Deprem Travma Psikolojisi

Evdeki çocuklarımızı giderek kaybediyoruz

''4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu'' sona erdi. TBMM Başkanı Çiçek, “Evdeki çocuklarımızı giderek kaybediyoruz”dedi.

Evdeki çocuklarımızı giderek kaybediyoruz

''4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu'' sona erdi.  TBMM Başkanı Çiçek, “Evdeki çocuklarımızı giderek kaybediyoruz”dedi.

TBMM'nin öncülüğünde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu'' sona erdi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in katıldığı programa Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Teknolojideki gelişmeye paralel hayatımıza günden güne daha fazla giren bilişim, çocukları tehdit ediyor. Bu kapsamda risk altında olan ve korunması gereken çocuklar, Ankara’da düzenlenen uluslar arası katılımlı sempozyumla masaya yatırıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumuna TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da katıldı. 'Çocuk ve Biliş'' konulu sempozyumda 15 oturum başlığında 20'si yabancı 65 katılımcı ise bildiri sundu. İnternette çocuk istismarı ve pornografisi, internet bağımlılığı, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, güvenli bilişim teknolojilerinin kullanımı başlıklarının masaya yatırıldığı sempozyumda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, çocukları sağlığın, masumiyetin, heyecanın ve ülke geleceğinin temsilcisi olarak nitelendirdi. Bakanlık olarak bir taraftan çocuk haklarının geliştirilmesi bir taraftan da çocuk istismarının önlenmesi için politikalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, çocukların doğuştan gelen haklarını en önemli hak olarak gördüklerini belirtti.

MODERN TOPLUMLARIN VAZGEÇİLMEZLERİ

İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ ALIN

Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise günümüzde internet, bilişim, bilgisayar gibi kavramların, modern toplumun vazgeçilmezleri arasında yer aldığını söyledi. Teknolojik gelişmelerin son 20-30 yılda toplumda neden olduğu değişimin ortaya çıkardığı sosyal problemlerin gündemi daha fazla meşgul eder hale geldiğini dile getiren İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, teknoloji ve bilişim dünyasında meydana gelen bu değişimlerin, toplumun farklı kesimleri üzerinde farklı düzeylerde etkiler gösterdiğine işaret etti. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin, 'Bu manada, teknolojik ve bilişim alanındaki yeniliklere en hızlı uyum sağlayan kesimlerinin başında çocuk ve gençlerimiz gelmektedir' diye konuştu

“EVDEKİ ÇOCUKLARIMIZI GİDEREK KAYBEDİYORUZ”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de teknolojik gelişmelerin ''uzağı yakın'' ancak ''yakındakileri de uzak'' ettiğini belirterek, ''Bunun en önemli alanı işte bu internet alanıdır. Evdeki çocuklarımızı giderek kaybediyoruz, aynı dili konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz, esprilerimiz bile farklı, değer yargıları birbirine girdi, karıştı'' dedi.

TARHAN DA KATILDI

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da konuşmasında gelişen teknolojide çocuğun yeri ve önemi ile ebeveynlere düşen görevler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra oturum başkanlığını yine Rektör Tarhan’ın yaptığı “Bilişim Dünyasında Çocuklar” sempozyumuna geçildi. Şaban Özdemir(NPGRUP) PROGRAM 24 NİSAN 2012 SALI Salon: ANGORA 1-2 08.45-09.00 Müzik Dinletisi 09.00-09.45 Protokol Konuşmaları 09.45-10.30 Takdim Konuşmaları 10.30-11.00 Kahve Arası 11.00-12.30 Açılış Oturumu Bilişim Dünyasında Çocuklar Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat TARHAN Üsküdar Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Bengi SEMERCİ Bengi Semerci Enstitüsü Sanal Nesil: Çocukların Fiziksel ve Psikososyal Gelişimlerine Etkileri  Mahmut TUNCEL M.E.B. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı: Fatih Projesi  Doç. Dr. Tolga ARICAK Fatih Üniversitesi Gençler Arasında Siber Zorbalık ve Nedenleri  Osman Nihat ŞEN Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Güvenli İnternet Hizmeti Neden Önemlidir?  Taşkın ERDİN Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Bilişim Yoluyla İşlenen Asayiş Suçlarında Çocukların Mağdur ve Şüpheli Olma Durumları 12.30-13.30 Öğle Yemeği Salon: ANGORA 1 13.30-14.45 1. Oturum Duygusal ve Cinsel İstismar ile Mücadele: Eğitsel-Hukuksal ve Polisiye Tedbirler Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan ORAL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU İstanbul Üniversitesi Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Yoluyla Çocuklara Yönelik İstismarın Ceza Mevzuatımız Açısından Değerlendirmesi ve Bu Bağlamda Çocukların Korunmasına Yönelik Görüş ve Öneriler  Christian SJOBERG NetClean Technologies Probleme Ortak ve Bütüncül Yaklaşım  Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Çocuk Ekseninde Bilişim Alanında Haksız Erişim  Martina TOMIC LATINAC UNICEF-Hırvatistan Farkındalık ve Siber Zorbalığın Önlenmesi-Hırvatistan Tecrübeleri 14.45-15.00 Kahve Arası 15.00-16.15 2. Oturum Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımı Oturum Başkanı: Doç. Hasan BÜKER Polis Akademisi Öğretim Üyesi  Dr. Leslie HADDON London School of Economics EU Kids Online II: Uygulayıcılar için Değerlendirmeler  Yrd. Doç. Dr. İlknur AYDOĞDU KARAASLAN Ege Üniversitesi Bilişim Dünyasında Çocuklar  Shukurinsa KAMALOVA Celalabad Devlet Üniversitesi Sosyal Ağdaki Çocuklar  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif OCAK Gazi Üniversitesi Türkiye'de İnternet Kullanım Trendleri 16.15-16.30 Kahve Arası 16.30-18.00 3. Oturum Çocuk ve Sanal Şiddet Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz POLAT Case Western Reserve Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Oğuz POLAT Case Western Reserve Üniversitesi Siber Şiddetin Önlenmesinde Amerika Modeli  Öğr. Gör. Feray KABALCIOĞLU Harran Üniversitesi İlköğretim Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumları Ve Etkileyen Faktörler  Adem PEKER Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Mağduriyet Durumlarının İncelenmesi  Miraç Burak GÖNÜLTAŞ İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnternet ve Çocuktaki “On-Line Şiddet” Davranışı Salon: ANGORA 2 13.30-14.45 1. Oturum Çocuğun Zararlı İçeriğe (Şiddet, Çocuk İstismarı, Kötü Söz) Maruz Kalmasının Önlenmesi Oturum Başkanı: Dr. Ethel QUAYLE Edinburg Üniversitesi Öğretim Üyesi  Guillermo GALARZA ICMEC Çocuklara Yönelik Bilişim Suçları  Dilek ÇELİK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnternette Çocuğun Cinsel İstismarının Özellikleri, Risk Grupları ve Psikolojik Etkileri  Matthew DUNN A.B.D. Immigration and Customs Enforcement İnternet Suçluları Nasıl Hareket Ediyorlar?  Ebrize ÇELTİKÇİ Çocuk Hakları Zirvesi Derneği Çocuk Hakları Çerçevesinden İnternette Çocuk İstismarına Bakış 14.45-15.00 Kahve Arası 15.00-16.15 2. Oturum İnternet Kullanımının Etkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen ŞAHİN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Neriman Aral, Doç. Dr. Aynur Bütün AYHAN, Arş. Gör. Aybüke YURTERİ, Seda Sırma BAPOĞLU Ankara Üniversitesi İlköğretim İkinci Kademeye Devam Eden Çocukların Facebook Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi  Dr. Burcu KÜÇÜK BİÇER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara’da Bir Kız Teknik ve Meslek Lisesinin 9–11. Sınıf Öğrencilerinde İnternet Kullanım Davranışlarının İncelenmesi  Yrd. Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR, Yrd. Doç. Dr. Birsen Canan DEMİRBAĞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı, Depresyon ve Yalnızlık İlişkisi  Dr. Halil GÜNER Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimi Bilişim, Çocuklar - Etki, Mağduriyet ve Sonuçlar 16.15-16.30 Kahve Arası 16.30-18.00 3. Oturum Sanal Nesil: Çocukların Fiziksel ve Psikososyal Gelişimlerine Etkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE Hacettepe Üniversitesi 15-24 Yaş Grubunda Cep Telefonu Kullanımı  Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN Ahi Evran Üniversitesi Ergenlerde İnternet Bağımlılığı ile Depresyon İlişkisi  Öğr. Gör. Pınar ÇİÇEKOĞLU, Enver DURUALP, Yard. Doç. Ender DURUALP Çankırı Karatekin Üniversitesi İlköğretim İkinci Kademede Öğrenim Gören Çocukların İnternet Bağımlılıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi  Süreyya DALKA Hakkâri Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim öğrencilerinin popüler sosyal paylaşım sitelerindeki davranışlarının ve kendi güvenlik tedbirlerini alma tutumlarının incelenmesi  Sıdıka GÜVEN Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Devamsızlık ve İnternetin Kötüye Kullanımı Arasındaki İlişki 25 NİSAN 2012 ÇARŞAMBA Salon: ANGORA 1 09.00-10.30 1. Oturum Güvenli Bilişim Teknolojileri Kullanımı Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi  Prof. Dr. Şeref SAGIROĞLU Gazi Üniversitesi Sosyal Ağlarda Güvenlik  Normand ANTONİE Bluebear LES Yasadışı Görüntü ve Videoların Adli İncelemesi, İçeriklerin Ulusal Bir Veritabanında Tutulmasının Faydaları  Arş. Gör. Yılmaz CEYLAN Muş Alpaslan Üniversitesi Türkiye’de Çocukların Güvenliğine Yönelik “Güvenli İnternet” Uygulamasının Yazılı Basında Yankıları  Anjan BOSE ECPAT International İnternette Çocukların Korunması ve İfade-Konuşma Özgürlüğü 10.30- 10.45 Kahve Arası 10.45-12.15 2. Oturum İnternet Suçları İle Mücadelede Uluslararası Örnekler Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim BAHAR Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Anders PERSSON İsveç- Polis İnternette Çocuk Pornografisi ile Mücadele Örnekleri  Hashim ABUDALO Ürdün- Polis Çocukların Bilişim Suçlarından Korunmasında Ürdün Deneyimi  Paul CHA Amerika Birleşik Devletleri-FBI Masum Görüntüler Uluslararası Görev Gücü  Erik VERSTRATE Hollanda-Polis Online Suçlu Profili Oluşturma İhtimali 12.15-13.30 Öğle Yemeği 13.30-15.00 3. Oturum İnternet Bağımlılığı (Aşırı İnternet Kullanımının Etkileri) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül ULUKOL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Nimet ÖNÜR Ege Üniversitesi Sosyal Medyanın Keşfedilen Toplumsallıklarında İnternet Bağımlısı Çocuklar  Doç. Dr. M. Candan ÖZTÜRK, Yard. Doç. Dr. Murat BEKTAŞ, Arş. Gör. Beste ÖZGÜVEN ÖZTORNACI, Arş. Gör. Dijle ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi  Yrd. Doç. Dr. Ali KORKMAZ Erciyes Üniversitesi Özel Eğitim Kurumlarındaki Bedensel Engelli Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma  Yrd. Doç. Dr. Nurten SARGIN Konya Üniversitesi İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinde İnternet bağımlılığı  Veysel Murat TUĞRUL, Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Ahi Evran Üniversitesi İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi 15.00-15.15 Kahve Arası 15.15-16.30 4. Oturum İnternet Kullanımı, Farkındalık ve Veri Güvenliği Oturum Başkanı: Ercan TAŞTEKİN Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı  Seda ARTUÇ, Yrd. Doç. Dr. Burcu GEZER ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Yelda SEVİM Fırat Üniversitesi İlköğretim Çağındaki Çocukların İnternet Kullanımlarının Ebeveyn Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi  Mevlüt DİNÇ Dijital Oyunlar Federasyonu Başkanı Dijital Oyunlarda Güvenlik Ortamı Sağlanması  Yrd. Doç. Dr. Habib HAMURCU Erciyes Üniversitesi Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımı Ve Erken Dönem Şema Algılarının İncelenmesi  Arş. Gör. Filiz YILDIRIM, Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU Ankara Üniversitesi İlköğretim Çağındaki Çocuklar Arasında İnternet Kullanımı ve Benlik Saygısı  Mesut DEMİRBİLEK Vodafone İletişimde Bilgi Güvenliği ve Farkındalığı 16.30-16.50 Kahve Arası Salon: ANGORA 2 09.00-10.30 1. Oturum Bilişim ve İnternet Güvenliği Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş, Yrd. Doç. Dr. Engin Kurşun Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Türkiye, Avrupa ve ABD’ de Çocukların Sosyal Ağ Alışkanlıkları, Karşılaştıkları Riskler ve Alınan Önlemler  Janice RICHARDSON INSAFE Insafe: Avrupa’da ve Ötesinde Online Güvenliği Artırmak  Cem GÜNAL Forensas Adli Bilişim Hizmetleri İnternet Güvenliği İçin Ailelerin Alacağı Önlemler  Annethe AHLENIUS INTERPOL Çocuk Projesi ve Seyahat Eden Çocuk İstismarcıları 10.30- 10.45 Kahve Arası 10.45-12.15 2. Oturum Çocukları İnternette İstismardan Koruma Oturum Başkanı: Prof. Dr. Julia DAVIDSON Kingston Üniversitesi Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Julia DAVIDSON Kingston Üniversitesi İnternette Çocuk İstismarı: Avrupa Birliği Mevzuatında Gençleri Koruma, Online Sex Suçlularının Cezalandırılması ve İdare Edilmesi  Yrd. Doç. Dr. İrem AKDUMAN Süleyman Şah Üniversitesi İnternette Seks Avcıları ve Çocukların Cinsel İstismarı  Dr. Ethel QUAYLE Edinburgh Üniversitesi İnternetteki Sex Suçluları ve Çocukların Cinsel İstismar Görüntülerinin Kullanımı  Elif ODABAŞI Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cinsel İstismara Sanal Dünyadan Bir Bakış 12.15-13.30 Öğle Yemeği 13.30-15.00 3. Oturum Dijital Dünyada Eğitim, Üretkenlik, Çocuğun Korunması Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı  Elçin YAZICI, Doç. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Doç. Dr. Adalet KANDIR M.E.B, Gazi Üniversitesi Erken Çocukluk Döneminde Bilgisayar Destekli Eğitim  Yaşar Ahmet KURTBEYOĞLU Rize Emniyet Müdürlüğü Eğitsel Bilgisayar Oyunlarının Akademik Başarıya Etkisi  Yard. Doç. Duygu GÖZEN, Yard. Doç. Nejla CANBOLAT, Arş. Gör. Dr. Ayşe SONAY KURT Selçuk Üniversitesi Çocukların Büyülü Dünyası Çizgi Filmlerde Şiddet Mesajı  Büşra TÜRKSEZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Subliminal Tekniğinin Çizgi Filmlerde Kullanılmasının Çocuklar Üzerindeki Etkileri  Sevgi ŞİŞMAN, Sibel SELÇUK, Beşiktaş Bilim Sanat Merkezi “Çağdaş Büyü” Reklamların Liseli Gençlerin Popüler Kültüre Ait Değerleri Benimsemesi Üzerindeki Etkisi 15.00-15.15 Kahve Arası 15.15-16.30 4. Oturum Dijital Teknolojiler, Online Oyunlar Ve Çocuk Sağlığına Etkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı  Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı Anadolu Üniversitesi Çocukların Yaşamında Dijital Teknolojiler  Prof. Dr. Neriman ARAL, Prof. Dr. Figen GÜRSOY, Yrd.Doç. Sühendan ER, Yrd.Doç.Dr. Müdriye BIÇAKÇI Ankara Üniversitesi, TED Üniversitesi Çocuklar Bilişim Dünyasından Nasıl Etkileniyorlar  Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Seval KIZILDAĞ Ahi Evran Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ergen İntiharları ve İnternet Oyunları  Yrd. Doç. Dr. Sibel COŞKUN Muğla Üniversitesi İnternet ve Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı 16.30-16.50 Kahve Arası Salon: ANGORA 1-2 16.50-17.15 KAPANIŞ OTURUMU (Sonuç Bildirgesi) 17.15-18.00 KAPANIŞ TÖRENİ

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • İnternet oyun bağımlılığı kontrolsüz, dürtüsel ve zarar verici boyutlarda davranışlara sebep olacak şekilde zarar veriyor. Oyun bağımlılığı, Anksi
  • İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentinde, yolda yürürken dahi cep telefonlarından kafasını kaldırmayanlar için sokak direklerine "kafa koruyucu" yastık
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan, internetin yaygınlaşmasıyla özellikle gençler arasında yeni bir bağımlılık türünün ortaya çıktığını açıklarken, “İnternete ay
  • “Bağımlılık beyinde yapısal ve işlevsel bozukluklara yol açan kronik bir beyin hastalığıdır.
  • Üsküdar Üniversitesi Rektörü-Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan uyardı! Günümüzde akılı telefon ve internet bağımlılığının ciddi boyutlarda olduğunu
  • Türkiye’de milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya çiftlerin bir numaralı korkusu haline geldi.
  • Randevu Al