Ergenlerde Madde Bağımlılığı: Aile, Okul ve Çevrenin Önemi

Anne ve babanın çocuğu hakkında menfî düşünmesi, onu yalnızlığa veya kötü niyetli arkadaş grubunun içine itebilir.

Paylaş:

 Anne ve babanın çocuğu hakkında menfî düşünmesi, onu yalnızlığa veya kötü niyetli arkadaş grubunun içine itebilir. Bu yüzden anne-baba, çocuğunu şefkatle kucaklamalı ve meseleyi çözme gayesiyle problemin üzerine gitmelidir. Aksi düşünceler içindeki davranış kalıpları, problemin daha girift olmasına sebep olacaktır. Bu durumdaki kişiyi şefkatle kucaklamak, onu kazanmak için atılacak ilk adım olacaktır. Helâl ve haramın ölçüleri, insanın bu dünyadaki hâl ve davranışlarından âhirette hesap vereceği, bedenin bir emanet olduğu, her nefesin hesabının sorulacağı, haram lezzetlerin zehirli bal hükmünde olduğu, meşru dairedeki lezzetlerin keyfe kâfi geldiği gibi hususları ihtiva eden dinî bilgilerin çocuklara öğretilmesi onlarda çok önemli şuuraltı beslenmeye vesile olacaktır. Bu dinamiklerin telkiniyle büyümüş bir genç, kötü niyetli kişilerin teklifleriyle karşılaştığında şuuraltının tesiriyle bunları hemen reddedecektir. Uyuşturucu madde bağımlılığında ortaya çıkan davranışlar, ergenlik döneminde yaşanan davranışlar ile karıştırılmamalıdır. Sözkonusu değişikliklerin farkında olan anne-babalar, uyuşturucu bağımlılığına yakalanmış kişilere nasıl yaklaşılacağı hususunda bilgi almalı, problemin çözümü için hemen uzmanlara danışmalıdır. Gençleri uyuşturucu kullanmaya iten en önemli sebep, "merak"tır. Arkadaş çevresi ile uyuşturucuyu özendiren haber, müzik, film ve reklâmlar da konuyu daha cazip hâle getirmektedir. Bu sebeple uyuşturucuyu özendiren her türlü yazılı ve sözlü unsurdan uzak durulmalı, bunların ortadan kaldırılması adına resmî makamlar uyarılmalıdır. kaynak: sızıntı dergisi mart 2010 sayısı