Deprem Travma Psikolojisi

Madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulansın

Madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulaması önerildi. İşte detaylar.

Madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulansın

Madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulaması önerildi. İşte detaylar.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Merkezi (TUBİM) tarafından hazırlanan “2011 Türkiye  Uyuşturucu Raporu”nda, madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulaması  önerildi. Raporda, Türkiye'de, son yıllarda uyuşturucu sorunuyla yüzleşmede  atılacak adımların tespitinde çok daha soğukkanlı ve etkin politikaların  geliştirildiği, tedaviden önlemeye, arz azaltımından sosyal reformlara kadar  madde bağımlılığı çerçevesinde oluşturulacak her politikanın, çok daha sağlıklı  oluşturulmaya başlandığı ifade ediliyor. Bununla birlikte acil olarak güçlendirilmesi gereken politika alanları da  bulunduğuna dikkati çekilen raporda, özellikle madde bağımlılığı tedavisinde çok  daha etkin, sonuç odaklı, tedavi sonrası rehabilitasyon tedbirlerini de içeren  politikaların bir an önce geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BAĞIMLILIKLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN...

Türkiye'de 2010 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında birtakım  mevzuat değişiklikleri yapıldığı hatırlatılan raporda, bu değişikliklerin başında  1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler,  harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak  tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Devlet, her türlü istismara ve  şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” fıkrası eklendiği ifade  edilerek, bu nedenle kanun önünde tüm vatandaşların eşit olmasının yanında  fıkrada sayılan gruplar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı  olamayacağı hükmü ile çocuklar için alınacak koruyucu tedbirlerin değişiklikteki  yerini aldığına işaret ediliyor. Anayasa'nın 58. maddesinde, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden,  uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve  cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır” ifadesinin de bulunduğu  belirtiliyor. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede daha etkin çalışmalarının  yürütülmesi için yeni düzenlemelerin de yapılmasının önemine dikkat çekilen  raporda, şu ifadeler yer alıyor: “Hasta hakları, uyuşturucu madde bağımlıları açısından tartışmaya  açılmalıdır. Hasta hakları ve hastanın rızası gibi evrensel kabul gören konular,  madde bağımlıları özelinde tartışmaya açılmalı, Japonya modelinde olduğu gibi  zorunlu tedavi uygulamaları değerlendirilmelidir.” Güçlendirilmesi gereken politika alanlarından birinin de sosyal hizmet  uygulamaları olduğunun altı çizilen raporda, “Madde bağımlılarına yönelik sosyal  hizmetler, sadece yurtlar ve yuvalardan ibaret olmamalı, kurulacak bir sistemle,  ilgili kurumlar bir bedenin organları gibi çalışmalıdır. Bir şahsın madde  bağımlısı olduğunun tespiti halinde bu sistem harekete geçmeli, tedavi,  rehabilitasyon, meslek edindirme, aile destek hizmetleri, hatta şahsın yaşadığı  muhitten uzaklaştırılması konuları ele alınmalıdır” ifadeleri yer alıyor.

 TÜRKİYE'DE MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ

Türkiye'de madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulamaları  bulunmazken, bu kişilerin tedavisi Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel  sektöre bağlı, 13 ilde bulunan 22 merkezde toplam 525 yatak kapasitesiyle  yürütülüyor. Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerin sözleşmeli sağlık  hizmeti sunucularındaki madde bağımlılığına ilişkin ayakta ve yatarak tedavi  giderleri ise Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanıyor. Rapora göre, Türkiye'de 2004 yılında yürürlüğe giren Madde Bağımlılığı  Tedavi Merkezleri Yönetmeliği'nin revize çalışmaları da devam ediyor. İmza aşamasında bulunduğu belirtilen bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki “Madde Bağımlılığı Tedavi  Usulleri Bilim Komisyonu” üyeleri ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak  yeniden düzenlendi. Revize edilen yeni yönetmelikle birlikte, tedavi merkezlerin  tanımlamalarının yeniden yapıldığı, rehabilitasyon boyutunu içine alan yeni  tedavi merkezleri açılmasının öngörüldüğü kaydedilen raporda, özel sektörün de  bağımlılık tedavisi alanında çalışması ve bağımlılık tedavi merkezi kurmasının  teşvik edildiği ifade ediliyor. Türkiye'de, 2010 yılı verilerine göre, yatarak uyuşturucu bağımlılığı  tedavisi gören 2 bin 900 kişi bulunuyor. Ayaktan tedavi için başvuru yapan kişi  sayısının ise 134 bin 287 kişi olduğu biliniyor. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Deliryum tremans (DT), alkol bağımlılığında alkolun bırakılması ya da kesilmesi sonucu oluşan akut organik beyin sendromudur. Bu tablonun hastalarda
  • Madde bağımlılığının tedavisinden olumlu sonuç alabilmek ile tedavinin sürekliliği arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Sürekliliğin sağlanması
  • Bağımlılıkların psikodinamik yonelimli bireysel psikoterapisi, bağımlılıkların altında yatan psikodinamik goruşler ve kuramlar temel alınarak yurutulu
  • Bağımlılık; Ventral on beyin ile ventral orta beyini birbirine bağlayan noronal bir yolağın haz verici nesne ve eylemlerle bir ilişkisi olduğu bilinm
  • Bağımlılık Nedir; Yeme ve içme biyolojik gerekirliğe hizmet eder.Henüz etçil olmayan insanın mayalanmış meyve ve sebzeler ile karşılaşması mutlaka ge
  • İstanbul’un uyuşturucu raporu açıklandı. İstanbul'da en çok esrar, uyuşturucu ve extacy kullanan iilçeler belirlendi.
  • Randevu Al