Haklarını şarkı ve masallarla öğrenecekler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haklarını şarkı ve masallarla öğrenecekler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı.

cocukhaklari2013-2017 yıllarını kapsayan strateji belgesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlandı.

ÇOCUK GELİŞİMİ HAKKINDA HER ŞEY

Belgeyle çocuğa saygıyı ve çocuk hakları kültürünü geliştirmek, çocuk haklarına ilişkin karar süreçlerine bütün çocukların katılımını sağlamak, çocuğun doğduğu büyüdüğü ve yetiştiği ortamı korumak ve fiziksel çevreyi iyileştirmek, çocuk hakları kültürü çerçevesinde eğitim politika ve programları, sağlık hizmetlerini, aile ve çocuğa yönelik destek ve özel korunma hizmetlerini geliştirmek, çocuk adalet sistemini iyileştirmek, çocuk dostu medya oluşturmak ve etkin bir denetleme izleme ve değerlendirme sistemi kurmak amaçlanıyor. Bu amaçlar çerçevesinde, tüm kurum ve kuruluşlarda çocuklarla ilgili idari ve yasal düzenlemeler gözden geçirilerek, çocuk haklarının ihlal edildiği belirlenen mevzuat revize edilecek. Çocuk hakları kültürünü işleyen çizgi filmler, şarkılar, oyunlar, kitaplar, masallar geliştirilerek çocuk kültürünün günlük hayata pratik olarak yansıması sağlanacak. Çocuklar üzerinde kötü etki yaratacak tüm ticari ürün yayın ve reklamlara yönelik yasal düzenlemeler gözden geçirilerek daha etkin yatırımlar düzenlenecek. Çocuk Meclisinde kurum bakımında olan, engelli, ailesi yanında kalan, sokakta çalıştırılanlar dahil olmak üzere il, ilçe ve köylerden toplumun tüm kesimlerinden çocukların katılımını sağlayan bir yapı oluşturulması yönünde gerekli düzenlemeler yapılacak. Çocuğun yaşadığı her alanda özel hayatın gizliliği ve korunması için yasal ve idari tedbirler alınacak. Özellikle medyada ve adalet sisteminde çocuğun mahremiyeti ilkesinin daha dikkatli uygulanması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak. Eğitim sisteminde farklı inanç ve kültürlere saygı anlayışı esas alınacak, bilhassa seçmeli din derslerinde bu hususa önem verilecek.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK Öğrenci ve kreş servisleriyle ilgili yasal ve idari düzenlemeler çocukların güvenliği açısından yeniden gözden geçirilecek. Okul sistemi dışında kalan ve çocukların sisteme dahil edilmesi ve okul terklerinin önlenmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacak.

Öğretmen ve idareciler okul sistemi dışına çıkmış ya da sistem dışına çıkma riski altındaki çocuklarla ilgili hizmet için eğitim programları yoluyla bilgilendirilecek. Bölgesel farklılıkların azaltılması için dezavantajlı ailelerin yaşadığı mahalle ve bölgelerde bulunan okullar bütçe imkanları dahilinde daha fazla kaynak aktarımı sağlanarak, bu okulların donanımı artırılacak. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının gittiği okullara deneyimli öğretmenleri çekmek için ve bu okullarda kalıcı kılmak için öğretmenlere belli teşvikler tanınacak. Aynı zamanda bu okullarda öğretmen sayısı artırılacak. Öğrencilerin ortaöğretime gelmeden önce portfolyoları çıkartılarak hangi alanlarda daha yetenekli oldukları tespit edilecek ve ortaöğretimde program seçiminden kaynaklanacak sorunlar en aza indirilecek.

İSTİSMAR MAĞDURLARINA YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK BİRİMLERİ OLUŞTURULACAK Çocuklara yönelik madde bağımlılığı tedavi merkezleri yaygınlaştırılacak ve geliştirilecek.

Cinsel istismar mağduru çocukların adli süreçte ikincil örselenmelerini engellemek üzere kurulan sektörler arası işbirliği ile hizmet veren "Çocuk İzlem Merkezi Modeli" ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Bilhassa cinsel istismar mağduru çocuk ve ailesi olmak üzere ihmal ve istismar mağdurlarına yönelik ücretsiz psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetinin verildiği, mağdur ve ailesinin düzenli takip edildiği ve sektörler arası işbirliği ile hizmet veren özel birimler oluşturulacak. Hizmet modelinin altyapı ve kapsamını belirlemek üzere ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulacak. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Erkekler için çocuk sahibi olmak büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Eşiniz baba olmaya hazır mı? İşte cevabı.
  • Çocuğunuz yaramaz ise bu onun ileride iş hayatında başarılı olacağı anlamına gelebilir.
  • Kâbuslar, uyku terörü, uyurgezerlik gibi uyku bozuklukları çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkiliyor.
  • Solaklara yapılan baskı, disleksi ve kekemeliğe yol açabilir.
  • Baskıcı anne-babalar dikkat! Çocuğunuzun tüm hayatını olumsuz etkileyebilirsiniz.
  • Psychological Science ‘da yayımlanan yeni bir çalışma; başkalarının zihinsel durumları hakkında akıl yürütebilmeyi öğrenen çocukların bir ödülü kazanm
  • Randevu Al