki çocuklarla eşit bir biçimde bütün insan hakları ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalarını sağlamak için gerekli bütün önlemleri almalarını taahhüt ettiği vurgulandı. Kararda, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin 2006 yılında "Engelli Çocukların Hakları"nı açıkladığı 9 No'lu Genel Yorumunda, engellilerin tamamının kapsayıcı eğitime kısa bir gelecekte dahil edilmesinin mümkün olmadığı koşullarda, hizmet ve program seçeneklerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi, engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan çocukların her birinin eğitim güçlükleri ve ihtiyaçları tek tek ele alınması gerektiğinin belirtildiği ifade edildi. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi ile Avrupa Topluluğu Konseyinde ve Eğitim Bakanlıklarının 31 Mayıs 1990 tarihinde konsey bünyesinde yaptıkları toplantıda özürlü çocuklar ve gençlerin genel öğretim sistemine katılmaları konusunda alınan kararlara da yer verildi. Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'na göre, "hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim almasının engellenemeyeceği" hatırlatılan kararda, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre de eğitimde herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasının düzenlendiği ve özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirlerin alınmasının öngörüldüğü belirtildi. Tavsiye kararında, 16 Haziran 2009 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği'nin Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde, otistik bireylerin özel eğitimlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği hatırlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) engellilerin eğitim hakkıyla ilgili kararından alıntı yapılan tavsiye kararında, Uluslararası Otizm­ Avrupa Derneği tarafından Avrupa Sosyal Haklar Komitesine yapılan bir başvuruda bu konuyla ilgili yapılan değerlendirmelere yer verildi. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
 • Çocuğunuz evin küçük hükümdarı olmasın!
 • Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Prof. Dr. Nilgün Sarp depremin, çocuğun ruh sağlığı üzerine yapabileceğ
 • Güven ve sevgi dolu bir baba-çocuk ilişkisinin çocuğun kendini değerli hissetmesini sağladığını belirten Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, çocukluğ
 • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
 • Çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir.
 • Kâbuslar, uyku terörü, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor.
 • Psikoyorum TV Arşivi Üsküdar Üniversitesi Televizyonu TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği


  Online Randevu Talebi

  Randevu Al