Deprem Travma Psikolojisi

ÖĞRETMENLER UMUTSUZ

ÖĞRETMENLER UMUTSUZ

A.A

Öğretmenlerin yüzde 7'si ek işte çalışırken, yüzde  65'i geçinebilmek için ek iş yapmayı düşünüyor.

 


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AES tarafından “öğretmenlerin  sorunlarının tespitine” yönelik Türkiye genelinde 81 ilde bin 240 öğretmene  anket uygulandı.

Buna göre, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 52'si “mesleğinden memnun  olduğunu”, yüzde 34'ü ise “memnun olmadığını” beyan etti.

Öğretmenlerin yüzde 93'ü “eğitim çalışanı olarak hak ettiği saygıyı  gördüğüne ve emeğinin karşılığını aldığına” inanmıyor. Yine yüzde 93'ü, Milli  Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin özlük haklarını düzenleyen mevzuatından memnun  değilken, yüzde 3'ü mevzuatı iyi buluyor.

Yüzde 86'sı “yapılan atama, idarecilik ve görevde yükselmelerin adil  olmadığına”,  yüzde 5'i ise “adil olduğuna” inanıyor.

Öğretmenlerin yüzde 43'ü zaman zaman çalıştığı kurumdan istifa etmeyi  düşünürken, yüzde 16'sı bu konuda kararsız durumda. İstifayı düşünmeyenlerin  oranı ise yüzde 41.

Öğretmenlerin yüzde 47'si kendisini psikolojik açıdan sağlıklı bulmazken,  yüzde 33'ü sağlıklı olduğunu düşünüyor.

Yüzde 65'i “ev, araba, arsa, tarla ve benzeri mallardan hiçbirine sahip  olmadığını” belirtirken, yüzde 23'ü “araba”, yüzde 7'si “ev ve araba”, yüzde  4'ü “ev”, yüzde 1'i ise “arsa veya tarla” sahibi durumunda.

Öğretmenlerin yüzde 96'sı eğitim çalışanlarının “sözleşmeli-kadrolu diye  ayrıştırılmasını” doğru bulmazken, yüzde 3'ü bu ayrımı destekliyor. Kadrolu  öğretmenlerin bir kısmına zorunlu hizmet affının getirilmesine öğretmenlerin  yüzde 76'sı karşı çıkarken, yüzde 15'i bunu doğru buluyor.

ÖĞRETMEN GELECEKTEN UMUTSUZ

        
Öğretmenlerin yüzde 82'si, okullarını temizlik, araç-gereç, güvenlik gibi  fiziksel donanım açısından yeterli bulmazken, yüzde 11'i yeterli olduğunu  düşünüyor.

Mevcut eğitim sendikalarının öğretmenleri yeterince temsil ettiğine  inanmayan öğretmenlerin oranı yüzde 85 olurken, yüzde 4'ü “sendikaların  kendilerini yeterince temsil ettiğine” inanıyor.

Öğretmenlerin yüzde 52'si eğitim sisteminin ve çalışanlarının durumunun  gelecekte “daha kötü olacağına” inanıyor. Öğretmenlerin yüzde 37'si durumun  aynen sürüp gideceğini, yüzde 7'si ise “daha iyi olacağını” düşünüyor.
        
"ÖĞRETMENLER YILDAN YILA YOKSULLAŞTI”

        
Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Cansel Güven,  anketin, öğretmenlerin ciddi sorunlarla boğuştuğunu ve bu  bakımdan meslekleriyle barışık olma düzeylerinin, olması gereken seviyeye  ulaşamadığını gösterdiğini söyledi.

Öğretmenlerin içinde bulundukları sorunların sadece parasal sebeplerden  kaynaklanmadığını belirten Güven, sorunların büyük bir bölümünün öğretmenlerin  sahip oldukları hakların yetersizliğinden ve çalışma koşullarındaki  olumsuzluklardan kaynaklandığını savundu.

Anket sonucunda, öğretmenlerin maddi sıkıntılar ve borç yükü altında  olduklarının ortaya çıktığını ifade eden Güven, “Türkiye;de 'orta sınıfın  sembolü' olarak kabul edilen öğretmenlerin, aslında orta sınıftan alt gelir  düzeyi olarak tabir edilen sınıfa gerilediği görülmüştür. Öğretmenlerin yüzde  65'i ev, araba, arsa gibi menkul veya gayrimenkullerden herhangi birine sahip  değildir ve ek iş yapmak istemektedir. Borçlu öğretmenlerin sayısı da oldukça  yüksektir. Kamuoyuna ballandıra ballandıra sunulan öğretmen maaş miktarlarının ve  ek ders ücretlerinin yetersizliği, öğretmenleri yıldan yıla  yoksullaştırmaktadır” dedi.

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al