Konuşma ve Duyma Kontrol Listesi

Konuşma ve Duyma Kontrol Listesi

YAŞ SORULAR DAVRANIŞLAR
3-6 AY Onunla konuştuğunuz zaman ne yapıyor? Annesinin sesini duyunca uyanır veya yatışır.
Sizi görmese de sesinize tepki gösteriyor mu ?

Gözlerini ve başını sesin geldiği yere çevirir.

7-10 AY Etrafta olup biteni görmediği zaman, tanıdığı ayak seslerini, telefonun çalışını, herhangi birinin sesini veya kendi adını duyarsa ne yapıyor? Etrafta olup biteni görmese bile, başını ve omuzlarını tanıdığı sese doğru çevirir.
11-15 AY Kendisinden, tanıdığı cisimleri veya şahısları göstermesi veya bulması istendiği zaman bunu yapabiliyor mu? Örnek "Ahmet nerede?" "Topu bul" gibi. Kendine özgü davranışlarda bulunarak bazı kelimeleri anladığını gösterir. Örneğin, kendisinden istendiğî zaman tanıdığı cisimleri veya şahısları işaret eder ya da onlara bakar
Değişik seslere değişik şekillerde mi tepki gösteriyor? İnsan sesi duyduğu zaman kendince mırıldanır, gök gurultusu duyduğunda ağlayacak gibi olur veya azarlandığı zaman kaşlarını çatar.
Bazı sesleri dinlemekten ve taklit etmekten hoşlanıyor mu? Taklit etmesi, sesleri duyduğunu ve bu sesleri kendi çıkardığı seslere benzetebildiğini gösterir.
1,5 YAŞ Vücudunun uzuvlarını işaret etmesi istediğinde bunu yapabiliyor mu? Örnek "Gözlerini göster." Vücut uzuvlarını bir bir tanımaya ve sorulduğunda göstermeye başlar.
Kaç tane anlaşılır sözcük kullanıyor? (Gerçekten anlamı olduğuna emin olduğunuz sözcükler) Tek tek birkaç sözcük kullanabilir. Tam veya çok iyi telâffuz edemeyebilir, ama bu sözcüklerin anlamı olmalıdır.
2 YAŞ

Verilen talimatları ona yardım etmeden yerine getirebiliyor mu? Örneğin, bir cisme bakması ya da istenilen yöne işaret etmesi gibi. "Ali, şapkanı al, babana ver."

Gösterilerek yardım edilmeden, birkaç basit emri yerine getirir.

Ona kitap okunmasından hoşlanıyor mu? Kitapta tanıdığı cisimlerin resimlerini gös­teriyor mu? örnek "Bana bebeği göster."

İki yaşındaki çocukların çoğu kendisine kitap okun­masından ve bir kitap ya da dergideki resimlerin gösterilmesinden hoşlanır ve ona sorulduğunda resimleri gösterir
Tanıdığı kişilerin ve nesnelerin isimlerini, anne, süt, top ve şapka gibi sözcükleri kullanıyor mu ?

Evinde ve çevresinde duyduğu çeşitli günlük sözcükleri kullanır.

Kendisini hangi isimle çağırıyor ?

Kendinden ismi i!e söz eder.

Radyo sesine ya da televizyona ilgi duyuyor mu ?

Bir şey söyleyerek ya da hareket yaparak radyo ve televizyona ilgi gösterir.

Küçük "cümleler" yapmak için birkaç sözcüğü yan yana getiriyor mu?

Bu "cümleler" genellikle tam veya doğru dizilmiş olmayabilir

2,5 YAŞ

Bildiği bir kaç tekerleme, şiir ya da şarkı var mı? Onları duymaktan zevk alıyor mu? Kısa şiir ya da şarkı söyleyebilir, şarkı dinlemekten hoşlanır.

Görmediği hâlde, korna, kuş cıvıltıları gibi dışardan gelen sesleri işittiğinde ne yapıyor?

Bakmak için sesin geldiği tarafa koşar ya da başkasına ne duyduğunu söyleyerek tepki gösterir.

3 YAŞ

Eşya isimleri yanında onları tanımlayan bazı sözcüklerin anlamını anladığını gösteriyor mu?

"Büyük bebeği bul", "Kırmızı topu bana ver", gibi basit ifadeleri anlayabilir, kullanabilir.

Onu başka bir odadan çağırdığınız zaman sizi bulabiliyor mu?

Sesin geldiği yönü bulabilir.

Zaman zaman tam cümle kurabiliyor mu? Bazen tam cümle kurabilir.

4 YAŞ

Yeni olan olayları anlatabiliyor mu?

Başından yeni geçen bir olayın çeşitli aşamalarını uyumlu bir şekilde anlatabilir.

Birbiri ardından iki emri yerine getirebiliyor mu? Örnek "Ali, Ayşe'yi bul, Ona yemeğin hazır olduğunu söyle."

Birbirini izleyen iki basit emri yerine getirebilir.

5 YAŞ

Komşular ve ailenin dışındaki kimseler, söylediklerinin çoğunu anlıyor mu?

Bazı sözcükleri yanlış telâffuz etse de konuşması anlaşılır düzeydedir.

Diğer çocuklarla veya ailenin büyükleriyle bir konuşmayı sürdürebiliyor mu?

Başkalarıyla bir konuşmayı sürdürebilir.

Eriştiği dil bilgisi düzeyi çevresindekilere benziyor mu ?

Ailesinde ve çevresindeki erişkinlerin konuştuğu dil kurallarına uyar.


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

Gecikmiş Konuşma, Aile El Kitabı

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu görülmektedir.
  • Afazi genel olarak, kişilerin düşüncelerini ifade ederken zorluk çekmeleri durumuna verilen isimdir.
  • Kekemelik, konuşmanın akıcılığı ve ritmi ile ilgili bir iletişim bozukluğudur.
  • Beyindeki konuşma merkezlerinde meydana gelen bir hasar sonucunda konuşma, konuşulanı anlama, okuma, yazma, mimik yapma gibi becerilerin kısmen ya da
  • En yaygın afazi türleri içerisinde değerlendirilen global afazi, ne yazık ki hem konuşmayı anlamayı hem de konuşmayı gerçekleştirmeyi güçleştiren bir
  • Konuşma bozukluğu olarak bilinen afazi, ne yazık ki temelinde beyin fonksiyonlarına dayanır. Dil bozuklukları arasında önemli bir yere sahip olan afaz
  • Randevu Al