Deprem Travma Psikolojisi

İletişim ve kültürün birleşimi

İletişim ve kültür İnsanal ve toplumsal gelişmenin iki sihirli kavramı.

İletişim ve kültürün birleşimi

İNSANIN ANLAM HARİTASI, TOPLUMSAL GELİŞMENİN İZ SÜRÜMÜ
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR YÜKSEK LİSANSI

Özellikle de değişim ve dönüşüm dönemlerinde merkezi konumdadırlar. Toplumsal kaos dönemlerinde, değişim ve dönüşüm süreçlerinde medyanın, ürettiği anlamlarla, aktardığı bilgilerle insanlar ve toplumlarda nasıl bir etki yarattığı üzerinde düşünmek, ayrıntılı ve derinlikli çalışmalar yapmak bu programın öncelikli amaçları arasında yer almaktadır.

Medya merkezli çalışma alanı

Medya ise insan ve toplum yaşamında gerek eş zamanlı gerekse ardışık zaman içerisinde anlam üretiminin ve bilgi aktarımının hiç kuşkusuz en önemli alanı ve aracı olarak işleyiş gösterir.

Medya ve Kültürel çalışmalar programı ise iletişimin ve kültürün bu merkezi öneminden hareketle açılmış bir programdır. Programda yer alan derslerde öncelikle medyanın yapısı, işleyişi, içerik üretimi, anlam üretim alanı olarak medya, medya izleyicisi, iletilerin ve anlamların alınması, algılanması ve anlaşılması, toplumsal ve kültürel etkileri üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır.

Alana katkı yapan düşünürlerden besleniyoruz

Program, alana katkı yapan, iletişim, kültür ve de sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında düşünen, eserler ortaya koyan, ortaya koydukları düşünce, kuram ve modellerle topluma ve insanlara öncülük eden, bilimsel çalışmalara yön veren düşünürler üzerinde de ayrıntılı olarak durulmaktadır. Bu bağlamda Frankfurt Okulu düşünürleri, kültürel çalışmacılar, popüler kültür araştırmacıları, iletişimbilimciler, toplumbilimciler, felsefeciler, siyaset kuramcıları, psikoloji biliminin temel kuramcıları vb. bu programda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Anlam Haritaları Oluşturmak

Temeli ilk olarak 1964 yılında İngiltere’de, Birmingham Üniversitesinde atılan kültürel çalışmalar alanı insanı ve toplumu anlamak için gerek teorik, gerekse metodolojik açıdan araştırmacılara, aydınlara, akademisyenlere ve de medya profesyonellerine geniş bir hareket alanı sunmaktadır. İnsanı anlamak ve anlamlandırmak isteyenler için çok zengin bir beslenme alanıdır aynı zamanda da. İletişim bilimleri içerisinde geliştirilmiş olan kuram, yöntem, analiz teknikleri, veri toplama ve inceleme teknikleri kullanılarak insanların, toplumların ve kültürlerin anlam üretim alanlarının derinliklerine inilmekte, anlamsal örüntüler incelenmekte ve anlam haritaları çıkarılabilmektedir. Bir başka deyişle insanın  anlam dünyası deşifre edilerek, onlar tarafından oluşturulan toplumsal ve kültürel yapılar  tüm ayrıntılarıyla incelenmekte. Bu araştırma, analiz ve irdelemelerden hareketle ortaya konulan anlam haritaları ise insanal ve toplumsal gelişmenin iz sürümünü yapmamıza olanak vermektedir.

Dolayısıyla da Medya ve Kültürel Çalışmalar Programıyla insanal, toplumsal  ve de kültürel gelişim, değişim ve dönüşümü, iletişimi ve medya olguları ekseninde ele almak, alanda kapsamlı akademik çalışmalar ortaya koyarak insanlığın ve toplumun gelişim sürecine katkı yapmak amaçlanmaktadır.

Şimdi Tam Zamanı

Batı dünyasında 20. Yüzyılın ortalarında doğan ve bugün önemli bir akademik ve entelektüel alan olarak gelişen kültürel çalışmaların, genellikle dünyanın insanal ve toplumsal düzlemde, dolayısıyla da kültürel düzlemde yaşadığı sorunların doz artımında  hareketlilik gösterdiği dikkate alınarak denilebilir ki tam da içerisinde bulunduğumuz şu günlerde kültürel çalışmalar alanını hareketlendirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Ve yine denilebilir ki dijital iletişim teknolojilerinin bunca geliştiği ve toplumların siyasal, ekonomik vb. çeşitli boyutlarda gidişatı üzerinde önemli etkiler yaptığı şu günlerde medya ve iletişim merkezli kültür araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Siber Uzaydaki Hareketlilik

Nitekim günümüz dünyasında yaşanan hareketlilik, bir değişim ve dönüşüm eşiğinde olduğumuzun işareti olarak değerlendirilebilir. Siber uzaydaki hareketliliğin de buna eklenmesi, görünen odur ki olası değişim ve dönüşüm sürecinin hızını yükseltmek yönünde bir etki yapacaktır.

Dolayısıyla da iletişim ve medya konularında ileri düzeyli araştırmalar yapmak, akademisyenler, araştırmacılar yetiştirerek söz konusu alana ilişkin sorun saptayıcı çalışmaların ortaya konulmasına, projelerin gerçekleştirilmesine, çözümlerin üretilmesine, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamak açısından Üsküdar Üniversitesi bünyesinde Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı açılmış bulunmaktadır.

Göç ve Mülteci Sorunu

Medya merkezli kültürel çalışmaların günümüz Türkiye’si açısından özel bir önemine daha burada dikkat çekmek gerekiyor. Ortadoğu’da yaşanmakta olan savaş ve ardılı olarak ortaya çıkan göç ve mülteci hareketliliği hem toplumsal hem de kültürel anlamda ülkemizde önemli bir hareketlilik oluşturmuş bulunmaktadır.

Bu sürecin toplumsal ve kültürel anlamda nasıl en başarılı biçimde yönetilebileceği, söz konusu gidişatın toplumsal ve kültürel yapımız üzerinde ne tür etkiler yaratacağı, ülkemizdeki varlıklarının sürekli hale gelmesi durumunda, göçmen ve mülteci grupların toplumsal, kültürel uyumlanmalarında iletişimin ve medyanın olanaklarından nasıl yararlanılacağı vb. konularda geliştirilecek olan politikaların biçimlenmesinde  Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı kapsamında yapılması planlanan çalışmaların önemli bir etkisinin ve katkısının olacağını bekliyoruz.

Herkes İçin Kültürel Çalışmalar

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı sadece akademisyen adaylarına değil, aynı zamanda medya, iletişim, kültür konularında daha disiplinli ve bilimsel temeli sağlam çalışmalar ortaya koymak isteyen medya profesyonellerine, aydınlara ve araştırmacılara da çok şey katacaktır.

Kariyer Planlaması

Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisansını yapacak olan öğrencilerimiz akademik alanda ilerlemek istedikleri takdirde iletişim bilimlerinin hemen tüm alanlarında (iletişim bilimi, medya çalışmaları, gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, televizyon, sinema vb. ) doktora yapabilir, akademik kariyerlerinde ilerleyebilirler.

Disiplinlerin kesiştiği bir alan

Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı interdisipliner  bir yapıda olup dört yıllık lisans mezunu herkesin başvuruda bulunmasına açıktır. Sosyal bilimler alanları (iletişim bilimleri, edebiyat, antropoloji, tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, siyaset bilimi) öncelikli tercihlerimiz olmakla birlikte diğer alanlardan mezun olanları da programa kabul edebiliyoruz.

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • İlköğretim Çağındaki Çocuklara Deprem Sonrası Yardım Nasıl Yapılır? Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Prof. Dr. Sırrı AKBABA anlatt
  • Psikolojik Travmanın Bellek Üzerine Etkisini Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Prof. Dr. Hıdır İlyas Göz anlattı...
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Uzm. Kl. Psk. Merve Umay CANDAŞ DEMİR anlattı.
  • Deprem sürecinde etkilenen gruplar arasında özel gereksinimli çocuklarda yer almaktadır. Deprem Bölgesinde ki Özel Gereksinimli Çocuklarda Süreç Yöne
  • Ruh sağlığı sorunları içerisinde en yaygın görülen depresyon, kişinin yaşam kalitesini, ailesi ve çevresiyle olan ilişkilerini de olumsuz yönde etkile
  • Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Doç. Dr. Asil ÖZDOĞRU anlattı. Deprem gibi doğal afetler insan hayatında zorlayıcı etkilere sahi
  • Randevu Al